Předseda Unie svobody a ministr pro místní rozvoj Pavel Němec

15. červenec 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je předseda Unie svobody, ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Pane předsedo, po svém zvolení na republikovém shromáždění v Hradci Králové jste říkal, že vaše strana buď bude v opozici nebo ve vládě. Proč jste se rozhodli podporovat možnou vládu znovu složenou z ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody?

Pavel Němec: Tak pořád platí varianta, že můžeme být i v opozici. Jakékoliv vyjednávání končí podepsáním koaliční smlouvy a k tomu nám zbývá ještě ujít úspěšný kus cesty a pořád na té cestě je varianta působit v opozici.

Kdybychom si tedy představili, že by vznikla vláda ČSSD, KDU a Unie svobody, měla by, rozumím tomu tak, být sepsána i nová koaliční smlouva?

Pavel Němec: Bude určitě sepsána koaliční smlouva, která bude odrážet novou situaci. Určitě je třeba vypustit takové pasáže, které se týkaly vstupu České republiky do Evropské unie. Naopak se musíme zaměřit na to, jak se má Česká republika jako suverénní stát v Evropské unii chovat.

Když si promítneme tu dosud platnou koaliční smlouvu, tak ta kromě jiného skýtala i možnosti dohadovacího nebo smírčího jednání. Proč jste, pane předsedo Unie svobody, tenhle bod na vašich koaličních partnerech nepožadovali, když vlastně vládní krize vznikla kvůli krizi v ČSSD?

Pavel Němec: Určitě i nový dokument bude obsahovat tuhle pasáž o nějakém dohadovacím řízení.

Dobře, ale k čemu je, když jste teď tenhle bod neuplatňovali?

Pavel Němec: Podívejte, tento bod těžko mohl být uplatněn, protože premiér má určité výsadní ústavní postavení a on se prostě rozhodl tohoto ústavního práva využít a podat demisi. Ono to má potom nějaký průběh právě podle ústavy, kterou neovlivní sebelepší, sebedokonalejší koaliční smlouva.

Takže nevyčítáte sociálním demokratům, že dříve, než dospěli k tomuto kroku, měli v rámci koaliční smlouvy jednat i s vámi jako s koaličními partnery a třeba vést k tomu dohodovacímu či smírčímu řízení?

Pavel Němec: Ale ano, já vidím, že jsme se nerozešli se sociálními demokraty jako se stranou, v Sociální demokracii bylo určité vnitřní pnutí, jehož vyústění bylo v tom, že premiér České republiky pan Vladimír Špidla se rozhodl pro ten osobní krok, pro odstoupení z funkce předsedy Sociální demokracie, což je vnitrostranický krok, ten byl neměl dopad na koaliční smlouvu, ale nepochybně je nutné vzít jako fakt, že odstoupení pana Vladimíra Špidly z funkce premiéra prostě má ústavní důsledky a vede k vytváření nové vlády. My neříkáme, že koaliční smlouva stará neplatí, my říkáme, že ten princip koaliční spolupráce bude zachován, nicméně že v rámci jednání o nové vládě bude třeba aktualizovat i tento dokument.

Takže ta dosavadní koaliční smlouva nebo koaliční smlouvy nejsou jenom cárem papíru, který se dodržuje jenom když je dobrá vůle?

Pavel Němec: Určitě to tak není, já si nemohu stěžovat na nějaké zásadní nedodržování koaliční smlouvy. Samozřejmě, že tu a tam probíhalo i hlasování jiné než podle koaliční smlouvy. Například když se sjednotili proti vládní koalici všichni myslivci, ať byli z jakékoliv politické strany, a odhlasovali si myslivecký zákon, ale to už patří asi k folklóru Poslanecké sněmovny.

Jedním z takových kontroverzních témat je ti deregulace nájemného. Jak byste chtěli mít ošetřen tento prvek?

Pavel Němec: Určitě neseme deregulaci nájemného jako jeden z návrhů. Nicméně je třeba si také na druhé straně uvědomit, že vláda má před sebou pouze 2 roky. Je spousta věcí, na kterých se dokážeme shodnout a které za ty 2 roky mohou Českou republiku posunout dopředu. Možná bude lépe se zaměřit právě na vyřešení těch věcí, na kterých se shodneme, ať už je to zlepšení podmínek pro podnikání nebo třeba příprava k zavedení eura nejpozději v roce 2010 či výstavba dopravní infrastruktury.

Jak rozumíte předsedovi křesťanských demokratů Miroslavu Kalouskovi, když mluví o pojistkách a brzdách nějaké budoucí koaliční smlouvy?

Pavel Němec: Já tomu rozumím velmi dobře a máme na to takřka stejný názor. Jde prostě o to, aby vládní koalice, která se shodne na určitých bodech, tak aby je prosazovala společně. A aby ty body, které jedna ze stran nedokáže prosadit v zájmu koaličního kompromisu do koaliční vlády, tak aby s nimi nepřicházela zezadu a nesnažila se získat podporu u jiných politických stran.

To znamená třeba u KSČM. Je pravda, pane předsedo Unie svobody, že jméno Petra Kotta bylo na vašem včerejším republikovém výboru často skloňovaným jménem?

Pavel Němec: Tak samozřejmě že jsme informovali, zejména předseda poslaneckého klubu, o tom, k jakým změnám v našem poslaneckém klubu došlo. To znamená, nebyla to nějaká vynucená debata, ale jednoduše jsme informovali o tom, že pan kolega Bielesz se vzdal mandátu, že nastupuje za něj náhradník z naší kandidátní listiny pan poslanec Zdeněk Kořistka a že dalším novým poslancem v našem poslaneckém klubu je pan kolega Kott.

Jaký je to stav, když strana bez ostychu přijme posilu právě v podobě Petra Kotta, jehož se kvůli opilosti zbavila ODS?

Pavel Němec: Podívejte, pokud někdo má problémy, které naznačujete u pana poslance Kotta, tak je to politováníhodná. Já si myslím, že každý má mít druhou šanci. Těch osobností, které sklouzly na šikmou plochu kvůli alkoholu, byla celá řada. Je tady celá řada případů, kdy se z těchto problémů dostaly a dostaly se z nich jenom kvůli tomu, že jim někdo byl ochoten podat pomocnou ruku.

Kdy jste byl, pane předsedo, nejblíže názoru, že nejdůstojnějším pro stranu, o kterou voliči nemají už tak takový zájem, je ji rozpustit?

Pavel Němec: K rozpuštění strany jsem se nepřiblížil snad nikdy v době své politické kariéry. Já jsem přesvědčen, že za Unii svobody stojí bojovat.

Na vašich internetových stránkách je stále agenda 12 včetně bodu 11, v němž se píše, že chcete v příštích volbách získat 12 procent. Chcete tenhle výhled do budoucna nějak reálně upravit?

Pavel Němec: I střední kancelář, pod kterou spadají internetové stránky, je jednou z agend politické strany a nepochybně jakmile se alespoň trochu ustálí politická situace, tak se musím věnovat se svými kolegy i vnitřnímu chodu strany, restrukturalizovat trochu ústřední kancelář, zeštíhlit a také po ní chtít aktuální výkony a tedy i aktuální prezentaci na internetových stránkách.

To znamená i aktuální odhad budoucího volebního výsledku?

Pavel Němec: Nikoliv, spíše představení nové strategie, s čím chce jít Unie svobody jako programovými prioritami, ať už bude v opozici nebo ve vládě.

Kolik vás stála tahle agenda 12 a ukázala se, že je k něčemu?

Pavel Němec: Já vám v tuto chvíli nechci z paměti odhadovat, ale je fakt, že celá řada kroků se ukázala jako kroky, které nevedly k cíli, ať na tom měla určitý díl agenda 12 nebo třeba kandidatura Unie svobody v určitém liberálním sdružení pod názvem Unie liberálních demokratů. To všechno vidím jako dílčí chyby, které když se sečetly, tak měly výsledek ten, který jsme si mohli přečíst v novinách nebo volbách.

Jak byste, pane předsedo a pane ministře, charakterizoval pokus o sestavení té vlády, o níž jsme mluvili, tedy založené na 101členné podpoře. Je to změna nebo spíš rekonstrukce?

Pavel Němec: Je to něco mezi významnou změnou a významnou rekonstrukcí. Nemyslím si, že je úplně důležité nějaké handrkování o počtech a o jménech, spíš si myslím, že ta kvalitativní změna bude v tom, že jsme si vědomi, že jsou před námi 2 roky a za ty 2 roky chceme zvládnout věci praktické, možná to někdo může nazývat vládou pragmatickou, tedy věci méně ideologické, ale například ty, že chceme více peněz do vzdělání, že chceme podpořit inovace, chceme tímto směrem vést jednání s Evropskou komisí o nové strukturální politice, protože ty prostředky budou k dispozici a je jenom na nás, jakým způsobem je využijeme.

Chcete také dotáhnout do nějakého konečného stádia reformu veřejných financí?

Pavel Němec: Reforma veřejných financí musí pokračovat v tomto hodnotném scénáři. Další věcí, která je určitě příjemná, je zjednodušení administrativy pro podnikatele.

Koaliční dohoda vlády z roku 1996 obsahovala i bod, podle něhož v případě rekonstrukce vlády bude zachován dohodnutý poměr zastoupení koaličních stran. Měla by nová dohoda obsahovat i toto ustanovení?

Pavel Němec: Samozřejmě že koaliční dohoda obvykle rozděluje mezi jednotlivé strany resorty a za činnost toho ministra sice je ústavně odpovědný premiér, který nese odpovědnost za vládu navenek, nicméně fakticky tu odpovědnost má vysílací politická strana, takže pokud se vysílající politická strana rozhodne, že chce svého ministra vyměnit, tak by to měl premiér vlády pochopitelně akceptovat.

Já jsem spíš směřoval k počtu křesel, které obsazují jednotlivé politické subjekty.

Pavel Němec: Z ústavního hlediska to není rekonstrukce vlády. To jsou právě ty ústavní dopady, jestliže premiér podá demisi, je pověřen někdo jiný sestavením vlády a ten pochopitelně jedná s politickými stranami o obsazení jednotlivých resortů, takže z tohoto pohledu se bude jednat o novou vládu, protože si znovu musí přijít do Poslanecké sněmovny o důvěru.

Takže se může stát, že Unie svobody bude mít méně křesel v té možné vládě, než měla dosud?

Pavel Němec: Zatím jsme o tom nejednali. Předpokládám, že jednání o počtech, struktuře resortu budou vedena příští týden a samozřejmě ten výsledek bude Unie svobody hodnotit jako celek. To znamená, záleží na počtu resortů, na jejich kvalitě, na významu a samozřejmě také na programu, jaké programové priority se nám podaří dohodnout s koaličními partnery do nové koaliční smlouvy.

Budete se snažit ze všech sil a za každou cenu uhájit pro vaši stranu post ministerstva, které reprezentujete vy, tedy pro místní rozvoj?

Pavel Němec: Jsem přesvědčen, že se nemám za co stydět. Z takového resortu, který byl brán jako šedivý a nevýznamný, se najednou stal resort, o který má každý zájem. Při své neskromnosti si myslím, že na tom mám svou část zásluhy. Myslím si, že má určité praktické výhody pokračovat v započaté práci.

Přijal byste eventuálně funkci ministra spravedlnosti?

Pavel Němec: Ale to je stará písnička už rok od doby, kdy Pavel Rychetský odešel do funkce předsedy Ústavního soudu. Na to se ptají médie neustále a já už to považuji za opravdu trochu odehranou věc.

Takže to nepřipadá v úvahu?

Pavel Němec: Nevidím tuto variantu jako reálnou.

Postačí vám, když po odchodu vicepremiéra Mareše budete mít v případné nové vlády tedy jen 2 křesla?

Pavel Němec: Opravdu o počtech resortu jsme nejednali a nemohu říci nic jiného, než že náš republikový výbor, náš poslanecký klub, naše stranické orgány budou hodnotit celkovou výhodnost koaliční smlouvy. Pokud bych vám odpověděl trochu v nadsázce, pokud budeme mít 2 křesla v podobě premiéra a v podobě ministra financí, jsem si takřka jist, že to republikový výbor odsouhlasí.

Počítáte eventuálně s Vladimírem Mlynářem v pokračování v jeho vládní funkci ministra informatiky? Podle mých informací údajně Stanislav Gross v osobním rozhovoru se jmenovaným dosavadním ministrem hovořil o tom, že ministerstvo informatiky zůstane zachováno.

Pavel Němec: Já si nemyslím, že by docházelo k nějakým prudkým změnám v kompetenčním zákoně. Není to ani technicky možné, aby ze dne na den se rušily jednotlivé resorty. Ten výhled, který jsme představili a kde jsme ve shodě, že má dojít k určité restrukturalizaci ústředních orgánů státní správy, tedy nejenom ministerstev, ale i těch dalších institucí jako jsou úřady, stojící mimo vládu, tak to jsme ve shodě, ale nebude to otázka ze dne na den, je to spíš dlouhodobější výhled.

Prezident republiky svým dnešním článkem v Mladé frontě Dnes vstupuje do diskuse o případné změně volebního systému. Jaká je vaše reakce jako předsedy politické strany?

Pavel Němec: Tak já si myslím, že pan prezident do této diskuse vstoupil už jako bývalý předseda, tehdejší předseda Občanské demokratické strany, vždyť občanští demokraté se různými způsoby snažili o změnu volebního systému.

Chápete ten dnešní jeho článek jako pokračování téhož, o co se usilovalo tehdy za opoziční smlouvy?

Pavel Němec: Jde to pravděpodobně stejným směrem, vždyť ty metody jsou různé. Nelze usilovat o změnu tím, že prezentujete své názory v médiích a nebo že je předložíte, já to považuji za nešťastný krok. Ten případ, kdy se snažíte přesvědčovat politickou sféru v médiích, je zcela korektní a v pořádku a každý může obhajovat své názory.

A vy jste pro nebo proti změně volebního systému?

Pavel Němec: Já jsem velmi, ač jsem liberál, tak v případě ústavy jsem jako právník velmi konzervativní a já si myslím, že není důvod ke změnám ústavy a to prakticky žádný.

I když prezident republiky vidí příčinu dnešního problému v nefunkčnosti našeho volebního systému a nepraktičnosti ústavního mechanismu vyhlašování předčasných voleb?

Pavel Němec: S tím nemohu souhlasit, a to z toho důvodu, že například loajalita poslanců je dvojí, jednak k voličům, ke svému svědomí a také k politické straně, za kterou byli zvoleni. Jestliže jsou zde poslanci, kteří odcházejí z poslaneckých klubů a tím také přispívají k politické nestabilitě, tak přece ve většinovém systému by tyto úvahy byly ještě silnější, protože by si ty poslanci řekli: Já jsem byl zvolen v jednom mandátovém obvodu, ty hlasy jsou jednom moje, se stranou to nemá nic společného. A měli bychom v Poslanecké sněmovně sbírku jednotlivců, kteří by hlasovali sice podle svého svědomí, ale nikdo by s žádnou stabilní a akceschopnou vládu nemohl sestavit.

Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byl předseda Unie svobody byl předseda Unie svobody DEU, ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Děkuji za odpovědi. Na shledanou.

Pavel Němec: Na shledanou.

Nyní čekáme na vaše telefonáty. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Holaň, Bratřejov. Já bych měl jenom takový dotaz. Jeho strana, když nemá žádnou perspektivu, tak aby nestáhla ČSSD s sebou.

Dobře, děkujeme za názor. Prosím další telefonát.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Ječný, Praha 2. Já bych chtěl popřát panu ministrovi, aby si jako ještě užil výsluní na politické scéně dříve než, ať už předčasných nebo řádných volbách, bude Unie svobody definitivně v politickém propadlišti. Těch 12 hlasů myslím, že je reálné. Chtěl bych připomenout, že Unie svobody v době, kdy si myslela, že převálcuje ve volbách všechny strany, tak měla ve svém programu většinový systém, to je všechno, děkuji, hezký den přeji, na shledanou.

Hezký den. Dobrý den.

Názor posluchače: Mihalovič, Ústí nad Labem. Dobrý den. Já jsem čekal skutečně od pana předsedy trošku pokory, ale opravdu to sebevědomí je hrozné. Skutečně já nevím, kde se to v nich bere. Už dokonce nemají ani 2 procenta hlasů a pořád prostě jsou sebevědomí. To je všechno, děkuji.

Na slyšenou. Další, prosím.

Názor posluchače: Já jsem Venclovský, Praha 6. Prosím vás, já bych měl jenom připomínku k té vaší debatě. Mně se strašně, ale strašně nelíbí ten prezidentův návrh na ten většinový systém. To je vyloženě snaha urvat o to urvat moc pro ODS a všechny ostatní lidi vyšachovat, což se mi nezdá slušné. Na shledanou.

Děkujeme za názor. Dobrý den, vítejte.

Názor posluchače: Dobrý den, moje jméno je Veleba. Pokud pan ministr ještě poslouchá, tak mu doporučuji jednu věc. Co kdyby zkusil ty věci hodnotit tak, když se ho někdo zeptá, jestli by to chtěl dělat, co kdyby sám sebe nehodnotil a řekl, že by to měli zhodnotit jiní a že on to chce dělat. Doporučoval bych mu tento postup a rád bych se toho v naší politice dočkal, protože on není od toho, aby hodnotil sám sebe. Děkuji.

Děkujeme za názor. Haló, vítejte.

Názor posluchače: Dobrý den. Prosím vás, chtěl bych vědět, jestli jak pan ministr jezdí tím autem každý den z Tábora do Prahy, jestli pro něj jezdí z Prahy a nebo jestli to jsou 2 cesty a nebo jenom 1 cesta a kolik to za ty 2 roky asi dělá peněz?

V tomhle pořadu se už neodpovídá. Dotazy jsou brány jako názor telefonujících posluchačů. Haló, další telefonát, prosím.

Názor posluchače: Tady Pokorný, Kolínsko. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že pan předseda zapomněl na tu třetí věc, jak říká o té loajalitě poslanců. A to ta třetí věc hlavně ty platy, tím oni jsou loajální. To se týká celé tuhleté strany. Děkuji moc.

Mějte se hezky. Haló, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Jiří Král. Já bych doporučil panu ministrovi, aby začal shánět žlutou barvu, kolíčky na protažení očí, že od příštího měsíce tady budou Číňani, tak aby se v té vládě udrželi a nepřišli o ty své korýtka.

Děkujeme za názor a porosím poslední telefonát. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je posluchač Josef z Vysočiny. Já bych chtěl vzkázat panu předsedovi Unie svobody: A kdy už konečně zmizí do propadliště dějin a už přestane otravovat ovzduší, protože to jsou odpadlíci a zrádci, a doufám, že pro většinový systém se v této zemi prosadí, aby už byl konečný pořádek. Děkuji.

Mějte se hezky. A to byla tečka za dnešním pořadem O kom se mluví. Hostem byl předseda Unie svobody Pavel Němec.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu