Poplatky za prepustenie zo štátneho zväzku SR

4. listopad 2003

Slovenský parlament pred niekoľkými dňami schválil novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorá obsahuje pasáže, ktoré sú nepochybne zaujímavé pre Slovákov žijúcich v Českej republike. A to najmä pre tých, ktorí chcú žiadať o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením českého občianstva.

Pripomeňme si, aká bola pôvodná úprava, ktorá platí ešte do konca tohoto roku, pretože novela nadobudne účinnosť až od 1. januára 2004.

Požiadavku vyviazať sa zo štátneho zväzku vznáša česká strana, ktorá by bez splnenia tejto podmienky žiadateľovi české občianstvo neudelila. Samozrejme, že sa to týka skupiny ľudí, ktorí nemali v Česku trvalý pobyt pred rozdelením federácie a teda nemajú nárok na dvojité občianstvo.

Aké boli pôvodné poplatky za prepustenie zo štátneho zväzku a aká je zmena, hovorí JUDr. Katarína Krkanová zo slovenského ministerstva financií.

"Podľa zákona číslo 145/1995 musel človek so základným vzdelaním zaplatiť 20 tisíc slovenských korún, so strednou školou 25 tisíc a 35 tisíc s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Podľa novej úpravy od 1. januára 2004 to bude už len 500 slovenských korún pre všetky tri kategórie a osoby nad 65 rokov a invalidní dôchodcovia sú od poplatku oslobodení úplne. Rada by som zdôraznila, že táto zmena sa týka prípadov prepustenia zo štátneho zväzku v súvislosti s udelením českého občianstva."

S podrobnosťami Vás poinformujú aj pracovníci konzulárnych oddelení slovenského veľvyslanectva v Prahe a v Brne.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu