Proces s Rudolfem Slánským

Den čtvrtý: výslech Josefa Franka a Evžena Löbla

183 magnetických pásek a přes 60 hodin zvuku. To je záznam osmidenního politického procesu s Rudolfem Slánským, který proběhl na začátku 50. let. Český rozhlas ho zdigitalizoval. Nyní si můžete poslechnout záznam ze čtvrtého dne. Nahrávky jsou seřazeny tak, jak proces probíhal.

Poslechněte si další části procesu:

Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského

Slánský byl československý politik a dlouholetý člen Ústředního výboru Komunistickéstrany Československa. V letech 1945 až 1951 byl generálním tajemníkem ÚV KSČ. Odsouzen byl během takzvaného monstrprocesu, který probíhal v listopadu 1952. Následně byl popraven.

Josef Frank: Za války působil v komunistickém odboji na Prostějovsku a v letech 1939 – 1945 byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Po válce zastával vysoké stranické funkce. Odsouzen k trestu smrti.

Evžen Löbl: Slovenský ekonom a politik. Od roku 1943 byl poradcem ministra zahraničí čs. exilové vlády Jana Masaryka pro ekonomiku. Po návratu do Československa se stal náměstkem ministra zahraničního obchodu. Zatčen byl už v roce 1949 a v procesu pak odsouzen na doživotí za velezradu, vyzvědačství a sabotáž. Propuštěn v roce 1960.

Digitalizace proběhla ve spolupráci s Národním archivem, který je vlastníkem dochovaných magnetofonových pásů.

Podobně Český rozhlas letos přinesl také další záznamy procesů z padesátých let a nově nalezený projev Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931. Všechny archiválie jsou na webu Radiožurnálu stále k dispozici.

V procesu byli dále obžalováni a odsouzeni: Bedřich Geminder, Vladimír Clementis, Ludvík Frejka, Bedřich Reicin, Karel Šváb, Artur London, Vavro Hajdů, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Šling a André Simone. Všichni byli členové strany a podíleli na fungování vládního aparátu.

Na nahrávkách vystupují jako svědkové Ivan Holý, Bedřich Hájek, dr. Vojtěch Jančík, Marie Švermová, Dagmar Kacerovská a Josef Hofman.

Po stopách ztracené nahrávky

Ještě nedávno byl celý záznam spolu ztracen. Před několika měsíci byl objeven ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech. 

Proč právě tam? V roce 1962 pásy s nahrávkou zmizely z Archivu Českého rozhlasu. Tehdy se začaly otevírat a přešetřovat staré procesy. Pásy byly proto odvezeny neznámo kam, protože hrozilo nebezpečí, že bude zpochybněn i Slánského proces... Nějakou dobu nejspíš ležely na ministerstvu vnitra, odkud se vytratily už krátce po sametové revoluci a znovu se objevily až nedávno právě ve zkrachovalé továrně.

autor: had | zdroj:
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...