Poplatek za zamítnutou reklamaci je nezákonný!

Reklamace zboží vás může připravit o nemalé peníze. Nevěříte? Někteří tuzemští obchodníci svým zákazníkům účtují poplatek i několik stovek korun za zamítnutou reklamaci zakoupeného zboží. Je to v pořádku? Zeptali jsme se Lukáše Zeleného z poradenské linky dTestu.

Jsou v právu obchodníci, kteří si naúčtují peníze za zamítnutou reklamaci s argumentem, že vyřízení reklamace vyžaduje náklady?

„Hned zpočátku si musíme říci, že prodejci označují za neoprávněnou, tedy zamítnutou reklamaci případy, kdy nezjistí oznámenou vadu, nebo kdy nejde o vadu spadající do záruky. Je důležité si uvědomit, že s vyřízením reklamace mají prodávající určité náklady, například na přepravu, testování a podobně.

S tímto odůvodněním pak požadují po zákaznících poplatky, někdy i v řádu stokorun. Takové jednání lze ale považovat za nezákonné.“

Co má tedy dělat spotřebitel, po kterém obchodník takový poplatek bude chtít?

„Spotřebitel by to měl odmítnout. Toto odmítnutí je žádoucí doručit prodávajícímu prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Při osobním předání si stačí nechat podepsat převzetí na kopii dokumentu.

Zároveň může spotřebitel podat podnět České obchodní inspekci pro porušení zákona. Jak vzor pro odmítnutí poplatku, tak vzor podnětu České obchodní inspekci je zdarma k dispozici na našich webových stránkách.“

Setkáváte se s tímto porušením práv spotřebitele často?

„Tyto případy se vyskytují v řádu jednotek až desítek měsíčně.“

Připomeňme ještě, kdy prodejce nemusí reklamaci uznat.

„Prodávající může zamítnout reklamaci třeba v případech, kdy je zjevné, že se jedná o šikanu ze strany zákazníka, nebo věc nemá žádné vady, nebo když vady dokonce způsobil sám zákazník.“

autor: dkf
Spustit audio