Potvrdenie o pracovnej neschopnosti zo Slovenska

22. duben 2008

Vieme, že keď cestujeme do niektorého zo štátov Európskej únie a máme zdravotné problémy, dostane sa nám tam tzv. nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Čo však v prípade, že ochorieme tak, že budeme nútený zaľahnúť do postele? Dá nám tamojší lekár potvrdenie o práceneschopnosti a uznajú nám ho doma? To sú otázky, o ktorých budeme hovoriť s Darinou Sládečkovou, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Keďže Slováci žijúci v Českej republike najčastejšie cestujú do svojho rodiska za príbuznými a priateľmi, budeme hovoriť o Slovensku. A okrem toho, máme tu jeden príklad zo života.

Sládečková: Áno, naša poslucháčka pani Vlasta je Slovenka, ktorá má slovenské a české občianstvo a trvale žije a pracuje v Česku. Rovnako ako jej dcéra. Tá v súčasnosti odcestovala na Slovensko, aby tam riešila nejaké rodinné záležitosti. Tam dostala chrípku a keďže je tehotná nechce riskovať dlhú cestu vlakom odkiaľsi od Humenného z východného Slovenska.

Moderátor: To je vlakom do Prahy celý deň cesty.

Sládečková: Tak. Dovolenka jej za chvíľu skončí a jej starostlivá matka by chcela vedieť, či jej tu - v Českej republike, potvrdenie o práceneschopnosti uznajú. Podľa pracovníkov Českej správy sociálneho zabezpečenia to nie je žiadny problém. Slovensko a Česko si vzájomne tieto doklady uznávalo dávno pred vstupom oboch krajín do EÚ. Prakticky od rozdelenia Česko-Slovenska. A aby sa to nezneužívalo, tak mali možnosť požiadať sociálnu poisťovňu druhej strany, aby skontrolovala, či práceneschopný, zdržiavajúci sa na jej území, dodržuje liečebný režim. V prípade pochybností mohli tiež požiadať partnera o nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Moderátor: Príslušný lekár samozrejme vystaví práceneschopnému pacientovi potrebné doklady a potvrdenia a mal by ho poučiť o ďalšom postupe.

Sládečková: Áno a väčšinu potrebných úkonov potom vykonajú medzi sebou sociálne poisťovne.

Moderátor: Takže ak sme u príbuzných a máme k dispozícii posteľ, v ktorej si pár dní "odmaródime", nemala by nám choroba počas pobytu na Slovensku spôsobiť nejaký veľký stres. Rovnako to platí pre všetky krajiny Európskej únie. Za dnešné informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dovidenia.

Sládečková: Dovidenia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu