Přijďte na večer s romskou historií a novým webem Krajinou příběhů

14. listopad 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu se bude v pražské kavárně Alta od 18 hodin diskutovat na téma „Proč a jak učit historii Romů?“. Spolek Romano džaniben představí v rámci večera i nový web projektu Krajinou příběhů.

Ke společné debatě přijali pozvání hostí, kteří na projektu nějakou formou spolupracují. Zaměří se na to, jaká je současná praxe a možnosti výuky romské historie na základních a středních školách.

Diskutovat budou antropoložka a pedagožka Mgr. Markéta Hajská, Ph.D., Ladislav Goral, bývalý poradce pro menšiny na Úřadu vlády ČR, hudebník, pamětník v rámci dílen pro studenty projektu Krajinou příběhů (mimo jiné i v rámci projektu Paměť Romů Romey) a ThDr. Martin Chadima, Th.D., teolog, duchovní a pedagog na pražském Gymnáziu Sázavská, kde se již několik let konají dílny romské historie. Moderování se ujme romistka a publicistka Mgr. Renata Berkyová.

Zásadně přepracovaný web Krajinoupříběhů.cz, který se akci představí, shromažďuje příběhy z romské historie 20. století na českém území. Historické texty a vyprávění pamětníků se váží ke konkrétním lokalitám, které jsou zobrazeny v interaktivní mapě. Doplněny jsou o metodickou podporu pro práci s texty ve výuce. Internetová učebnice je tak určena nejen široké veřejnosti, ale především pedagogům, kteří chtějí romskou historii do výuky zapojit.

Pozvánka na besedu Proč a jak zapojovat historii Romů do výuky?

Akce je pořádána v rámci projektu Krajinou příběhů romské historie za podpory MHMP, NFOH a MŠMT.

V rámci projektu Krajinou příběhů se už několik let konají na druhých stupních základních škol a středních školách dílny romské historie. Jejich cílem je, aby žáci/studenti získali základní přehled o historii Romů na našem území i ve světě a seznámili se s metodou orální historie, díky (nejen) níž se tato historie uchovává. Účastníci dílen se v doprovodu lektorů projektu setkávají s romskými informátory ideálně v jejich domácím prostředí, což jim umožňuje nahlédnout do každodenního života daného pamětníka. Pomocí vedených rozhovorů získávají poznatky o nedávné historii Romů, jazyce, zvycích, kultuře, ale také osobních názorech.

autor: Romano džaniben
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.