Příprava na zkoušky na vysoké školy

17. listopad 2003

Do přijímacích zkoušek na vysoké školy je sice ještě daleko. Příprava na ně však začíná už teď. Řeč je nejen o samostudiu, ale také o různých přípravných kurzech pro budoucí maturanty. Nejdůležitější je vycházet z podmínek vypsaných vysokou školou. Říká to i vysokoškolský pedagog doktor Miroslav Joukl.

Joukl: Vycházet je potřeba z požadavků přijímacích zkoušek v loňském roce. Někomu se zdá, že je na přípravu příliš brzy, ale může být i pozdě. Důležité najít si svůj směr a tomu uzpůsobit i taktiku příprav.

Nejlépe na tom jsou, podle vysokoškolské učitelky Zdeny Zábrodské, absolventi gymnázií.

Zábrodská: Horší je to u studentů obchodních akademií nebo různých vyšších odborných škol. Chybí jim základy především z humanitních předmětů.

Právě všeobecný přehled, očima čerstvého vysokoškoláka na právech Jiřího Šimona, nejvíce pomáhá.

Šimon: Jsou to i otázky na prezidenta Jihoafrické republiky, kantor to v celé šíři nemůže obsáhnout, není ve všem odborník.

Proto se doporučují přípravné kurzy. Pořádají je univerzity i soukromé agentury.

Šimon: Pomohl mi nejen znalostmi, ale i tím, že jsem byl ve styku s profesionály.

autor: nov
Spustit audio

Více z pořadu