Radek Špicar ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Radek Špicar

Vláda včera rozhodla o zvýšení minimální mzdy o tisíc sto korun na jedenáct tisíc. Je to motivační nástroj, jak dostat lidi do práce, nebo jde o ryzí populismus před volbami? Nepovede to firmy k rušení pracovních míst? A jak řešit situaci, kdy českému průmyslu chybí sto čtyřicet tisíc zaměstnanců? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Vítejte, dobrý den.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Dobré odpoledne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Schvalujete krok vlády? Povede zvýšení mezd k tomu, že lidé nebudou zůstávat doma na sociálních dávkách a půjdou do práce, což by jistě potěšilo i zaměstnavatele?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
To, k čemu došlo, je dvouciferné navýšení minimální mzdy, je to navýšení bez dohody se sociálními partnery, je to už třetí navýšení během tohoto volebního období. A je to v historii vůbec nejvyšší navýšení minimální mzdy, takže, a je to, je to navýšení minimální mzdy dva dny před volbami, to znamená, pro nás to skutečně s potřebami trhu práce a s tím, co potřebuje česká ekonomika, nemá mnoho společného, pro nás je to prostě populistické rozhodnutí před volbami.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministryně Marksová ovšem říká, že nejde o žádný dáreček před volbami. Poukazuje, když mluvíme o tom načasování, že vždy, když došlo tedy po dvakrát předtím k navýšení minimální mzdy, že to bylo na podzim a od nového roku se potom to realizovalo. Tak věříte jí?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já bych rád zdůraznil, že my jsme už na samém začátku tohoto volebního období upozorňovali naše sociální partnery, že se nestavíme proti zvyšování minimální mzdy. České ekonomice se v poslední době daří, daří se i jednotlivým firmám. Mají zisky, které mohou sdílet se svými zaměstnanci. To znamená, i my jsme viděli prostor pro zvyšování minimální mzdy. Nicméně jsme říkali, že by to nemělo být pouze politické rozhodnutí. Já připomínám, že jsme jedna skutečně z několika málo zemí v Evropské unii, kde politici mohou sami rozhodnout o tom, kdy a jak minimální mzdu zvýšit. A my jsme požadovali, abychom se začali chovat, jako se chovají standardní jiné země v rámci Evropské unie, to znamená, aby zvyšování minimální mzdy bylo navázané na objektivní ekonomické faktory, jako je například růst HDP nebo, nebo vývoj průměrné mzdy. Jinými slovy, abychom ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, pane Špicare, ale přece jen mluvíme o tom, že firmám se neskutečně daří, je tu hospodářský růst. Kdy jindy a takto významně zvyšovat minimální mzdu?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Znovu opakuji, my nemáme vůbec žádný problém se zvyšováním minimální mzdy, my pouze chceme, aby to nebyl politický handl dva dny před volbami a třikrát za sebou, ale abychom se dohodli s vládou na tom, podle jakého mechanismu bude do budoucna minimální mzdu zvyšovat. To znamená, bude se výrazně zvyšovat, když se ekonomice bude výrazně dařit, a nebude se zvyšovat, když se ekonomice dařit nebude. Jinými slovy, my bychom rádi vzali tuto pravomoc politikům rozhodovat se, jak se jim zachce a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A co z toho teď vláda porušila, co jste zrovna jmenoval?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
A rádi bychom, abychom se, abychom se rozhodovali podle toho, co si může ekonomika dovolit. Jinými slovy, neradi vidíme, když pravicové vlády za celé své funkční období minimální mzdu nezvednou vůbec, ale stejně tak neradi vidíme, když to udělají třikrát za sebou, a to takto razantně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tato vláda se ovšem k tomu zvyšování minimální mzdy zavázala v programovém prohlášení. A když mluvíte o tom, že to je opravdu o dost nyní, tak i přes to skokové navýšení mezd jde pořád o třicet osm celých dvě procenta průměrné mzdy, přičemž v tom programovém prohlášení je, že to bude směřovat ke čtyřiceti procentům. Není to pouze tak, že vláda zkrátka plní, k čemu se zavázala v programovém prohlášení?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Myslím, že tahle vláda také bere velmi vážně dialog se sociálními partnery. Musím říct, že tripartita funguje řekl bych nejlépe v polistopadové historii. A tohle je cíl, který nebyl odsouhlasen se sociálními partnery. Já si dokážu představit, že na tuto úroveň se někdy minimální mzda dostane, ale my chceme vědět, jak se tam dostane, za jakých podmínek, prostě chceme stabilitu a předvídatelnost. To je to, co podniky potřebují nejvíce, a bohužel v České republice se nám toho příliš nedostává.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, v čem je tedy ta zásadní nejasnost? Víte, od kdy, víte, o kolik. Tak k čemu ještě potřebujete ta jasná pravidla?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Potřebujeme je proto, abychom se dokázali připravit na ten nárůst, abychom věděli, že musíme do rozpočtu jednotlivých firem zakalkulovat určitý růst minimální mzdy podle toho, jak se bude vyvíjet ekonomika. A abychom věděli, že když porosteme čtyřmi procenty, tak se musíme připravit na to, že odpovídajícím způsobem poroste minimální mzda, a když neporosteme vůbec, tak se to také v té výši minimální mzdy promítne. Tuhle jistotu, tuhle předvídatelnost nemáme a v tom vidíme obrovský problém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Kritizujete, pane Špicare, tu výši, o kterou teď vzrostla minimální mzda, ovšem Česko má jednu z nejnižších minimálních mezd mezi evropskými zeměmi, které takovou mzdu tedy mají zavedenou. Neučinila vláda správný krok, že ten stav narovnává?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Znovu říkám, je naprosto v pořádku, že ten stav narovnává. Zaměstnavatelé mají prostor pro zvyšování mezd, dělají to. Vy víte, že mzdy, mzdy rostou. Pro ty zaměstnavatele, které, kteří skutečně myslí na dlouhodobou perspektivu na trhu, jsou zaměstnanci tím nejcennějším. To znamená, oni vědí, že do nich musí investovat. Nicméně kde my vidíme problém, je to, že, víte, minimální mzda se týká zhruba sto tisíc zaměstnanců, je to zhruba tři procenta pracujících v České republice, to znamená, nebavíme se o, o milionech zaměstnanců. Ale to, co je skutečný problém, není, byť jsou sektory, kde to bude opravdu velký problém, například ostraha nebo úklid, tam si dokážu představit, že po takto razantním navýšení skutečně bude docházet k propouštění, ale on to není problém někomu vyplácet jedenáct tisíc měsíčně, problém je to, že zaměstnavatelé kvůli nárůstu minimální mzdy budou muset zdvihat i ty ostatní tarify pro své tarifní zaměstnance, a tam to už skutečně nejsou jednotky tisíc korun, tam už to pro jednotlivé firmy mohou být stamiliony v tom konečném součtu. To znamená, hýbnete-li s tím nejnižším tarifem, musíte v mnoha případech zahýbat i s těmi ostatními, s těmi mnohem, mnohem vyššími. A to představuje pro firmy obrovské vícenáklady.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to v konečném důsledku bude znamenat? Povede to třeba k rušení některých pracovních pozic?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
