Polyandrie: když má žena víc mužů zároveň

10. listopad 2014
Encyklopedie Radiožurnálu

Monogamii zná téměř každý z nás. Označujeme jí svazek jedné ženy nebo muže s jedním partnerem. S pojmem polygamie je to už trochu složitější. Ti, kdo se s ním už setkali, si většinou vybaví muže s několika partnerkami. Tato forma soužití, kterou nazýváme polygynie – mnohoženství, je ale pouze jednou ze dvou možných druhů polygamie. Tou druhou je mnohomužství – polyandrie, tedy svazek jedné ženy s více než jedním partnerem.

U lidí – na rozdíl od zvířat – je mnohomužství poměrně vzácné. Přesto však antropologové zaznamenávají více než 50 společností na světě, které praktikují mnohomužství.

Tato forma rodinného uspořádání se na mnoha místech na světě vyvinula jako forma adaptace společností na nepříznivé klimatické či geografické podmínky. Jinde se volí kvůli vyřešení ekonomických potřeb.

Čtěte také

Mezi nejznámější příklady polyandrie patří společnosti v Tibetu a Nepálu, kde se kvůli tvrdým podmínkám a nedostatku úrodné půdy žení několik bratrů s jedinou ženou. Polyandrie představuje strategii k přežití ve tvrdých podmínkách i mezi Inuity.

V některých oblastech v Indii se zase z důvodu chudoby skládá více mužů na jediné věno. V těchto případech pak více mužů snáze ochrání a uživí jednu manželku a jejich společné děti.

A kdo vlastně v rodinách s více manžely rozhoduje? Společnosti, kde funguje systém mnohomužství, jsou jen zřídka matriarchální. Mnohem častěji se jedná o patriarchální zřízení, kde hlavní slovo většinou náleží prvnímu manželovi.

autor: ČRo
Spustit audio