Povinná maturita z matematiky je o krok blíže zavedení. Pozměňovací návrh senát zamítl

Současná situace umožňuje, aby si studenti vybrali mezi matematikou a cizím jazykem. Povinná maturita z matematiky čeká od roku 2021 na studenty gymnázií, o rok později i ostatní školy. „Máme pocit, že zavedení maturity z matematiky neprospěje ani studentům ani matematice samotné,“ říká senátor Jiří Růžička.

Pokud nebudou studenti maturovat z matematiky, tak nebudou nic umět? To podle senátora Růžičky není pravda. „Nikdo nenamítá nic proti matematice. To, že se budou vzdělávat dobře, si není potřeba potvrzovat maturitou. Myslím, že by studenti měli mít právo si vybrat, jestli to bude matematika nebo ne. To neznamená, že by ji neměli absolvovat v celém rozsahu.“


Současná situace umožňuje, aby si studenti vybrali mezi matematikou a cizím jazykem. Dáváme studentům důvěru a žádáme po nich i jistou odpovědnost,“ tvrdí senátor. „Motivace strachem není správná. Motivace by měla být vnitřní. Opatřením, kdy matematika bude povinným předmětem, říkáme: „My jako stát víme, co je pro vás správné.“senátor Jiří Růžička

Podle něj to uškodí matematice samotné. „Budeme muset hledat průnik mezi znalostmi lidí na gymnáziích, lyceích, průmyslovkách, učňovských školách s maturitou. Budeme hledat průnik a snižovat laťku na úroveň, která nebude důstojná.“

Jako ředitel gymnázia se obává, že je určitý okruh lidí, kteří by se mohli věnovat jinému předmětu a budou se ji učit, protože je povinná a memorovat modelové příklady. „Nemusí to být odpadlíci, jen se chtějí věnovat něčemu jinému.“

Čtěte také

Podá asociace ředitelů gymnázií ústavní stížnost proti maturitě z matematiky?


V roce, kdy budou maturovat na lyceích a gymnáziích povinně ze 3 maturitních předmětů, v tom samém roce všichni studenti odborných škol budou povinně maturovat jen z češtiny a cizího jazyka. Z matematiky nebudou moci maturovat, pouze jako v nepovinném předmětu.senátor Jan Růžička

V roce 2021 budou studenti gymnázií a lyceí maturovat ze 3 předmětů a studenti ostatních odborných škol ze 2 předmětů. Podle senátora Růžičky není jediný důvod aby se nezačalo maturovat ve stejnou dobu. „Maturitní zkouška opravňuje ke vstupu na vysokou školu, k výkonu určitého povolání. Je to jednotná maturitní zkouška a všichni by měli mít stejné podmínky.

„Nevidím důvod, proč od toho odstupovat. Ta nerovnováha je v přístupu k dalšímu vzdělávání celkem jasná,“ uzavírá senátor.

autor: jaw
Spustit audio