My jsme často obviňováni z toho, že planě strašíme a že takovéto razantní zvyšování minimální mzdy nikoho o práci nepřipraví. Tak já vždycky ty partnery v diskusi, kteří na tohle poukazují, potom odkazuji na reportáže České televize, kde si redaktoři každý rok, když dojde ke zvyšování minimální mzdy, dají tu práci a najdou několik konkrétních příkladů, kdy firmy se skutečně kvůli tomu budou muset se svými zaměstnanci rozloučit, takže já si myslím, že i tentokrát redaktoři České televize určitě takové případy, takové případy našli ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ale je to reprezentativní? Protože vláda má analýzu, podle které by náklady neměly představovat riziko propouštění ani nárůst nezaměstnanosti. O jaké konkrétní odhady vy opíráte svá tvrzení?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Nebavíme se, nebavíme se o tom, že nám o procento vzroste nezaměstnanost, nebavíme se o desítkách tisíc propuštěných, to zcela jistě ne, ale určitě desítky, stovky lidí to o práci připraví. A my už v tuto chvíli víme, že nejohroženější sektory, kterých se to bude týkat, jsou bezpečnostní služby. Tam opravdu ty personální náklady jsou alfou a omegou konkurenceschopnosti těch firem. A úklidové služby, těm se to také nemůže nevyhnout. To znamená, pokud si vláda myslí, že to dopadne pouze na zaměstnavatele, oni to zaplatí, tak se, myslím, vláda může připravit na to, že až bude soutěžit úklidové firmy a ostrahu pro svá ministerstva, tak si také bude muset připlatit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Předseda Českomoravské konfederace, konfederace odborových svazů Josef Středula říká: "Pracovat a pobírat minimální mzdu u nás znamená být pod hranicí chudoby. To je naprosto neakceptovatelné." Jak se vám takový fakt akceptuje?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Myslím, že potřetí a už naposledy říkám, že prostor pro zvyšování minimální mzdy existuje. Pouze by měl být, by měl být předvídatelný. A my často slyšíme od odborů, že když voláme po tom, aby se řešila situace na trhu práce, protože se nám v tuto chvíli díky konjunktuře, kterou zažíváme, nedostává pracovní síly, tak že je to tím, že málo platíme. Já myslím, že není nic lepšího, než uvádět konkrétní příklady z praxe. Škoda Auto po zaučení nabízí na dělnických pozicích plat přes třicet tisíc korun, a přesto nemá dostatek zaměstnanců. Takže ono to v té mzdě pouze nebude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tedy potom ministryně práce a sociálních věcí říká: Dnes nám zaměstnavatelé pláčí, že nemají lidi, ale část toho problému u nízkopříjmových je, že jim skutečně nabízejí naprosto směšné mzdy? Já rozumím, že do značné míry se vaše pohledy rozcházejí, ale ona mluví také o konkrétní zkušenosti.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Česká ekonomika, zaměstnavatelé vyplácí svým zaměstnancům tolik, kolik si mohou dovolit, a tolik, kolik jim prostě zbývá na platy ze zisku. Kdybychom byli ekonomikou vlastněnou českým kapitálem ze sta procent, kde je obrovské množství finálních výrobců, které si se svojí marží mohou hrát tak, jak si finální výrobci hrají například v Německu, tak těch peněz, které by bylo možné kromě těch ostatních investic, které jsou také důležité, modernizace výroby, zahraniční expanze, a tak dále, věnovat i na platy zaměstnanců, tak těch by bylo mnohem víc. Nesmíte zapomínat, že my jsme bohužel do značné míry subdodavatelskou ekonomikou, kde prostě například subdodavatelé v automobilovém průmyslu nepracují s dvaceti, třicetiprocentními maržemi, pracují s maržemi v jednotkách procent, to znamená, oni si skutečně nemohou dovolit nějaké razantní navyšování platů. A když se zvýší potřetí za sebou a tentokrát minimální mzda o dvouciferný, dvouciferným tempem o jedenáct procent, tak prostě zisky firem ani jejich produktivita se tomu nemohou vyrovnat. Proto je to pro zaměstnavatele tak obrovský problém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jaké zvýšení minimální mzdy by pro zaměstnavatele bylo akceptovatelné?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Postupné a předvídatelné podle toho, jak se odvíjí situace v ekonomice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A když se podíváme, jak se odvíjí nyní, tak kolik by mohlo být představitelné?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
My jsme říkali, že pokud tedy má dojít k třetímu dalšímu navýšení, tak že prostě něco přes deset tisíc korun by pravděpodobně únosné bylo, ale to, k čemu došlo, je skutečně příliš radikální navýšení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když mluvíme deset tisíc korun, tak je to deset tisíc sto nebo deset a půl tisíce, víte, protože pak už je skoro těch jedenáct, o kterých teď rozhodla vláda.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
My se nechceme chovat jako vláda, to znamená, že si sedneme ke stolu, strčíme si prst do pusy a řekneme, hm, máme pocit, že by to mohlo být deset tisíc sto. Ne, my chceme, aby vláda ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak tato vláda k tomu dospěla podle vás?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
No, já se obávám, že ano, protože žádný sofistikovanější způsob výpočtu toho, na kolik by měla minimální mzda vzrůst, jsme neviděli. To znamená, my chceme, abychom se k takovému vzorečku dopracovali, vsadili do něj všechny ty proměnné a věděli, na co se máme připravit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu rozumím. Ono ale potom jde také o to, aby opravdu to zvýšení, které vy byste si představovali, bylo motivující pro ty lidi, kteří by jinak zůstali na sociálních dávkách, protože i to je argument vlády, že čím bude větší ten rozdíl, tak tím samozřejmě bude větší ochota jít do práce než zůstávat na těch sociálních dávkách.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
V pořádku, to samozřejmě platí. Minimální mzda musí růst a bude růst, s tím není vůbec žádný problém. Pouze poukazuji na to, že i firmy, které platí vysoce nadstandardní mzdy, mají nedostatek pracovní síly, a to jak vysoce kvalifikované, tak nízko kvalifikované. To znamená, ten problém je daleko širší a je potřeba, aby vláda ve své národohospodářské politice myslela i na tyto faktory, které ovlivňují situaci na trhu práce a nesoustředila se pouze na zvyšování minimální mzdy. To určitě ten problém do jisté míry řeší, ale máme tady mnoho jiných mnohem vážnějších problémů na trhu práce, které je potřeba řešit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Apeluje host Dvaceti minut Radiožurnálu, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Budeme se věnovat tedy těm problémům pracovního trhu u nás. Míra nezaměstnanosti v Česku je na rekordně nízkých úrovních. Českému průmyslu chybí na sto čtyřicet tisíc zaměstnanců. V kterých oborech je ta situace nejkritičtější, pane Špicare?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Obecně se dá říct, že v průmyslu, vy už jste to zmiňovala. My jsme poměrně dlouhou dobu měli vůbec nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Teď nás předběhla Malta, ale myslím, že se na to první místo zase velmi brzy vzhledem k hospodářskému růstu vrátíme. To znamená, ty pozice chybí především v průmyslu, chybí v těch hlavních sektorech, které drží český průmysl, to znamená v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v elektrotechnickém průmyslu a v dalších sektorech. Tohle není problém pouze České republiky. S tím se potýká mnoho jiných zemí, které se, které se ocitly v té poslední době v ekonomické konjunktuře, tak jako my. Ale my máme ten problém o něco, o něco vážnější, protože nám chybí jak vysoce kvalifikovaná pracovní síla, tak nízko kvalifikovaná pracovní síla, která je pro českou ekonomiku vzhledem k její struktuře stále velmi významná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No právě, a nezatraktivnila by přece jen ta vyšší minimální mzda ty pozice, které jsou dnes neobsaditelné, na té straně nízko kvalifikované práce?