Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráž

Z určitého úhlu pohledu to donedávna vypadalo, že jakýkoliv investor si vzpomněl, získal v arbitráži od českého státu nějakou tu miliardu. Posledních několik let se trend obrací, ale přesto Česká republika zůstává na třetí světové pozici v počtu arbitrážních sporů. Vedle 20 let se vlekoucího sporu se společností Diag Human je pro stát nejnebezpečnější série hrozících arbitráží s fotovoltaickým investory, tedy těmi, kteří se cítí poškozeni zavedením 26% srážkové daně. Co v tomto ohledu Česko čeká, co všechno je schopno pro úspěch udělat, je otázka pro dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, přeju vám dobré odpoledne. Poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží Radek Šnábl. Vítejte ve studiu, dobré odpoledne.

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že dotazy na Radka Šnábla můžete směřovat buď na facebookový profil Dvaceti minut Radiožurnálu nebo také na mailovou adresu dvacetminut@rozhlas.cz. Kolik, pane Šnáble, těch, abych tak řekl, fotovoltaických arbitrážních notifikací už vám přistálo na stole, jinými slovy, kolik investorů hodlá dostat od českého státu nějaké odškodnění?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak, když se ptáte takhle obecně a nerozlišujete vnitrostátní a mezinárodněprávní spory, pak se bavíme v tuhle chvíli o řekněme 80, 90 subjektech, někde v tomhle intervalu se pohybuje to číslo počet subjektů, kteří oznámily.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak nějak předpokládám ale vzhledem k tomu, co děláte na ministerstvu financí, že vás budou zajímat zejména ty mezinárodní arbitráže, to znamená ty, které se povedou se zahraničními investory?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
No, to samozřejmě primárně kompetenčně ano, ale samozřejmě to nemůžeme vést tak, že řekneme my zkusíme vyhrát všechny mezinárodněprávní a nechť někdo jiný prohraje vnitrostátní. To znamená úplně vytknuto před závorku první věc, kterou děláme, je, že budujeme jedno centrum, kde se budou všechny spory koordinovat tak, aby levá ruka věděla, co dělá ruka pravá, protože koneckonců to už jsme si vyzkoušeli se společností Mittal, kdy stát ve dvou sporech zastupovaly 2 advokátní kanceláře a Mittal byl zastoupený jednou, a pak jsme to složitě dávali dohromady, protože jsme opravdu šli na každém poli úplně jinudy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ta kancelář bude kde?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak kancelář, to znalostní centrum, já jsem teď nemyslel kancelář typu advokátní kancelář, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já také ne. Já jsem myslel tu místnost, kde se to bude shromažďovat?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Ministerstvo financí, ministerstvo financí nepochybně bude to místo, ze kterého se budou řídit mezinárodně právní i vnitrostátní spory.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Čekáte, že v nějaké dohledné době těch řekněme výzev ke sporům ještě přibyde?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak to je spíš otázka na investory. Já si myslím, že v tuhle chvíli skončila jakási, jestli to tak můžu nazvat, první vlna a teď se mi zdá, že spíš všichni vyčkávají, co bude dál, takže já si myslím, že po dobu nějakých 3, 4 měsíců bychom mohli zůstat zhruba na těch 80, 90 sporech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Minimálně z vašich úst, pane Šnáble, už se v médiích objevila částka, že by v těchto sporech, minimálně v té osmdesátce jednotlivých sporů mělo jít o sumu zhruba 40 miliard korun. Jak jste k ní došli?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
No, prostým součtem. Prostě my jsme si přečetli ty notifikace, které přišly a sečetly jsme je dohromady. Ono samozřejmě ti investoři mají samozřejmě, nebo samozřejmě, poněkud překvapivě zatím problém jasně artikulovat svůj názor, tudíž my jsme sami říkali ten odhad vypadá, že požadují 40 až 60 miliard, protože to není prosté sčítání, je to sčítání intervalů, ale to, co jsme doposud obdrželi, odhadujeme na požadovanou částku někde v intervalu 1,5, 2 miliardy euro.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hodlá se český stát pustit do všech těch sporů?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Ano, nepochybně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že nemáte v plánu řekněme nějakou fázi, která by předcházela tomu, než se vše dostane před samotné rozhodce a jaksi půjde na, dojde na lámání chleba, nějakou fázi, kdyby se třeba stát chtěl dohodnout?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
No, ne, my samozřejmě musíme absolvovat tu vyjednávací periodu a my ji absolvujeme. Jiná věc je, jestli chceme, nebo nechceme někomu platit nějakou kompenzaci a tady je možná zajímavej moment, ani ta skupina solárních investorů, jestli je tak můžu nazývat, není homogenní a část z nich, minimálně část z nich říká my jsme ochotni vyjednávat, jsme ochotni se bavit o dalším vývoji té industrie, toho odvětví a za určitých okolností jsme ochotni přijít s návrhy, které nevyžadují žádnou kompenzaci a chceme nějaký výhled, který zatím nespecifikovali na dobu dalších, řekněme, 15, 20 let. To znamená, my se budeme s každým, kdo podal návrh, bavit, budeme hledat nějaké smírné řešení, nicméně v tuto chvíli můžu potvrdit, že neuvažujeme o tom, že bysme někoho kompenzovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem to, co vy jste teď popisoval minimálně od té části solárních investorů, tak to směřuje k čemu, k určité garanci toho, že se třeba nebude zvyšovat daňové zatížení?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Neumím říct, protože já skutečně jsem byl zatím osloven pouze s tím, že toto by mělo být předmětem jednání a já to jednání předpokládám v horizontu měsíce, takže zeptejte se mě za měsíc, s čím ta skupina přišla, já to teď nevím. Já jenom vím, že avizovali možnost jednání o řešení situace, aniž by byla požadována ekonomická kompenzace. Takže sám jsem zvědavej, jak taková konstrukce bude vypadat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řeknete mi, jaká část těch investorů takový postoj vyjádřila?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
No, je to skupina investorů, kteří zatím představují, řekněme, pětinu z toho množství, které poslalo notifikaci, takže uvidíme. Já popravdě řečeno ani nevím, jak si ti investoři zatím představují ta vyjednávání, jestli si to představují všichni dohromady nebo postupně, protože zatím je to trošku zmatek v tom, jak ty spory jsou avizovány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je to, na co jsem se, pane Šnáble, ptal, jestli český stát hodlá jít do všech těch jednotlivých sporů, nebo jestli je možno vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o podobnou materii. Tady asi jaksi předmět toho sporu nebude rozdílný v jednotlivých sporech, tak, jestli nestačí vyhrát nebo prohrát obrazně řečeno jeden spor a podle toho se budou orientovat ti další?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
To rozhodně nestačí, a to z několika jednoduchých důvodů. Jestliže investor říká já jsem investorem chráněný nějakou dohodou, tak já notoricky všude opakuji, máme zhruba 50 dohod, které se významně liší, a jestli jsem investorem z Holandska, z Francie nebo z Anglie, je obrovskej rozdíl, teď jsem vyjmenoval tři, a ten, kdo je investorem podle jedné dohody, vůbec nemusí být investorem podle niné dohody, stejně tak je obrovskej rozdíl, jestli holandský investor si postavil elektrárnu nebo holandský investor si koupil s.r.o., které vlastní elektrárnu, a to prostě nejde smíchat dohromady. To znamená, nám nezbývá a stejně tak, když někdo to postavil z vlastních zdrojů, někdo to postavil na úvěr, to jsou prostě dva úplně odlišné tituly, které je třeba zkoumat. Takový investor má odlišné postavení a zatím nám není jasné, co vlastně oni nárokují. Prostě pouze říkat jsem poškozen, nestačí k tomu, abysme řekli tady si myslíme, že vůbec nějakej nárok je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A potom je tady ta věc, o které vy jste už v náznaku mluvil, a to jsou určité limity státu, se kterými půjde do těch ať už dohadovacích řízení, nebo potom do samotné arbitráže, ta limita je jenom jediná, a to je nebudeme nikoho finančně kompenzovat?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Ne, ne, ne. My samozřejmě do toho jednání jdeme s tím, že v první fázi chceme vůbec pochopit, co ten investor říká, protože zatím z těch podání plyne, že každý říká něco trochu jiného a ta arbitráž je samozřejmě trošku jako servis v tenisu, je na tom investorovi, aby se rozhodl, kam chce servírovat a co chce hrát, jestli to chce hrát zleva nebo zprava, když použiju tenhle ten příměr, to znamená, u řady těch podání my budeme říkat tomu investorovi prosím, hluboce se omlouváme, ale vysvětlete nám, co přesně chcete, abysme se k tomu mohli vyjádřit. Takže my tam nemáme limity, my se teďko snažíme pochopit, co druhá strana vlastně chce a tvrdí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já narážím, pane Šnáble, na jedno z vašich předchozích mediálních vyjádření, kdy jste říkal, že český stát rozhodně nebude uvažovat o nějaké finanční kompenzaci společnosti, která nemá průhlednou vlastnickou strukturu, u které by stát nevěděl, kdo za ní stojí.

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak to samozřejmě můžu potvrdit nejenom, pokud jde o fotovoltaický byznys, ale obecně. Obecně platí, že Česká ..., nebo ministerstvo financí při jednání o jakékoliv smlouvě s kýmkoliv o čemkoliv, když to řeknu takhle generalně, nejenom, ale samozřejmě i při dohodách o narovnání v té dohadovací fázi výslovně upozorňuje všechny, že musí předložit kompletní vlastnickou strukturu, musí říct, kdo je konečný vlastník, takzvaný benefiční vlastník a musí přivést fyzicky toho člověka, abysme se ujistili, že to existuje taková osoba právnická nebo fyzická, stejně tak požadujeme ujištění o tom, kdo kontroluje nebo nekontroluje tu strukturu. A můžu zodpovědně říct, že chceme to u všech jednání, řada jednání na tom ztroskotala, protože prostě ty firmy odmítly takovou strukturu odkrýt. U těch společností, kde jsme v různých agendách ministerstva financí v takovém jednání pokračovali, vždycky víme, kdo je konečným vlastníkem té které struktury.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A budete na tom trvat, pokud je to vůbec možné, i u těch případných 80 arbitrážních řízení?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Budeme na tom trvat z jednoho prostého důvodu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon a můžete na tom vůbec trvat, máte na to jakýsi puvoár?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Já na tom dokonce musím trvat, protože představte si, že hypoteticky bych předkládal ministrovi financí ke schválení návrh dohody, ať už z jakéhokoliv titulu, tak já musím vědět, kdo je finančním nebo kdo je konečným příjemcem těch prostředků, protože se jedná o nakládání s veřejnými prostředky. To znamená, jestliže někdo požaduje kompenzaci po České republice, potom platí zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti a tak dále, kde je nesporné, nebo kde je jednoznačná podmínka, že jestliže požaduji platbu od státu, potom musím rozkrýt svou vlastnickou strukturu. Na tom my skutečně zásadně trváme a v několika jiných arbitrážích, nikoliv fotovoltaických to na tom skončilo a my jsme odmítli pokračovat v jednání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ta daná arbitráž skončila jak?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Ta daná arbitráž skončila ve dvou případech tak, že subjekt sice oznámil arbitráž, ale pak ji vůbec nezahájil, a v jednom případě čekáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu, že řekněme celý ten český fotovoltaický problém byl kromě jiného spojen také sice s vyřčeným, ale nikdy nepotvrzeným podezřením, že by možná lidé ze státní správy nebo někteří zákonodárci nebo lidé, kteří prostě na řekněme okolnosti a fungování toho byznysu mají vliv, mohli stát za těmi investory a že by mohli být případně nějakými skrytými investory. Je možné, že při této vaší podmínce se tito lidé odhalí?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak to je samozřejmě spekulace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, to je spekulace.

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Já musím říct, že v jakékoliv struktuře, která by došlo do fáze narovnání se státem, bude nepodkročitelným minimem to, že celá kompletní struktura ministerstvu financí bude známa. My jsme připraveni akceptovat nějaké /nesrozumitelné/ v tom, že je to jen a pouze pro účely toho vyjednávání, ale prostě my se musíme ujistit v tom, že ty peníze neposíláme, když to přeženu, organizaci, která financuje terorismus nebo vím já co. Hypoteticky nemůžeme vyloučit, že taková organizace vlastní fotovoltaiku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží Radek Šnábl je dnes jejich hostem. Mimochodem z jakého důvodu se povedou minimálně v této oblasti mezinárodní arbitráže? Proč ne, řekněme, klasické soudní spory?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
No, vracím se k tomu svému příměru s tím tenisem. Samozřejmě řada investorů má na výběr, jestli chce žalovat, nebo jestli se chce domáhat svých tvrzených nároků u vnitrostátního soudu nebo z titulu dohody o ochraně investic. Někteří investoři se rozhodli pro jednu cestu, někteří pro druhou, to je spíš otázka pro ně a pro jejich právníky. Prostě každý zvažuje své cesty a je čistě na nich, jak si vyberou, to není otázka na mě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ta naše otázka je položena s veškerým vědomím toho, že v tuto chvíli rozhodně nemůžete vědět, kolik český stát potom reálně těch arbitrážních sporů povede, ale přesto, kolik počítáte, že celý ten fotovoltaický spor může stát český stát, respektive jak jsou drazí právníci, kteří budou český stát zastupovat?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak obecně platí kuriózní premisa, že čím dražší právník, tím nižší celkové náklady a průměrné náklady na jednu arbitráž za miliardu korun jsou někde mezi 40, 50 miliony korun, když beru náklady právního zastoupení i náklady té arbitráže jako takové, protože musíte platit ty arbitry. Když samozřejmě používáte stejný tým na více arbitráží, tak snižujete ty náklady, protože podstatnou položkou je studování té industrie, studování materiálů, které, jsouli stejné v různých arbitrážích, tak samozřejmě tahle položka potom odpadá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste minulý týden na zasedání vlády dostali od vlády povolení využít jeden z paragrafů zákona o veřejných zakázkách, který umožňuje řekněme v určité časové tísni nevyhlašovat veřejné výběrové řízení právě na výběr právníků, kteří budou v těchto fotovoltaických arbitrážích český stát zastupovat. Zatím se mluví o zhruba 5 lidech, ať už z advokátní kanceláře Squire Sanders & Dempsey nebo z University of Cambridge a také o Karolíně Horákové, která by měla být zatím jedinou Češkou. To je definitivně uzavřený tým nebo ještě přibydou další lidé?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Ne, tak to je předběžný tým. Definitivní slovo má samozřejmě pan ministr financí. Ale já předpokládám, že skutečně se budeme bavit o týmu, řekněme, ten, já tomu říkám řídící výbor nebo panel, já předpokládám, že to bude 3 až 5, maximálně 7 lidí, kteří se budou podílet na celkové tvorbě strategie a popravdě řečeno poměr Čechů a zahraničních expertů skutečně bude ve prospěch zahraničních expertů. Za českou stranu si dovedu představit maximálně 2, aniž bych teď chtěl říkat koho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem ještě dvě otázky, to jinými slovy znamená, kdyby probíhalo regulérní výběrové řízení, že by tito lidé, které jste zatím pravděpodobně oslovili, nebo které máte v předvýběru, že by jím možná neprošli?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Ne, ne, ne, to vůbec ne. To znamená, že to kritérium bylo nastaveno tak, abysme se dobrali právě takovýchto lidí. Ten důvod, proč jsme požádali o použití výjimky předpokládané zákonem, je jednak rozsah těch sporů, jednak myšleno kvantové nároky tak, jak prostě fotovoltaická asociace je avizovali, za druhé je to množství sporů, které bylo zcela koordinovaně během relativně krátké doby podáno a zase je potřeba vidět, že investoři mají neomezený čas na to, aby si to připravili a pak to přijde najednou. A třetí podstatná věc je, že toto je první série sporů, ty ostatní byly jednotlivé, kde cítíte, že některé advokátní kanceláře aktivně činí kroky k tomu, aby blokovaly výběrové řízení, které by ministerstvo financí v této věci mohlo vypsat, ono to je samozřejmě dané tím, že někteří advokáti, kteří zastupují fotovoltaické, zejména zahraniční investory, předtím zastupovali stát a dokonale znají ten proces, jak stát vybírá právníky a samozřejmě, když se odvoláváte donekonečna, tak podle zákona o zadávání veřejných zakázek, který je vynikající na nákup tužky nebo záchodového papíru, tak při nákupu a poptávání právní služby se to samozřejmě dá účinně blokovat a když víte, že máte šestiměsíční periodu maximálně na narovnání a pak ten spor začne opravdu běžet, tak v podstatě, když budete blokovat výběr právníka na po dobu dvou let, tak i kdyby na konci přes všechny kvalifikace byli vybráni nesmírně kvalifikovaní lidé, tak v podstatě už je po sporu. To znamená proto toto je jeden z důležitých důvodů, proč se zvolila tato cesta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna otázka, vzhledem k tomu, že sám říkáte, že v tom týmu bude převaha zahraničních právníků, tedy zahraničních expertů. Co to znamená, že v Česku není právnická kancelář, která by byla podle vašich představ schopna vyhrát řekněme tak na té protistraně dobře obsazenou arbitráž, jako to vypadá u té fotovoltaické?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak já můžu skutečně potvrdit, že expertů na mezinárodně právní ligitaci v České republice je poskrovnu, asi tak dva nebo tři, a je prostě hloupost, aby ministerstvo financí učilo právníky, jak se vede mezinárodněprávní spor. Tady jsou právníci, kteří umí vést komerční arbitráže, a toto jen trošku jiný druh sporů a takoví lidé tu nejsou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte představu, v jakém horizontu časovém by řekněme celý ten fotovoltaický spor mohl být uzavřen a mohlo by být na konci řečeno buď České republice už nic nehrozí, anebo stálo nás toto?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak z logiky věci stát garantoval svým způsobem ten vstup do odvětví na 15 let, to znamená, to je doba, po kterou můžete přijít s jakýmkoliv mezinárodně právním sporem, takže já si vůbec nemyslím, že je v tuhle chvíli možné říct, kdy toto skončí jo, to by bylo opravdu věštění z kávové sedliny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co je pro vás, minimálně pro vás osobně, pane Šnáble, definováno jako úspěch v těch fotovoltaických sporech? Je to jaksi bezesporu výhra českého státu, to znamená, ať už budou ti investoři chtít cokoliv, ale zejména nebude český stát nic platit, anebo tam máte nějakou distanci, že je možno i v této oblasti jaksi něco zaplatit a přesto to bude úspěch?

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Tak v tuhle chvíli je naším limitem neprohrát jedinou korunu, takže to i definuje, co je mnou osobně chápáno jako osobní úspěch nebo neúspěch.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží Radek Šnábl byl dnes jejich hostem. Děkuji za komentář a hezký večer.

Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnostNEWTON Media, s.r.o. <http://www.newtonmedia.cz/>Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu <http://www.radiozurnal.cz/audio>.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio