Rasismus a xenofobie – když se strach převlékne za nenávist

12. prosinec 2016
Encyklopedie Radiožurnálu
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rasismus

V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie a rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl?

Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté.

Čtěte také

Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému. Tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací.

S jistou mírou nadsázky lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.

Spustit audio