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Znovu, znovu říkám, jsou tady velcí zaměstnavatelé, kteří, pro které minimální mzda je absolutně irelevantní, protože i ty nejnižší platy, které nabízejí, jsou vysoce nad minimální mzdou. A tito zaměstnavatelé, znovu opakuji, Škoda Auto je jedním z nejlepších příkladů, prostě nejsou schopni pracovní sílu nalézt. Ten problém není ve výši minimální mzdy. Problém je ve velmi omezené mobilitě pracovní síly v České republice, ten problém je v nespolupráci podniků a škol, je v ne úplně efektivním fungování úřadů práce a v mnoha jiných oblastech. To jsou ty hlavní problémy, na které se buďto vláda společně s námi bude soustředit, a potom ten problém budeme efektivně řešit, anebo nebude, a pak ten problém bude i nadále přetrvávat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Kvůli tomu, když už jste se dotkl Škody Auto, že není dostatek lidí, tak zavádí závod Škody Auto v Kvasinách šestidenní pracovní týden. Je to tedy řešení, východisko z té dané situace?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Českému průmyslu se a potažmo české ekonomice, protože my jsme ekonomika, která je v rámci evropské sedmadvacítky na průmyslu vůbec nejvíc závislá, a české ekonomice se daří, českému průmyslu se daří, daří se díky bohu takovým tahounům české ekonomiky, jako je Škoda Auto, která sama, tuším, představuje zhruba čtyři procenta českého HDP, což je řekl bych evropský, evropský unikát, a podniky tuhle situaci musí využít. Podniky, zdá se mi, že občas na rozdíl od politiků totiž vědí, že teď si, teď se nám, teda teď nám bylo dopřáno několik let bohatých, ale vsadím se s vámi a jsem si stoprocentně jistý, že vyhraji, že nás poměrně brzy čeká zase několik let chudých, a ty firmy, které přežijí, se musí na ta hubená léta připravit už v tuto chvíli. To znamená, když je o vaše auta nebo o vaše stroje nebo jakékoliv jiné výrobky zájem, tak toho musíte využít. Myslím si, že samu Škodovku překvapil ten obrovský zájem o její vozy, typu nového Superbu, které je skutečně nádherné auto, a zákazníci o něj mají obrovský zájem. Toho je potřeba využít, proto šestidenní pracovní, pracovní týden. Já jsem velmi rád, že management Škodovky se dokázal s odbory dohodnout na tom, že je potřeba téhle příležitosti využít a vytvořit si, vytvořit si zisk a rezervu, kterou bude možné použít zaprvé na modernizaci, další zahraniční expanzi, inovace, vývoj nových vozů, ale také na ta léta, která nebudou tak úspěšná, která zcela jistě přijdou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se mluví o tom nedostatku pracovní síly, ať už tedy vysoce čí nízko kvalifikované, tak šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, váš šéf, spoléhá na pracovní sílu ze zahraničí, především z Ukrajiny. Co to, nábor takových pracovníků vlastně brzdí?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Šéf má vždycky pravdu a platí to i v tomto, platí to i v tomto případě. Já bych ale rád zdůraznil jednu věc, kterou možná neopakujeme dostatečně často a je potřeba ji zdůrazňovat - vystačit si z domácích zdrojů je vždycky to nejlepší řešení. To znamená, pro jakéhokoliv zaměstnavatele je vždy nejjednodušší a nejlepší vystačit si s českou pracovní sílou. Pro nás je to ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to jsme dospěli asi do fáze, kdy to nejde.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Přesně tak, pro nás to vždy byla, je a bude priorita číslo jedna. A teprve, pokud to prostě není z objektivních důvodů možné, potom se teprve uchylujeme k zahraniční pracovní síle, kterou zaměstnávat není vždycky úplně jednoduché. Situace ale skutečně díky růstu české ekonomiky dospěla do stádia, kdy se bez zahraniční pracovní síly neobejdeme. My jsme dlouhé měsíce vyjednávali s vládou o tom, aby otevřela hranice alespoň v rámci nějakého řízeného projektu, který by byl namířený vůči Ukrajině a ukrajinským zaměstnancům. Vládě se upřímně řečeno do toho příliš nechtělo. Možná z politických důvodů, vzhledem k tomu, co se v České republice děje v souvislosti s tou imigrační, imigrační krizí, ale musím říci, že nezbývá než veřejně poděkovat vládě za to, že nám nakonec vyšla vstříc a otevřela český pracovní trh ukrajinské pracovní síle, a to nejenom vysoce kvalifikované, ale i středně kvalifikované, protože to je přesně to, co české podniky v tuto chvíli potřebují. Takže díky vládě za to, chápu, že to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale nakonec, nakonec se k němu odhodlala.