Potíže Fruty v Lednici na Moravě

talíř

Fruta v Lednici na Moravě přestala v závěru loňského roku vyrábět. Její provozovatel se totiž dostal do ekonomických potíží, které vyústily vyhlášením konkursu. Bez práce se tak ocitly na dvě stovky zaměstnanců a podobný osud teď hrozí tisícovkám zemědělců v celém regionu. Ztráta generálního odběratele zeleniny podle některých povede ke konci pěstování této komodity na Břeclavsku. Jaké jsou vyhlídky zemědělců? Tak právě o to se zajímala Hana Ondriášová z ČRo Brno.

Prvním problémem jsou peníze, které měli dostat pěstitelé zeleniny za dodávky Fruty, a které zřejmě už nikdy neuvidí. Druhou komplikací jejich situace je pak samotný fakt, že Fruta přestala vyrábět a pěstitelé ztratili své jediné odbytiště. Je to konec pěstování zeleniny v regionu, říká předseda břeclavské agrární komory Jan Hajda.

Jan Hajda: Konkrétně v našem zemědělském družstvu uvažujeme, že snížíme výrobu zeleniny o 70 % s tím, že budeme skutečně dělat jenom pro partnery, o kterých víme, že nám tady tu zeleninu, kterou vyrobíme, zaplatí.

Milan Vala z moravské Nové Vsi měl větší štěstí. S Frutou Lednice přestal spolupracovat už při jejich prvních potížích před třemi lety a našel pro svou zeleninu odbytiště jinde. Obavy ostatních zemědělců z drastického dopadu krachu Fruty pro celý region ale sdílí.

Milan Vala: Možná asi mají v tom pravdu, když ne 100 %, tak 80 % určitě ano, protože zavážet takové množství, které se tady vyrábělo a zpracovávalo, někam do vzdálených Frut, samozřejmě tyto výrobky podstatně prodraží, ale samozřejmě pak ta konkurence schopnost na tom trhu byl podstatně nižší.

Ředitel Úřadu práce v Břeclavi Jaroslav Valný je naopak přesvědčen, že by měli vzít zemědělci situaci do svých rukou a o provoz zpracovatelského podniku se postarat sami.

Jaroslav Valný: Zemědělci by se měli vrátit zpátky k tomu, co už tady existovalo, tzn.vytvářet si sami podmínky pro to, aby produkty, které vyprodukují, byli schopni ve režii zpracovat. To znamená, že tu Frutu nikdo nikam neodnese a myslím si, že by bylo moudré, kdyby se zamysleli místní zemědělci a nejenom my, myslím nad tím, jak by využili tenhle prostor pro sebe.

Koupit Frutu, která se ocitla v konkursu, ale nemůžeme, tvrdí Jan Hajda.

Jan Hajda: Poněvadž v zemědělství nemají dostatek finančních prostředků tak, aby akcie Fruty Lednice koupili.

Zemědělci přitom nevěří ani tomu, že se pokusí výrobu ve Frutě obnovit někdo jiný.

Zemědělci: Nevěříme tomu, poněvadž firma Dvořáček holding, která tu Frutu zpravovala, mimo to, že si odvezla všechny konzervy, nezaplatila zemědělcům, tak rozprodávala i majetek Fruty Lednice. Mimo to v zimních mrazech došlo ke značnému poškození na technologických linkách, takže znovuuvedení do provozu Fruty Lednice bude značně nákladné.

Optimismus nepřidává ani další skutečnost, na kterou upozorňuje Milan Vala. V minulých letech ukončilo svou činnost na jižní Moravě kvůli ekonomickým potížím už několik Frut.

Milan Vala: Nejbližší zpracovatelský podnik, samozřejmě trochu většího kalibru, tak je akorát Znojmia a teď v poslední době trochu Bzenec, který spadl pod Hamé Babice.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.