Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodnění

18. září 2002
Vaše téma

Co je a není pracovní úraz nebo nemoc z povolání? Jak musí zaměstnavatel postupovat, když odmítne vyplatit odškodnění? Toto téma inspiroval telefonát člověka, jehož dcera pracuje v sázkové kanceláři, kterou přepadly lupiči a způsobili jí zranění. Zaměstnavatel to ale odmítá uznat jako pracovní úraz. Co říkají zákony a další právní předpisy o pracovních úrazech a nemocech z povolání?

Každý zaměstnavatel, třeba s jenom jedním zaměstnancem, musí být pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Je to přibližně stejné jako u motorových vozidel. Tam také každý majitel auta nebo motocyklu platí povinné ručení. Pokud se tedy stane pracovní úraz nebo když zaměstnanec onemocní kvůli podmínkám v práci, má nárok na odškodnění. Podle Evy Dandové z právního oddělení Konfederace odborových svazů to například znamená náhradu za ztrátu na výdělku, ztížené společenské uplatnění nebo na bolestné.

Dandová: Nárok na účelně vynaložené náklady spojené s léčením, u nemocí z povolání to mohou být léky, masti a podobně, pak věcnou škodu, u zdravotníků jsou časté žloutenky, tam se hradí i náklady na dietní stravování.

Případnou náhradu škody byste měli vždy žádat po svém zaměstnavateli a nemusíte přemýšlet o tom, jestli byl či není pojištěn.

Dandová: Základní vztah je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Proto je lepší, aby se zaměstnanci neobraceli hned sami na pojišťovny, ale na svého zaměstnavatele. Ten je za vás odpovědný, všechna šetření musí provést sám a vést jednání s pojišťovnou.

Pokud máte doloženo o některé ze specializovaných klinik, že skutečně jde o nemoc z povolání a zaměstnavatel přesto není ochoten zaplatit odškodnění, můžete se i soudit a máte velkou šanci, že spor vyhrajete. Na pojišťovnu samotnou byste se, podle Evy Dandové, měli obracet jen v případě, že firma, kde jste pracovali, zanikla nebo byla vymazána z obchodního rejstříku.

Dandová: Pak případ převezme pojišťovna, ale pokud zaměstnavatel existuje, musí o všech jednáních a postupech vědět.

autor: alh
Spustit audio

Více z pořadu