Prohibice v Břeclavi padla

pivo

V Břeclavi skončila totálním krachem prohibice, kterou letos v létě vyhlásila tamní radnice. Efekt, který si od zákazu pití alkoholu na veřejnosti slibovalo vedení města i část veřejnosti, se nedostavil. Břeclavští zastupitelé proto v pondělí kontroverzní ustanovení zrušili.

Ti, proti nimž přísné nařízení směřovalo, vyhlášku stejně obcházeli. Postih naopak riskovali tzv. slušní občané. Jistou míru bezzubosti vyhlášky nepřímo připouští i ředitel břeclavské Městské policie Jiří Zatočil.

Jiří Zatočil, Městská policie Břeclav: Od té doby, co ta vyhláška nová existuje, jsme zasahovali podle této nové vyhlášky, ale zase bych řekl, že to jsou tradiční návštěvníci tady těch míst. Notoričtí alkoholici, kamarádi z mokré čtvrti, kteří tam budou, ať je vyhláška nebo není vyhláška. Prostě ti tam chodí a budou tam dělat ostudu, budou páchat veřejné pohoršení tím, že budou používat zadní části stánků nebo stromy nebo dveře, aby vykonali svou osobní potřebu, nebo v pozdější noční době, aby tam pohulákávali.

Podle místostarosty Františka Strnada nedostala prohibiční vyhláška dostatečnou šanci, aby prokázala svou smysluplnost.

František Strnad, místostarosta Břeclavi: To není věc, kterou lze vážit v krátkém čase na vahách, kolik kilogramů. To lze za určitý úsek, minimálně jeden rok zjistit, jestli tam ubylo delikventů ve smyslu pohoršování. Čili toto je asi na vyhodnocování krátká doba. Ta vyhláška možná byla chybně udělaná, ale co sledovala bylo to, aby se na určitých místech, před nádražím a v parku, nepovalovali bezdomovci s alkoholem. Ať se podívají do Ameriky, do Kanady, do států, které jsou vzorem demokracie, kde toto je jaksi samozřejmé, ani na to není potřeba vyhlášky. Oni to pivo pijí ze sáčku. To je větší prohřešek pití alkoholu na veřejnosti než cokoli jiného byste udělala.

Vedení radnice ani městská policie se tedy netají tím, že prohibiční vyhláška směřovala zejména proti bezprizorním, kteří část svého volného času věnují popíjení alkoholu. Bezdomovci ale zákazu nikdy nedbali a vůbec nepopírají, že si bez výčitek svědomí alkohol čas od času dopřávali a dopřávají.

Bezdomovci:

Někdy jo, někdy ne.

Já na ulici i spím, tak co by ne?

Když se chceme napít, napijeme se i venku.

Ve městě zákaz? A proč? Není to dobré. Když tady stávaly ty stánky, tak jsme se taky napili. A to nejenom my, ale všichni třeba. U parku to zrušili ten bufet. A tam pili alkohol tvrdý i pivo.

Tady nechodí lidé vůbec opilí. To třeba v Brně nebo v Ostravě, ale v Břeclavi ne.

Prohibiční vyhláška se během několika měsíců své existence neosvědčila, protože je zbytečná, tvrdí většina obyvatel v Břeclavi. Aspoň rapidní úbytek opilců ve městě tady nikdo nepozoroval.

Obyvatelé Břeclavi:

Je to furt stejné.

Nevím, já bydlím venku z Břeclavi, takže mě to ani nezajímá, ani nemám přehled.

Abych vám pravdu řekl, já vůbec nevidím, že by na ulicích někdo pil alkohol. Po hospodách ano, ale máme tady 56 hospod.

Starší ani ne, já bych spíš řekla, že ti školáci.

Já nepiju, já si dám doma to pivečko. Venku se nemá co pít.

Nad existencí dnes už zrušené vyhlášky kroutí hlavou i někteří zastupitelé.

Vladimír Balajka, městský zastupitel: To se mi nechce ani jako vyjadřovat. Protože dělat vyhlášku jenom pro někoho je špatně a myslím, že to nefunguje. Je to zbytečné, no.

Zákaz veřejné konzumace alkoholu měl pro život ve městě jeden dost podstatný háček. Nepřipouštěl výjimku, a to ani pro nejvyšší představitele města, kteří si během hodů tradičně připíjejí s místní krojovanou chasou, samozřejmě na ulici. Starosta a členové rady tak unikli až 30tisícové pokutě díky shovívavosti městské policie.

Jiří Zatočil, Městská policie Břeclav: Ne, neřešili jsme to, protože tam se jedná o zcela mimořádnou příležitost. Nejedná se o žádné opilství, o žádné narušování občanského soužití, nejedná se o výtržnost. To je kulturní záležitost a nemá to s porušováním zákona vůbec co dělat.

Místostarosta František Strnad přitom přiznává, že kvůli letošnímu hodovému přípitku čisté svědomí nemá.

František Strnad, místostarosta Břeclavi: Čisté svědomí, pokud bychom byli úplně přísní, tak asi ducha vyhlášky jsme neporušili, ale vyhlášku jo.

Přestože břeclavské zastupitelstvo konec prohibice ve městě odhlasovalo, změněná vyhláška začne platit až s 1. lednem. Ti, kteří chtějí oslavit příchod Nového roku v ulicích, se tak teoreticky dopustí přestupku. Jedině snad, že by se dobrovolně rozhodli pro abstinenčního Silvestra.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.