Poukazujeme na nepravdivé výroky politiků, říká Jan Tvrdoň ze serveru Demagog.cz

5. říjen 2017
Poslanecká sněmovna

Český rozhlas připravil na 31 rozhovorů s lídry politických stran, kteří prezentovali své názory. Správnost jejich výroků se snažil porovnat Jan Tvrdoň ze serveru Demagog.cz. Mluví naši budoucí zákonodárci pravdu? Jak často se uchylují ke zkresleným informacím?

V porovnávání výroků v rozhovorech nešlo ani tak o samotné názory politiků. Ti mohou prezentovat své myšlenky libovolným způsobem a je na voličích, jak si je vyhodnotí. Ale podle Tvrdoně existují výroky, které jsou jasně popsatelné.

„Z naší zkušenosti dlouhodobě vyplývá, že převažují pravdivé výroky, politikové popisují nějaká obecně známá fakta, ve kterých se splést nejde,“ říká s tím, že za pět a půl roku, co ověřuje výroků politiků, jich je pětina zavádějících.

Není přitom jisté, zda politik, když řekne něco nepravdivého, to dělá záměrně nebo se pouze zmýlil – mohl například použít starší statistiku. „Nechceme podsouvat zlý úmysl a říkat, že lže, pouze poukážeme na to, že jeho prohlášení nekoresponduje s reálným stavem,“ vysvětluje.

K oblastem, kde se vyskytují nepravdivé výroky, patří emotivní nebo pro posluchače komplikovaná témata. Navíc informovanost je menší a lidé nepravdu hůře poznají.

V předvolební kampani se objevuje například téma uprchlíků. Právě to je veřejně exponované, a politici se často uchylují k nadnášení daných čísel.