Podmínky pro uchazeče o zaměstnání

30. září 2004
Vaše téma

Michaela Vetešková už je ve studiu a má připravenu jednu otázku. Začneme dotazem posluchačky Ivany Nekolné, která chce přesně znát podmínky vyplácení podpory pro lidi starších padesáti let. Ty nám řekla mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, Kateřina Beránková.

Kateřina Beránková: Uchazeč, který v uplynulých třech letech odpracoval minimálně 12 měsíců a je v důchodovém věku, může pobírat podporu v nezaměstnanosti, ale současně s tím nesmí pobírat starobní důchod. Mysleli jsme při tvorbě toho zákona samozřejmě i na lidi, kterým je více než 50 let, kteří mají problém najít si nové zaměstnání. Snažili jsme se jim to ulehčit i tím, že jsme jim prodloužili podpůrčí dobu. Lidé, kteří jsou ve věku 50 až 55 let, budou podporu v nezaměstnanosti pobírat 9 měsíců na rozdíl od ostatních, kteří ji budou pobírat pouze 6 měsíců. Lidé, kterým je více než 55 let, pak budou podporu v nezaměstnanosti pobírat až 12 měsíců.

Říká o zásadní změně zákona o zaměstnanosti, která se týká především starších lidí, kteří nemají práci, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, Kateřina Beránková. Michaelo, ale ten zákon počítá se změnou vyplácení podpory také v případě absolventů, je to tak?

Počítá, a to v tom případě, jestliže absolvent střední nebo vysoké školy nenajde po skončení studia práci, může o podporu požádat pouze v případě, že pracoval tak zvaně jeden rok. Důvodem tohoto nového znění je srovnat postavení absolventů bez práce s postavením jiných uchazečů o práci, a tím odpovídáme na další dotaz pana Ludvíka z Chotěboře.

Kateřina Beránková: Absolventi stejně jako všichni ostatní proto, aby mohli dostávat podporu v nezaměstnanosti, budou muset splnit mimo jiné také podmínku, že v uplynulých třech letech odpracují minimálně 12 měsíců. Do této doby se jim bude započítávat každý pracovněprávní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění.

A ještě připomeneme, že se zpřísní podmínky k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce, a to v tom případě, že s úřadem nespolupracuje, nechodí na schůzky, odmítá adekvátní zaměstnání a nebo nedodržuje předem stanovené podmínky v případě tak zvaného individuálního plánu.

Individuální plán, co se týče Vašeho tématu o zaměstnanosti a nezaměstnanosti s dnešním datem, tedy s datem 30. září, splnila Michaela Vetešková. Díky a na slyšenou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu