Prechodný pobyt a obecný byt na Slovensku

9. září 2008

V štúdiu teraz vítam Darinu Sládečkovú, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Obrátila sa na nás naša poslucháčka, staršia pani, ktorá sa chce presťahovať na Slovensko, má slovenské i české občianstvo a už vyše tridsať rokov má trvalý pobyt v Brne. Pýta sa, či je zložité dostať povolenie k prechodnému pobytu na Slovensku a či má nejakú nádej získať obecný byt.

Sládečková: Keďže dotyčná pani má stále aj slovenské občianstvo, podľa pracovníkov konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe, získať povolenie k prechodnému pobytu na Slovensku nie je problém. Stačí zájsť na cudzineckú políciu v mieste zamýšľaného prechodného pobytu a ohlásiť im to.

Moderátor: Musí uviesť nejakú konkrétnu adresu, na ktorej sa bude zdržiavať?

Sládečková: Áno, budú od nej chcieť nájomnú zmluvu o prenajatí bytu, alebo kúpnu zmluvu, ak si človek kúpi byt či dom do osobného vlastníctva, alebo súhlas majiteľa bytu, či domu, u ktorého bude bývať, tak je to väčšinou, keď nám ubytovanie poskytnú príbuzní.

Moderátor: Takže osobná návšteva cudzineckej polície. A nešlo by to zariadiť cez slovenské veľvyslanectvo v Česku?

Sládečková: Podľa jeho pracovníkov by to šlo, ale bolo by to veľmi komplikované a trvalo by to niekoľko týždňov až mesiacov. Podrobné informácie možno získať na telefónom čísle 233 113 051.

Moderátor: Poďme k druhej časti otázky našej poslucháčky. Má nejakú nádej získať na Slovensku obecný byt?

Sládečková: Keďže sa táto pani z rôznych osobných dôvodov nechce vzdať trvalého pobytu v Českej republike.

Moderátor: ... a ako vieme, trvalý pobyt môžeme mať len jeden.

Sládečková: ... tak jej šanca je takmer nulová. Aj na Slovensku je obecných bytov málo a dostávajú ich ľudia, ktorí majú v príslušnom mieste nielenže trvalý pobyt, ale dlhodobo trvalý. Napríklad podľa pracovníkov Mestského úradu v Ružomberku ročne pribudne okolo 60 obecných bytov a pritom žiadostí starousadlíkov je vždy okolo 500.

Moderátor: Takže pre novopríchodiaceho s prechodným pobytom je to skutočne nereálne.

Sládečková: Je to, žiaľ, tak.

Moderátor: Dnes sme odpovedali trochu štýlom: máme pre vás jednu dobrú a jednu špatnú správu, takže sme asi úplne nepotešili. No v každom prípade je vždy dobre, keď človek vie, na čom je. Za dnešné informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu