Psychosomatická onemocnění, přístup k nim a léčení

Zdravý spánek

Už se vám někdy stalo, že jste měli bolesti v nejrůznějších částech těla, pozorovali na sobě příznaky konkrétních nemocí, prostě víte, že nejste v pořádku a přitom ani na základě důkladného vyšetření se žádný patologický nález nezjistil? Lékaři se s takovými pacienty setkávají stále častěji a vysvětlení je potřeba hledat v naší psychice.

Onemocnění, která probíhají pouze ve funkční fázi, řadí lékaři mezi onemocnění psychosomatická. Při jejich vzniku hraje důležitou roli naše psychika a potvrdil nám to profesor Jaroslav Bouček, přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Bouček: Jsou to stresové situace, ztráty blízkých příbuzných, dlouhodobé konfliktní partnerství, onemocnění v rodině, nehody a podobně. Každá nemoc může být zařazena mezi psychosomatickou, pokud se v době jejího vzniku nachází příčina psychologického typu.

Typickým příkladem jsou problémy s trávícím systémem, tlak v žaludku, nechutenství, pocity na zvracení a přitom se na gastroskopii ani na rentgenu zánět nebo vředová nemoc neprokáže. Právě z tohoto funkčního stadia, není-li mu věnována pozornost, se může vyvinout skutečná nemoc s patologickým nálezem.

Bouček: Každý člověk pociťuje určitý stupeň úzkosti a to se někde projeví, třeba nálezem nějaké nemoci.

Jak se s úzkostí a obavami máme vyrovnat? Nejlépe pomocí odborníka.

Bouček: V různých psychoterapeutických postupech máme možnosti vysvětlit lidem příčinu onemocnění a ti musí situaci nějak řešit nebo změnit postoje ke svému trápení. Terapii může vést také psycholog, individuálně či ve skupině.