Pojištění cestovních kanceláří

22. květen 2003
Vaše téma

Vaše téma jsme dnes věnovali pojištění cestovních kanceláří proti úpadku. Ujasnili jsme si, že povinné pojištění se týká všech cestovních kanceláří, ale nikoliv cestovních agentur. V každém případě je dobré v cestovní kanceláři požádat o předložení pojistné smlouvy. A jak je to dál, když dojde k maléru zvanému pojistná událost?

Pojištění vám dává nárok na repatriaci v případě krachu cestovní kanceláře, pokud vám ona sama nezajistí dopravu zpět. Zároveň musí pojišťovna zabezpečit ubytování a stravování v zahraničí do té doby, než je možný návrat domů. Ve hře je také náhrada zaplacených služeb, což upřesňuje Marie Nezvalová z Evropské cestovní pojišťovny.

Marie Nezvalová: To znamená, když zákazník zaplatí zálohu na zájezd nebo celou cenu zájezdu a zájezd se v důsledku úpadku cestovní kanceláře neuskuteční, tak pojišťovna mu zaplatí tyto peněžní prostředky, o které prošel a vyplatí klientům, kteří byli repatriováni a nevyčerpali veškeré služby v zahraničí i rozdíl mezi těmi čerpanými službami a těmi, co on zaplatil a nebyly mu poskytnuty.

V současné době finišují přípravy nového zákona o cestovním ruchu. Zhruba v polovině června by měl být připomínkován jednotlivými resorty. Obsahuje i změny, které se týkají pojištění cestovních kanceláří. Vlastně by se měla rozšířit možnost pojistit cestovní kanceláře a to formou takzvané bankovní záruky, k čemuž podotýká mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Petr Dymun.

Petr Dymun: Neruší se ta současná možnost, kdy cestovní kancelář se pojišťuje u pojišťovny, to samozřejmě ne. Rozšiřujeme ji tu možnost o tu bankovní záruku a to je v podstatě to, že na nějakou sumu, která bude odpovídat dohodě mezi bankou a cestovní kanceláří tak, aby ta cestovní kancelář byla jištěna na všechny zájezdy, které poskytuje. Ta se s bankou domluví na složení jisté kauce, popřípadě na zástavu majetku, která je ve vlastnictví cestovní kanceláře. Která v případě, že cestovní kancelář zkrachuje nedej bože, tak potom banka bude klientům vyplácet náhradu za ušlé zájezdy.

Už jenom do konce tohoto roku platí výjimka pro takzvaný půl pojišťoven udělená antimonopolním úřadem. Jde o společný postup pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Petr Dymun je toho názoru, že zániku poolu pojišťoven se klienti cestovních kanceláří bát nemusí.

Petr Dymun: Ten půl pojišťoven vycházela jenom z té zvláštní situace před těmi, já nevím kolika lety, když vstoupil ten zákon v platnost, kdy ty pojišťovny se pohybovaly aspoň na tom trhu bez pojištění cestovních kanceláří poprvé a ta jistota na tom trhu ještě nebyla. Vzniklo tady mnoho kanceláří, malých, velkých, které neměly zrovna moc velkou likviditu. Postupně, že jo, krachovaly nebo rušily svojí činnost. Teď ten trh je stabilnější. Ta důvěryhodnost těch zahraničních zajišťoven vůči České republice stoupla, takže já bych se nebál toho, že vlastně, pokud nebude existovat půl, takže se na trhu s pojištěním cestovních kanceláří něco výrazně změní.

A ještě si zopakujeme základní fakta, abychom byli přes cestovní kanceláře moudří. V České republice je dneska asi tisíc dvacet cestovních kanceláří. Každá musí být podle zákona pojištěna, ale nelze vyloučit, že u nás podnikají i takové, které řádně pojištěny nejsou. Zákazník si před zakoupením dovolené musí uvědomit, zda chce zakoupit zájezd, na který se vztahuje pojištění nebo jednotlivé služby, na které se pojištění nevztahuje. Zájezd je obchodní vztah, na který se uzavírá cestovní smlouva a tu předkládá vždy cestovní kancelář, podepisuje ji pověřený pracovník za cestovní kancelář a zákazník. Součástí cestovní smlouvy je takzvaný pojistný certifikát, kde jsou údaje o tom, že cestovní kancelář je pojištěna a kam se zákazníci a účastníci zájezdů mohou v případě nesnází obrátit. Analytik Jaromír Beránek uvádí, že v roce 2002 ukončilo činnost více než šedesát cestovních kanceláří a předpokládá, že v letošním roce zakončí svoji činnost sto až sto padesát cestovních kanceláří. Naprostá většina jich zakončí činnost tichým způsobem. Období velkých krachů, malérů, slz a vteku je přeci jen už za námi.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu