Problémy českobudějovického kina Kotva

Českobudějovičtí se bojí o své kino Kotva. Malé městské jednosálové kino, které se zaměřuje na uvádění evropských filmů a artový program, se ocitlo na prahu existenční nejistoty. Ačkoliv je kino Kotva přímo podporované z českobudějovického rozpočtu, zastupitelé teď svým rozhodnutím přísun peněz Kotvě zastavili.

Pavla KUCHTOVÁ:
Celý rozruch nastal kvůli petici, která se objevila na několika veřejných místech v Českých Budějovicích a také na Internetu. Je to petice za schválení dotací pro českobudějovické kino Kotva. Co bylo impulsem k jejímu sepsání, vysvětlil člen petičního výboru David Kovařík.

David KOVAŘÍK, člen petičního výboru:
Sledujeme dění na městě, zjistili jsme, že od města by neměla přijít dotace do určitých kulturních center, do kterých patří i kino Kotva a víme, že ty peníze by Kotvě chyběly, tím pádem by byla v ohrožení a tím pádem by vlastně mohlo dojít i k tomu, že některý třeba filmový festivaly, který se chystají na jaro, by prostě jednoduše nemohly ožít.

Pavla KUCHTOVÁ:
Co se vlastně stalo? Zastupitelstvo města mělo projednat neinvestiční dotace pro některá kulturní zařízení. Konkrétně se jednalo o milion pro kino Kotva, čtyři sta tisíc na program v kulturním klubu Solnice a dvě stě tisíc na vydávání měsíčního kulturního přehledu. Zastupitel za ODS Michal Šebek však navrhl, aby se o tomto bodě nejednalo, neboť zastupitelé dostali nedostatečné podklady. Přitom tyto částky pro tato zařízení zastupitelé už jednou schválili, a to při sestavování městského rozpočtu na rok 2007, jak potvrdil primátor Juraj Thoma.

Juraj THOMA, primátor Českých Budějovic:
Město České Budějovice v roce 2007 vydá celkem ze svého rozpočtu sedmdesát tři a půl milionu korun na podporu kulturních aktivit. Z těch sedmdesáti tří a půl milionu korun je čtyři sta tisíc podpora konkrétního kulturního zařízení Solnice, jedním milionem korun město ze svého rozpočtu přispívá na provoz kina Kotva a jeden milion a dvě stě tisíc korun je vyčleněno na nákup dalších akcí pořádaných městem České Budějovice.

Pavla KUCHTOVÁ:
Když tedy zastupitelé už jednou peníze pro kulturu v rozpočtu schválili, proč o nich nyní jednají znovu? Tak ukládá zákon, říká náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička.

Rudolf VODIČKA, náměstek českobudějovického primátora:
Zákon schválením rozpočtu nerozumí, že dotace byla udělena, on chápe rozpočet čistě jako záležitost, řeknu nepřesně, účetní, ale samozřejmě ještě ukládá zastupitelstvu, aby projednalo konkrétní smlouvu tak, aby se upravil způsob, jakým ta neinvestiční dotace bude vyplacena.

Pavla KUCHTOVÁ:
Tohle zdánlivě formální schválení, ale v tuto chvíli odložené, však může provozovatele českobudějovického kina Kotva zásadně ochromit. Koncem prosince po schválení rozpočtu počítal s tím, že milion potřebný na roční fungování kina má přidělený. Za měsíc přichází zcela opačná zpráva. Provozovatel kina Kotva Jan Turinský potvrdil, že milionová dotace od města je pro chod biografu naprosto rozhodující.

Jan TURINSKÝ, provozovatel kina Kotva:
My v tuto chvíli prostě financujeme provoz kina z jiných zdrojů, protože jsme počítali s dotací od města, takže financujeme to z našich vlastních peněz.

Pavla KUCHTOVÁ:
Českobudějovické zastupitelstvo se k dalšímu jednání sejde až patnáctého února. Jak vzkázal primátor Juraj Thoma, celou situaci považuje jen za velké nedorozumění a je si jist, že Kotva peníze určitě dostane. Zástupci petičního výboru ale podle Davida Kovaříka nechtějí jen pasivně vyčkávat.

David KOVAŘÍK, člen petičního výboru:
Je to jenom v podstatě prevence, bojíme se, že kdyby se o to město nezajímalo, tak by mohlo dojít potom k tomu, že by se na Kotvu jaksi zapomnělo a tím pádem by se nedostávalo ani dotací.

Jan TURINSKÝ, provozovatel kina Kotva:
My jsme samozřejmě za petici na jednu stranu rádi, protože tím naši diváci vyjadřují solidaritu s kinem a s jeho plány a s tím, že o kino skutečně tady v Budějovicích stojí, na druhou stranu věříme, že celý problém se vyřeší ke zdárnému konci a že provoz kina nebude ohrožen.

moderátor:
Doufá Jan Turinský, provozovatel českobudějovického kina Kotva, které se rozhodnutím tamních zastupitelů ocitlo v existenční nejistotě.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.