Poplatky za zdravotné služby na Slovensku

3. červen 2003

Už o necelý mesiac sa začínajú prázdniny a s nimi letné dovolenky. Čoraz viac obyvateľov Českej republiky znovu začína objavovať krásy Slovenska. Jednou z vecí, ktoré našich poslucháčov zaujímajú je, čo všetko bude musieť český občan na Slovensku platiť v prípade, že ochorie. Táto téma je o to aktuálnejšia, že na začiatku tohto mesiaca došlo na Slovensku k výrazným zmenám pri vyberaní poplatkov za zdravotnícke služby.

Tak ako v minulosti českému občanovi, ktorý ochorie v čase svojho pobytu na území Slovenskej republiky, bude podľa dvojstrannej zmluvy poskytnutá tzv. nutná a neodkladná zdravotná starostlivosť. Zjednodušene povedané pri úraze alebo akútnom ochorení. Za ošetrenie v ambulancii lekára i v nemocnici nemusí český pacient platiť v hotovosti. Náklady si medzi sebou zúčtujú zdravotné poisťovne. Ale pozor na lieky a zdravotnícke pomôcky, napríklad barle vydané na predpis v lekárni alebo v predajni zdravotníckych prostriedkov. Za tieto v hotovosti zaplatiť musíme. Po návrate do Českej republiky nám ich po predložení dokladu naša poisťovňa preplatí.

Od 1. júna sa však v slovenskom zdravotníctve vyberajú ďalšie poplatky. Napríklad za jeden deň v slovenskej nemocnici to bude 50,- korún. Ale pripraviť sa musíme aj na ďalšie výdaje. Podľa informácií tlačového hovorcu Všeobecnej zdravotnej poisťovne Jiřího Suttnera:

"20 Sk za návštěvu ústavní pohotovostní služby
20 Sk za každou návštěvu ambulantního lékaře primární péče včetně stomatologa a lékařské služby první pomoci
20 Sk za každou návštěvu ambulantního lékaře sekundární péče
2 Sk za jeden kilometr jízdy z a do zdravotnického zařízení
20 Sk za výdej léků předepsaných na jednom lékařském předpise
20 Sk za výdej PZT předepsaných na jednom lékařském poukaze"

K slovám Jiřího Suttnera dodám, že spomínaných 20 korún sa platí za výdaj liekov. Český pacient si ešte navyše musí zaplatiť aj za samotné lieky. Sumu za lieky mu potom česká poisťovňa, ktorej je klientom, preplatí. 20 korunový poplatok za výdaj liekov ale už nie!

Priplácať si budeme musieť aj v prípade schváleného kúpeľného pobytu na Slovensku. A to 50 korún za každý deň. Tieto nové poplatky české zdravotné poisťovne nebudú preplácať! Celý problém by mohlo vyriešiť cestovné zdravotné pripoistenie, ktoré zahŕňa i tieto nové náklady.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu