Postižení nemají kde zaparkovat, na vyhrazených místech často stojí ti, co označení zneužijí

25. září 2008
Pod kůži

Je veřejným tajemství, že označení aut zdravotně a tělesně postižených se zneužívá. Pořad Pod kůži se právě na tento problém zaměřil. Málokoho asi překvapí, že mnozí zdraví kvůli degradaci tohoto označení pak mimo jiné nerespektují vyhrazená místa pro handicapované. K problému zneužívání tohoto označení se vyjádřil i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Ať už se s postižením člověk narodí nebo mu život změní jedna jediná vteřina, znamená to pro něj život s handicapem. Zdravotně a tělesně postižení potřebují auto více než kdo jiný, protože jim pomáhá dostat se tam, kam by se jinak nedostali. Jenže, označení auta logem vozíčkáře mnozí zneužívají. Jaký je život handicapovaného řidiče?

Společně s Karlem Majerem projíždíme pražským Karlínem. Jaké jsou zkušenosti zdravotně a v tomto případě i tělesně postiženého s provozem a respektováním ostatních řidičů. "Ten člověk vlastně neví, že jsem handicapovaný. Jediné označení je na předním skle vozu. Domnívám se, že jsme rovnocenní řidiči se zdravými a že nepotřebujeme nějaké úlevy. Určitě to není potřeba, ani bychom to nevyžadovali," uvedl Karel Majer.

Tou nejvyužívanější, nejviditelnější a také nejzneužívanější výhodou je možnost parkování na vyhrazených místech. Jaké tam jsou problémy? Setkáváte se s nimi. "Problémy jsou dost časté. Zejména v centru je s tím problém," doplnil Karel Majer. Pojďme hledat místo na parkování. Jedno jsme našli. Byla tam vyhrazená tři veřejná místa, ne na konkrétní vozidla pro zdravotně a tělesně postižené. Dvě z těchto míst blokuje ve druhé řadě postavený vůz BMW s pražskou poznávací značkou. Podaří se nám tam vůbec zaparkovat? "Tady to nevidím. Skutečně zabral autem dvě místa," popsal situaci Karel Majer.

Jedeme dál. Je veřejných míst k zaparkování a která nejsou na konkrétní vozidla dostatek? "Povídali jsme si o tom s kolegy handicapovanými řidiči a myslíme si, že kdyby ta označení nebyla zneužívána, tak by jich mohlo být dost," odpověděl Karel Majer. V tu chvíli přijíždíme z Karlína do úplného centra Prahy, na Staré Město. "Kličkujeme Starým Městem a žádná místa nenacházíme. Počkej, támhle někdo bliká. Nouzové blinkry, označení nikde. Bude tady minutu, hodinu. Co s tím? Nemáme šanci," doplnil Karel Majer. Dokonce jsou to dvě místa. Ještě se podíváme na auto před bílou fabií. Je to audi a označení má. "Jen pro zajímavost. Nemají žádnou ruční úpravu. To znamená, že ti lidé, kteří to řídí, zase až tak moc, nechceme jim křivdit, nebudou mít až tak velká pohybová postižení. To je také problém," dodal.

Kolik takto označených vozidel by na našich silnicích nemuselo být a požívat těchto výhod? "To je těžký odhad. Ale když to pozorujeme na parkovištích nákupních center, tak jestli každý desáté auto má nějakou ruční úpravu nebo nějaké ruční speciální upravení. Možná polovina," odhadl Karel Majer. Vraťme se zpátky pro zdravotně a tělesně postižené. Co si myslíte, že za tím stojí? "Domnívám se, že zdraví řidiči, kteří přijedou k nějakému úřadu nebo nákupnímu středisku si řeknou: Já to sem klidně dám. Protože je často vidět, že někdo přijede, na první pohled je vidět, že ten člověk nemá handicap, za chviličku se vrátí, nese dvacetikilový nákup nebo jsou dva, kteří nesou za chvíli ledničku, padesátikilovou. Evidentně na nich handicap není vidět. A když toto vidí jiní účastníci, tak si řeknou, že to tam klidně dají, protože to má polovička neprávem," dodal Karel Majer.

Tak co? Kdo může vůbec označení O1, dokazující, že auto používá osoba zdravotně a tělesně postižená, získat? Jde vůbec kontrolovat oprávněnost požívání výhod pro postižené? A dělá to policie?

Z jiného úhlu pohledu: Za zneužití až 5000 korun pokuty

V pořadu Pod kůži jsme otevřeli problém zneužívání a nerespektování označení auta pro zdravotně a tělesně postižené. Především se jedná o vyhrazená místa pro handicapované. Problém je v tom, že zdraví motoristé se často setkávají s tím, že z takto označeného auta vystoupí člověk bez zjevného tělesného handicapu. To vede v jejich očích k degradaci tohoto označení. Kdo ho může získat, a jak lze oprávněnost jeho používání kontrolovat?

Označení vozidla symbolem vozíčkáře, souvisí s mírou zdravotního postižení. "Oprávnění O1 může získat držitel průkazu ZTP nebo držitel průkazu ZTP/P. To znamená osoba, která má zdravotní postižení indikující přiznání tohoto průkazu," vysvětlil Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který o problému zneužívání tohoto označení dobře ví. "Lidé, kteří využívají toto označení a evidentně k nim nepřináleží, zneužívají toto označení. To označení totiž není vydáváno na vozidlo, ale na osobu. To je velmi důležité. A zákon jasně stanoví, že označení O1 je možno použít pouze v souvislosti přepravou té osoby, které bylo toto označení vydáno," doplnil Václav Krása.

Přitom kontrola oprávněnosti jeho používání je velmi jednoduchá. "Zákon zase stanoví, že držitel označení O1 se musí současně s sebou mít průkazku ZTP nebo ZTP/P, na kterou bylo označení O1 vydáno," upřesnil Václav Krása. Pokuta za neoprávněné používání symbolu vozíčkáře přitom může dosáhnout až pěti tisíc korun. Policie České republiky provádí kontrolu v rámci běžného výkonu služby, a tak přichází ke slovu především městské a obecní policie. "Samozřejmě to kontrolujeme také v rámci běžného výkonu hlídkové služby, nutno však podotknout, že těch strážníků je na ulici podstatně více než policistů České republiky, takže s námi se setkají řidiči podstatně častěji," řekl ředitel pražské městské policie Vladimír Kotrouš.

A nekontroluje se pouze oprávněnost použití karty. "Strážník se samozřejmě snaží prostudovat tu kartu tak, jak je umístěna za oknem, zda nejeví prvky toho, že je falešná, protože s tím se setkáváme také poměrně často. Samozřejmě nemůže na místě setrvat do doby, než se ta osoba vrátí, aby ji mohl perlustrovat a požádat o prokázání oprávněnosti používání tohoto znaku. Takže na toto vozidlo většinou umístí výzvu pro nepřítomného pachatele a řeší se to následně na přestupkovém oddělení," přiblížil Vladimír Kotrouš.

Strážník ale může dotyčného zkontrolovat pouze v případě, že má podezření ze spáchání přestupku. "V případě, že strážník pojme podezření, že vidí osobu nastupující do většinou drahého vozu, které zjevně nic není, tak tuto osobu perlustruje a následně prověřujeme, zda tento průkaz byl vydán oprávněně, či nikoliv," vysvětlil ředitel pražských strážníků. Navíc chybí centrální databáze těch, kterým bylo označení vozíčkáře vydáno, což kontrolu ztěžuje.

Václav Krása: Sankce by měly být přísnější

Vydávání a zneužívání označení aut pro zdravotně a tělesně postižené. Teď se na tento problém podíváme očima nejpovolenějšíma, a to s Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. Oslovili jsme i Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které nás odkazovala nejen Česká správa sociálního zabezpečení, ale mimo jiné i ministerstva zdravotnictví i dopravy. Právě Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž rozhoduje o tom, kdo toto označení může dostat. Tiskový odbor ovšem za čtyři dny nedokázal sehnat člověka, který by byl schopen a ochoten se k této problematice vyjádřit.

Václav Krása nedokáže posoudit, zda je označení pro zdravotně postižené vydáváno příliš mnoho, čímž může docházet k jejich degradaci. Podle něho jsou totiž vydávána na základě rozhodnutí o přiznání výhod druhého a třetího stupně, tedy držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. "Pravda, podmínky na vydání těchto průkazek jsou na rozličné druhy postižení. Není to jenom pro osoby s tělesně postižením, ale je to i pro osoby nevidomé, s hlubokým mentálním postižením a další," uvedl Václav Krása. Doplnil ale, že například se srdečním postižením může mít mnohdy větší problémy s chůzí než vozíčkář, který nasedne do vozíku.

Problémem zneužívání označení se nyní zabývá ministerstvo dopravy. V současné době připravuje analýzu. "Pravděpodobně bude uvažovat o nějakém zpřísnění, ale zatím bližší podrobnosti nemám," doplnil Václav Krása. Před rokem 2000 existovalo označení vozíčkáře pro tělesně postižené a černý trojúhelník ve žlutém kruhu, který měli ostatní zdravotně postižení. Václav Krása by ovšem návrat k těmto označením nepovažoval za správnou cestu. Česká republika totiž musí dokonce připravit označení, které by bylo jednotné v celé Evropské unii. Občan by s tímto označením pak měl mít ve všech státech Unie podobné úlevy: Máme to jako jeden velký projekt společně se švédskou národní radou v rámci našeho předsednictví Evropské unie," prozradil Václav Krása.

V některých evropských státech nelze označení získat lehce. Například v Rakousku podle Václava Krásy dochází k poměrně přísnému posuzování. "Tam jsou dokonce výhody s tímto označením stupňovány. U nás držitel označení O1 má všechny výhody, kdyžto v Rakousku je to tak, že podle rozsahu zdravotního postižení může používat pouze některé výhody, například může někde parkovat nebo může někam vjíždět a tak dále. Myslím, že toto je zajímavá cesta," doplnil Václav Krása.

Dnes je pokuta za zneužívání tohoto označení do 5 000 korun. Václav Krása si ovšem myslí, že za zneužití by měla být vyšší sankce, protože označení se zneužívá často. "Především v tom, že se špatně používá. Používá se i tehdy, kdy nemá být používáno. To si myslím, že je velký problém," dodal Václav Krása.

autoři: pgj , vij , lvb
Spustit audio

Více z pořadu