Reakce na dotazy a připomínky posluchačů

Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za připomínky k vysílání Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Věřte, že Vaše podněty a reakce jsou pro nás velmi důležité a že jim věnujeme náležitou pozornost. Program Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu se neměnil již několik let, mění se však samotný rozhlasový trh. Postupný odliv posluchačů ČRo 1 - Radiožurnálu nás vedl k zamyšlení a realizaci řady výzkumů, které se staly podkladem pro novou koncepci ČRo 1 - Radiožurnálu. Modernizace programového schématu se ukázala být jako nezbytná.

Změny, které vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu doznalo od 1. ledna 2008, nevznikly na základě jakékoliv svévole, naopak z exaktních výsledků výzkumů a z nich vyplývajících požadavků ze strany většinových posluchačů. Všechny změny byly předem konzultovány a schváleny programovým i generálním ředitelem Českého rozhlasu a Rada Českého rozhlasu je vzala na vědomí.

V žádném případě nedochází k narušení služby veřejnosti, kterou má Český rozhlas ze zákona poskytovat. Spíše naopak - naším záměrem je posunout výš úroveň veřejné služby, kterou ČRo 1 - Radiožurnál nabízel a nabízí. Po obsahové stránce byla veřejná služba poskytovaná stanicí zpravodajsko-publicistického formátu ještě zvýšena, což dokládá níže uvedený výčet změn, jimiž stanice od začátku roku prošla. Naším cílem je stanice poskytující širší spektrum informací než dosud, rádio, jehož role zpravodajsko-publicistické stanice veřejné služby zůstane pevná a nezpochybnitelná.

Radiožurnál se snaží poskytovat kvalitní zpravodajství, publicistiku a k tomu vysílat hudbu, která neobtěžuje. To, že se po dlouhých letech výrazně obměnila zvuková grafika, že moderátoři a redaktoři používají moderní formu komunikace, běžnou ve všech podobných radiích v Evropě, není komercionalizace, ani bulvarizace, ale modernizace. I po výrazných změnách stylu vysílání zůstal kvalitní, požadavky na veřejnoprávní médium víc než splňující, obsah, v němž jsou výrazně posíleny např. dopravní informace, ekonomické zpravodajství, zprávy z EU, programy pro menšiny, rozšířil se počet vysílacích minut věnovaný duchovní tématice apod.

Pokud jde o změny formální, tedy například konkrétní moderátorské hlasy či zvukové prvky, jejich hodnocení nutně odráží spíše subjektivní pocity. Vždy budou tyto věci otázkou vkusu každého posluchače. Objektivně můžeme hodnotit například používání spisovné češtiny a výslovnost moderátorů a zprávařů - a na této úrovni s moderátory i zprávaři vedení Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu soustavně pracuje.

Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom pro Vaši informaci shrnuli některé změny, ke kterým ve vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu od 1. ledna 2008 došlo:

- Bylo výrazně posíleno zpravodajství v průběhu dne - prodloužila se polední zpravodajská relace Ozvěny dne o celých 10 minut, v průběhu každé hodiny informují moderátoři o nejdůležitějších čerstvých zprávách a pravidelné zpravodajství každou půlhodinu v průběhu dne je pochopitelně v plném rozsahu zachováno.

- Bylo posíleno zpravodajství v ranním proudu: od 5 do 9 hodin vedle 4 zpravodajských relací v hodině vysílá Radiožurnál i 4 relace Zelené vlny v každé hodině a 4 zpravodajské vstupy o počasí.

- Nově je do Ranního Radiožurnálu zařazeno pravidelné zpravodajství o dění v jednotlivých regionech České republiky, které dodávají reportéři z regionálních rozhlasových stanic Českého rozhlasu.

- Nově je součástí Ozvěn dne ve 12 přehled očekávaných událostí na odpoledne a sport, nově je v Radiofóru v 18 hodin zařazen přehled očekávaných událostí na den příští.

- Nově byly do Ozvěn dne v 7, 8, 12 a 18 hodin zařazeny finanční informace.

- Byla výrazně posílena původní rozhlasová publicistická tvorba - každý týden vysílá Český rozhlas 1 - Radiožurnál o 5 hodin více publicistických pořadů, než tomu bylo v roce 2007.

- Nově vznikají týdně dva Zápisníky zahraničních zpravodajů, tedy dva unikátní pořady složené z reportáží zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu.

- Nově jsou součástí vysílání pondělí - pátek v čase 12.30-15 hodin informace o knihách, filmu a informace pro spotřebitele. Motoristické rubriky jsou pravidelně zařazovány v čase 13-13.30 hodin opět denně od pondělí do pátku.

- Přibyly dále pravidelné pořady s duchovní tématikou (Doteky víry 2x v týdnu + pořad Kořeny 1x v týdnu).

- Nově vznikly pořady o architektuře a stavebnictví, o školství a zdravotnictví.

- Nově je na Radiožurnálu kladen velký důraz na zpravodajství z kultury - prolíná se každým dnem a není soustředěno do jediného pořadu. Samozřejmě pořady specializované na kulturu - Týden v kultuře - jsou zachovány, a to dokonce 2 v týdnu.

- Všechny pořady zaměřené na menšiny byly zachovány, stejně tak byl pochopitelně zachován pořad specializovaný na problematiku rozvojového světa "3. svět".

- Poměr mluveného slova a hudby se nezměnil.

Vážená paní, vážený pane,
velice si vážíme Vašich kritických připomínek, vzhledem k rozsáhlým programovým změnám ve vysílacích schématu je však z našeho pohledu poněkud předčasné tyto změny hodnotit, či v tuto chvíli kritizovat drobné nesrovnalosti, příp. nedostatky ve vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu. Každá změna se musí usadit. Věříme ve vaší trpělivost a shovívavost v několika příštích týdnech, během kterých se vysílání bude formovat a vyvíjet. Vedení Českého rozhlasu novou podobu vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu pečlivě sleduje a zavedení jednotlivých změn analyzuje. S nutným určitým časovým odstupem se pak ke změnám opět vrátí a vyhodnotí je.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že Českému rozhlasu 1 - Radiožurnál i celému Českému rozhlasu nadále zachováte svou přízeň.

S úctou

Barbora Tachecí
ředitelka Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu

autor: bta
Spustit audio