Přímý dopad problémů Deutsche Bank na českou ekonomiku je marginální, říká ekonom

Ekonom z České spořitelny a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník ke krizi Deutsche Bank říká, že pyká za stejné přečiny, jako dříve Lehman Brothers, ale 8 až 10 let poté, co se provinila. Deutsche Bank je největší německou a 4. největší evropskou bankou.

Čím se tedy Deutsche Bank provinila? „Stejně jako některé jiné americké banky prováděla tzv. nekalé praktiky na hypotečním trhu, kdy docházelo k tomu, že za tržně umělých podmínek byli klienti balamuceni, nebyly jim dávány úplně autentické informace a na základě toho došlo k tvorbě různých derivátových obchodů, které se šířily světem,“ vysvětluje příčiny problémů Petr Zahradník.

Deutsche Bank podle něho ztrácela čas a zdroje personálními změnami, v krátké době se vystřídali v jejím čele 4 generální ředitelé, došlo k vnitřnímu rozdělení banky, následné restrukturalizaci a k tomu, co Zahradník nazval akty zoufalství – jako například nakupování vlastních cenných papírů.


Domnívám se, že Deutsche Bank může být vnímána i jako docela slušná nevěsta, byť by to němečtí akcionáři neslyšeli rádi. S ohledem na velký objem zdrojů, které se na finančních trzích nacházejí, a přitom skromné investiční aktivity, by možná stran neevropských investorů Deutsche Bank mohla být velmi zajímavý cíl jejich případných akvizic. PETR ZAHRADNÍK

Petr Zahradník dále představil dvě možná řešení na evropské úrovni – od 31. prosince 2015 fungující tzv. Single resolution mechanism k řešení problémových bank, jehož finanční část se pozvolna naplňuje příspěvky bank a finančních institucí. Zatím ale nemá ani tolik, kolik by Deutsche Bank potřebovala k úhradě sankce.

Druhou možností je tzv. Výbor pro řešení krizí, tedy jakási kolektivní evropská nucená správa. „Jejím smyslem je dopomoci restrukturalizačními akcemi bance k tomu, aby přežila, případně uzná-li výbor, že přežití je nerealistické, tak aby nedošlo k něčemu, čemu se říká tvrdé přistání, tedy aby se minimalizovaly dopady,“ vysvětluje Zahradník.

Přímý dopad problémů Deutsche Bank na český bankovní systém je podle Zahradníka marginální, protože banka nevlastní žádnou významnou českou banku a i její podíl na českém trhu je malý. Její vliv v oblasti exportního financování je řešitelný a dopad na německý podnikatelský sektor by ten český ovlivnil jen málo, analyzuje situaci Petr Zahradník.

Celý rozhovor si kdykoliv poslechněte v našem iRadiu nebo kliknutím na odkaz přímo v tomto článku.

autoři: kko , jpr
Spustit audio