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, že to funguje, ale třeba ministerstvo zahraničí říká, že ten zájem o specialisty z Ukrajiny ze strany firem není zase tak velký, jak očekávali, že sami měli právě, jak jste říkal řízený projekt, tak měli projekt, v rámci kterého jich chtěli vlastně umístit až pět set, ale že firmy jich umístily sedmdesát. Tak kde tedy ...?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Víte, ono, když přichází vláda s takovýmito programy, tak většinou ta byrokratická zátěž, kterou na žadatele o využití tohoto programu uvalí, je občas tak vysoká, že celý ten projekt znehodnotí. Navíc problém tohoto projektu byl v tom, že vláda se nejdřív vlastně vydala nám vstříc pouze z půlky, to znamená, že ona ho omezila na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. To se ukázalo, že české podniky až tolik, tolik nepotřebují. Proto jsme právě upozorňovali na to, že je potřeba otevřít trh práce i zaměstnancům s nižšími kvalifikacemi. To se povedlo. Povedlo se to poměrně, poměrně nedávno. Myslím, že jsme se s vládou dokázali dohodnout i na zjednodušení těch administrativních procesů, takže myslím, že ta čísla budou za chvíli, za chvíli úplně jiná, ale musíme si to odpracovat i my sami a informovat ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě, co samy firmy třeba, myslíte, že dělají pro ...?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Určitě, ne, máte, máte naprostou pravdu a není to úkol jenom pro vládu. Ta už své, myslím, udělala. Teď je to samozřejmě i úkol pro nás, abychom svoji členskou základnu informovali o tom, že tady tahle příležitost je a že ji mohou využít. My jsme obrovský svaz, svaz vlastně všech průmyslových svazů, máme několik tisíc firem v naší členské základně jako individuální členy, takže i pro nás není vždycky úplně jednoduché informovat o tom, co jsme s vládou vyjednali a co podniky mohou využít, takže tady si to musíme odpracovat i my sami.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže kdybyste měl zhodnotit, nakolik jsou vlastně firmy ochotny zaměstnávat pracovníky ze zahraničí?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Znovu říkám, není to úplně jednoduché. V takových podnicích, jako je, jako je Škoda Auto, v tuto chvíli pracuje mnoho národností. Pro firmu je to vždy zátěž, musí prostě školit své zaměstnance na komunikaci v nejrůznějších jazycích, připravovat na to interní systémy ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, ale nemáme pouze Škodovku, že ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
A tak dále. Ono se to týká mnoha, mnoha jiných firem. A věřte mi, že proto je český zaměstnanec vždycky volbou číslo jedna, ale ta situace skutečně firmy nutí k tomu, aby nabíraly i zahraniční zaměstnance. A protože jsou skutečně v situaci, kdy buďto musí odmítat zakázky, nebo jsou penalizovány od svých, od svých odběratelů za to, že nejsou schopni vyrábět v dostatečném množství a včas, protože jim chybí pracovní síla, tak prostě budou zahraniční zaměstnance nabírat a budou muset pro to udělat to, co to vyžaduje, aby oni mohli úspěšně pracovat v těchto podnicích.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Predikuje host Dvaceti minut Radiožurnálu, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Děkuju vám za návštěvu ve studiu, na shledanou.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já děkuji za pozvání, hezký večer.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web Radiožurnál.cz.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.