Pravidla soutěže Zápisníku zahraničních zpravodajů

Vyzkoušejte si práci zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu! Napište reportáž ze zajímavého místa v cizině, doplňte ji několika autentickými fotografiemi, případně i zvukovým záznamem - a můžete vyhrát pobyt ve Švýcarsku v oblasti Wallis v ceně 20.000 korun dle vlastního výběru. Wallis je oblastí Švýcarska se 48 čtyřtisícovkami, domov Matterhornu a nejvyšších švýcarských vrcholů.

Každý měsíc mohou posluchači a čtenáři Zápisníku zahraničních zpravodajů rozhodnout, které ze zaslaných reportáží jsou nejlepší. Jejich autoři obdrží drobné ceny. Nejlepší reportáže se po čtvrt roce utkají ve finále o hlavní cenu.

Podrobná pravidla:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas 1 - Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

2.
Hlavní cenu věnovalo Švýcarské turistické sdružení Schweiz Tourismus, c/o HST Obchodní komora Švýcarsko - ČR, Na Pankráci 1062/58, Praha 4 (dále jen "sponzor") ve spolupráci se společností Interhome, pronajímatelem prázdninových bytů a domů.
Hlavní cenou je pobyt ve Švýcarsku v oblasti Wallis v ceně 20.000 Kč dle vlastního výběru. Výhru je možné čerpat do konce roku 2010. Počet osob a délka pobytu je libovolná. Za uvedenou cenu je možné pořídit např. pobyt pro 4 osoby na týden ve standardním ubytování nebo luxusní pobyt pro 2 osoby. Eventuelní rozšíření na více osob a/nebo prodloužení pobytu doplacením je možné.

3.
Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, který zašle reportáž dle dále uvedených podmínek a potvrdí souhlas se zněním těchto pravidel (dále jen "soutěžící").

4.
Úkolem soutěžících je vytvořit a zaslat vlastní reportáž ze zahraničí vhodnou pro rozhlasové vysílání v textové a obrazové podobě. Reportáž se musí skládat z textu v českém nebo slovenském jazyce v rozsahu 1000-2000 znaků včetně mezer a z 1-5 digitálních fotografií o velikosti 1-5 megapixelů.

Logo

5.
Soutěžící může reportáž doplnit zvukovým záznamem (autentickou zvukovou kulisou) ve formátu mp3 o maximální délce 3 minuty, a nebo může zaslat zvukovou podobu své textové reportáže ve formátu mp3 o maximální délce 3 minuty.

6.
Každý měsíc se koná jedno kolo soutěže. Soutěžící mohou své soutěžní příspěvky zasílat na e-mailovou adresu zzz@rozhlas.cz. Velikost e-mailové zprávy se soutěžním příspěvkem nesmí překročit 5 MB.
Uzávěrka prvního kola je 31. března 2009.
Do druhého kolo se můžete přihlásit do půlnoci 29. dubna 2009.
Reportáže do 3. kola budou přijímány do 31. května 2009.

7.
Zaslané soutěžní příspěvky splňující pravidla soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách Zápisníku zahraničních zpravodajů www.radiozurnal.cz/zzz. Zde mohou čtenáři rozhodovat o kvalitě příspěvků, a to pomocí známkování pod každým příspěvkem.
Hodnocení reportáží zaslaných v prvním kole bude zahájeno ve vysílání Zápisníku zahraničních zpravodajů v sobotu 4. dubna.
Reportáže v druhém kole můžete hodnotit od soboty 2. května.
Reportáže ve třetím kole můžete hodnotit od soboty 6. června.
Přesný termín ukončení hodnocení započítávaného do soutěže nebude předem stanoven.

8.
Autoři trojice příspěvků, které v soutěžním kole od čtenářů obdrží nejlepší hodnocení, získají drobné ceny věnované partnery soutěže - turistickým sdružením Wallis Tourismus, výrobcem švýcarské čokolády Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o. a turistickým sdružením Schweiz Tourismus. V případě shodnosti hodnocení rozhoduje čtenost příspěvku (dle služby Google Analytics).
Drobnými cenami budou např. sluneční brýle, termosky, cestovní deky nebo čepice Wallis Tourismus, čokolády Lindt a kniha Vlakem po Švýcarsku.

9.
Trojice nejlépe hodnocených reportáží z každého soutěžního kola postupuje do finále. Odborná porota složená ze zástupců provozovatele může do finále dále vybrat až celkem 3 další reportáže ze všech soutěžních kol.

10.
Ve finále, které se koná po skončení 3 kol, vybere 5členná odborná porota složená ze zástupců Radiožurnálu, magazínu Lidé a země a Švýcarského turistického sdružení soutěžní příspěvek, který bude odměněn hlavní cenou, a další 2 příspěvky, které budou odměněny věcnými cenami provozovatele.

11.
Provozovatel si vyhrazuje právo neudělit hlavní cenu. V takovém případě bude cena převedena do dalších kol soutěže.

Logo

12.
Provozovatel pozve autory odměněných finálových příspěvků, aby se zúčastnili natáčení Zápisníku zahraničních zpravodajů. Sami si budou moci načíst svou reportáž v rozhlasovém studiu. V případě, že tato nahrávka splní kvalitativní kritéria, bude reportáž v podání svého autora odvysílána v Zápisníku zahraničních zpravodajů. V opačném případě bude reportáž odvysílána v podání redaktorů Radiožurnálu.

13.
Soutěžící poskytuje provozovateli soutěže právo na bezúplatné užití zaslaných textových, zvukových a obrazových materiálů v rozhlasovém vysílání, na internetu, v tisku a k dalšímu veřejnému šíření. Soutěžící garantuje, že s výše uvedeným souhlasí i všichni ti, kteří jsou na fotografii vyobrazeni.

14.
Soutěžící potvrzuje, že je výhradním autorem všech částí svého soutěžního příspěvku, a nebo že má souhlas s užitím použitých materiálů od všech spoluautorů. Za případné porušení autorského nebo osobnostního práva třetích osob užitím soutěžního příspěvku dle pravidel soutěže zodpovídá v plném rozsahu soutěžící. Jména případných spoluautorů je soutěžící povinen uvést při zaslání příspěvku do soutěže.

15.
Soutěžící potvrzuje, že zaslané soutěžní příspěvky nebyly před účastí v soutěži publikovány nebo poskytnuty k publikování jinému elektronickému nebo tištěnému médiu a že bez souhlasu provozovatele soutěže nebudou poskytnuty ke zveřejnění v jiném elektronickém nebo tištěném médiu po dobu soutěže ani po dobu 12 měsíců od skončení soutěže.

Logo

16.
Obsah soutěžních příspěvků musí být v souladu se zákony České republiky, s Kodexem Českého rozhlasu a se Žurnalistickými zásadami ČRo 1 - Radiožurnálu.

17.
Každý soutěžící může do každého soutěžního kola přihlásit pouze 1 soutěžní příspěvek. V případě zaslání více soutěžních příspěvků v jednom soutěžním kole bude do soutěže zařazen poslední příspěvek zaslaný soutěžícím před koncem lhůty pro zaslání příspěvků do daného kola.

18.
V době hlasování čtenářů webu o kvalitě soutěžních příspěvků nejsou dovoleny snahy o ovlivnění známkování. V případě podezření na ovlivnění hlasování může provozovatel soutěžní příspěvek ze soutěže vyřadit nebo může známkování soutěžního příspěvku restartovat.

19.
Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

20.
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele a sponzorů. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

21.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

22.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 - Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ani sponzora ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

23.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

24.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři redakce zahraničního zpravodajství ČRo 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru www.radiozurnal.cz v sekci Soutěže.

12. března 2009
Klára Stejskalová, vedoucí redakce zahraničního zpravodajství ČRo 1 - Radiožurnálu

autoři: jkr , kls
Spustit audio