Psychická bolest je někdy horší než fyzická. Je těžké přijmout špatnou zprávu, vypráví Sestra roku Vaicová

3. prosinec 2023

Říká se o ní, že její profese ji zcela pohltila a vykonává ji tělem i duší. Karolína Vaicová se stala vítězkou soutěže Sestra roku pro rok 2023 v kategorii sestra v přímé ošetřovatelské péči. Podle ní dát svého blízkého do péče někomu jinému není žádné selhání. „Nemoc v rodině mění i roli, z manželek, manželů nebo dětí se stávají pečovatelé, a služby mobilních nebo lůžkových zařízení pomohou k tomu, aby o člověka bylo dobře postaráno, a role byly zachovány,“ vysvětluje.

Být sestrou v přímé ošetřovatelské péči, co si pod tím můžeme představit?

Čtěte také

Představte si sestru, která tu přímou péči poskytuje pacientům, to znamená, že se o ně stará fyzicky, ošetřuje je. Je pravda, že zastávám funkci vrchní sestry, ale k pacientům se dostanu především, když vedu studenty při praxích, a potom v rámci paliativního týmu, který poskytuje konziliární služby pacientům.

Co se v soutěži Sestra roku hodnotí?

Podle toho, co jsem si přečetla o kolezích, kteří byli nominovaní, tak je to ocenění, kterou vykonáváme hodně dlouho, máme ji rádi a možná jí dáváme někdy víc než jenom práci.

Musíte jako vrchní sestra být pes na své podřízené, když řídíte ošetřovatelskou péči?

Většinu času ne, to bych tam asi zůstala sama, ale samozřejmě jsou situace, kdy je potřeba uplatnit autoritu, když se věci nedělají tak, jak mají, nebo když dojde k nějakému problému. Tak tam dispozice nějaké autority občas vystoupí – mluvím hodně důrazně.

Kromě své profesní praxe se věnujete paliativní péči, co všechno obnáší?

Paliativní péče v procesu léčebném nebo spojeném s nemoci nastupuje v okamžiku, kdy neumíme nemoc vyléčit. Nemusí to být nutně onkologické onemocnění, je to řada chronických nemocí, a my už nedokážeme vyřešit příčinu nemoci. A proto se v paliativní péči zaměřujeme na řešení příznaků nemocí, můžou to být nejčastěji dušnosti, bolesti, nevolnosti, na to se paliativní péče zaměřuje. Ale je to multidisciplinární obor, protože nejsme jenom tělesné schránky, máme nějakou duši, psychiku, máme nějaké sociální potřeby, takže v týmu fungujeme v těchto profesích a snažíme se řešit problémy pacientů.

Bolest je fyzická, ale i psychická, jak od ní ulevit?

Od bolesti fyzické máme řadu prostředků a je skvělé, že farmafirmy se snaží formu léků vyvíjet i tak, aby se daly co nejlépe využít doma, to znamená ve formě náplastí, kapek, tabletek, injekcí. Co se týče psychické bolesti, řekla bych, že je někdy srovnatelná, možná i hroší. Když se dozvíte špatnou zprávu, je to těžké. S tím vám může pomoci psycholog, nebo dobře vyškolená sestra, která má komunikační dovednosti.

Jak správně pečovat o nemocného, to je možná nejčastější otázka, kterou dostáváte od rodinných příslušníků?

Podmínky pro pečování doma jsou jiné než v nemocnici, máme spoustu pomocníků a věcí, které nám práci ulehčí, ale doma jsou podmínky jiné, takže se snažíme příbuzným někdy i ukázat lůžka nemocného, grify, jak to udělat, a když si nevědí rady, tak na nás mají telefon a možnost se někde zeptat.

Důležitá je komunikace s člověkem, který je nevyléčitelně nemocný. Jak se to dá naučit?

Karolína Vaicová

Dá se to naučit, kdysi jsem si také kladla tuto otázku, protože jsou v naší profesi témata, na které řada sestřiček nedokáže zareagovat, nebo z toho mají obavy, když se vás pacient na něco zeptá. Mně hodně pomohly komunikační kurzy, které jsem absolvovala. Potom se pořád učím od svých kolegyň, protože v paliativní péči jsem relativně nováčkem.

Dojde i v takových situacích na konflikty?

Někdy i ano, ale spíše je to o nemocných, protože když pacientovi nebo rodině sdělíte závažnou zprávu o jeho zdravotním stavu, tak to vyvolá mnoho negativních emocí – vztek, smutek. Takže spíš se lidé zlobí ne na nás, to si člověk nemůže brát osobně, ale na tu situaci, jaká je.

Co s sebou nese Vítězství v soutěži Sestra roku s sebou nese do profese dál co?

Vnímám to trošičku i jak zavazující, ale řekla bych, že mojí cestu to nezmění, protože po ní jdu už 30 let a vím, že je co zlepšovat a učit se. Takže určitě si toho ocenění považuji, udělalo mi to obrovskou radost a dál budu setrvávat v tom, co dělám.

Je zdravotní bratr také sestřička? A jak je obtížné umět komunikovat s pacientem? Poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio

Související