Prodej městských bytů ve Zlíně

1. únor 2002
Pod kůži

Až k ombudsmanovi chtějí vznést stížnosti někteří obyvatelé Zlína. Ti doufali, že jim tamní radnice vrátí daň z převodu nemovitosti, vybranou při prodeji městských bytů. Na poslední chvíli zastupitelé rozhodli, že občanům slíbené peníze nevrátí. Koncem minulého týdne přitom na jednání městského zastupitelstva šlo už jen o to, jakou formou vyplatit více než 30 milionů korun 2 100 lidí. Ti si od města koupili byty v polovině devadesátých let.

Jiná města už předem avizovala, že peníze, vrácené finančními úřady, věnují na posílení infrastruktury. Ve Zlíně ale už loni radní rozhodli o vrácení daní občanům. Potíže ale nastaly, kdy radní Martin Janečka upozornil, že se toto rozhodnutí týká pouze jedné třetiny majitelů bývalých městských bytů.

Martin Janečka, zlínský radní: Úzkou skupinu lidí bychom zvýhodňovali na úkor ostatních, protože máme právní rozklady, že není pochybení v těch smlouvách. Je možné, že někteří se mohou dožadovat soudně, ale ne ve všech případech tento soud vyhrají. Když vyhrají, tak my samozřejmě zaplatíme, ale nebudeme nikoho zvýhodňovat. A díky tomu, že bychom v tomto roce vrátili více jak 30 milionů korun, jsme museli zvednout cenu za komunální odpad na skutečně nákladovou cenu, takže my bychom vlastně poškodili všechny občany města Zlína.

Jaké bude tedy konkrétní využití ušetřených peněz?

Martin Janečka, zlínský radní: Ušetřené prostředky můžeme dát skutečně všem lidem, kteří budou skutečně řádně platit za svoz komunálního odpadu a dát jim to ve formě jakéhosi zvýhodnění. A navíc toto by velmi vyvolalo nespokojenost u lidí, kteří nedostali vrácenu daň z převodu nemovitosti bytů. A navíc můžeme skutečně peníze, které uspoříme, dát do fondu rozvoje bydlení a tento fond skutečně peníze potřebuje, nehledě na dopravu a cesty, v jakém jsou stavu a taktéž na kulturu, kdy nám kultura křičí, že potřebují finanční prostředky na provozování divadla a filharmonie. Dneska se nám jakési finanční prostředky s největší pravděpodobností uvolní pro všechny.

Jak je tedy možné, že původní návrh prošel v tom znění vracet té úzké skupině lidí peníze? Martin Janečka, zlínský radní: Protože skutečně to byla skupina nátlaková, která se snažila tlačit a získala na svou stranu část zastupitelů, kteří z toho skutečně udělali politiku, nikoli věc faktu a práva, jak se to patří.

Martin Janečka se zasloužil o překvapivé vyvrcholení jednání zlínského zastupitelstva. Ze 32 zastupitelů a radních hlasovalo pro vyplácení daně z převodu nemovitostí jen několik členů zlínského hnutí Nezávislých.

Jiří Severin, zlínský radní: Jednak 27 zastupitelů odhlasovalo, že daň bude vrácena. Dokonce úřad města zaslal těmto lidem dopis, kde je učiněn jakýsi příslib. Okolnosti se podle mě mezitím vůbec nezměnily, čili nevidím důvod, proč by neměla být daň z převodu nemovitosti občanům vrácena. Schválené vrácení daně se týkalo asi jedné třetiny obyvatel, kteří si byty koupili.

Měly by se peníze vracet úplně všem? Jiří Severin, zlínský radní: Usnesení to limitovalo do určitého datumu, pravděpodobně pro to byly důvody. Tento návrh byl konzultován na magistrátu, proto tomu tak bylo. Kdybychom se vraceli zpět, možná tam ani ta daň vyčíslená nebyla. To je případ od případu, protože v tom byl dost zmatek. Bylo asi pět nebo šest druhů smluv.

Jak se díváte na to další rozhodnutí, na to tu daň rozpustit na jiné účely, Jiří Severin, zlínský radní: Mně to trošku připomíná akt znárodňování. To jsou přece peníze určité skupiny občanů a já sám v tom ekonomicky zainteresován nejsem, nekupoval jsem si byt a takovéto peníze odmítám. To nejsou moje peníze.

A názory občanů? Anketa: Jsou to darebáci. Mají lidem vrátit to, co jim patří. Nás se to dotýká. Kdyby to chtěli položit na ty odpady, to je sice taky pěkné. Ale kdo dal větší částku, tak s tím asi nebude absolutně souhlasit.

Vy jste s tím nějak počítali, s těmi penězi? Obyvatelé Zlína: Když si člověk ten byt koupil, tak je tam pořád co opravovat a 5 000 je 5 000. Jak se díváte na to rozhodnutí zastupitelstva nevracet lidem daň z převodu nemovitosti za městské byty?

Obyvatelé Zlína: Zaplatili za to míň peněz než je ta cena. Stala se ta chyba, že ti právníci to tam pokazili. Právní nárok si myslím, že na to není. Já si myslím, že to není správné. Když to jedou odhlasovali, tak by při tom měli stát.

Dana Daňová, mluvčí zlínského magistrátu: My jsme rok pracovali na tom, abychom nějakým způsobem zohlednili právně, zrozborovali celou kauzu, připravili samozřejmě návrhy těch, kterých se bude vrácení daně týkat. Je to vlastně rok práce, která byla v tento okamžik z tohoto pohledu jakoby zbytečná. V tento okamžik jsme postaveni před veřejnost a jsme to my, na koho se veřejnost obrací s určitým rozhořčením. My jsme očekávali v první řadě, že přijde petice. Nestalo se tak, zatím na stole žádnou petici nemáme. K nám lidé přicházejí samozřejmě velmi rozhořčeni. Přece jenom ta finanční částka, která se jim měla dostat do rukou, nebyla malá a že se většinou jedná o starší občany, dá se to rozhořčení pochopit. My se jim snažíme vysvětlit, že Magistrát města Zlína není tím, kdo celou záležitost takovýmto způsobem usměrnil. Je to rozhodnutí politické a že pokud by chtěli, aby to bylo nějak revokováno, nepůjde to přes magistrát, musejí najít jiné cesty.

Občané sice koupili městské byty za zlomek tržní ceny, mnohdy ale ve stavu, který vyžaduje nákladné opravy. Slibované peníze chtěli v drtivé většině využít právě na ně.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mkp , spr , rv
Spustit audio

Více z pořadu