Po vstupe do EÚ aj za deti Slovákov, ktorí pracujú v ČR, bude poistné platiť český štát

17. únor 2004

Tak ako sa blíži vstup Českej i Slovenskej republike do Európskej únie, pribúdajú aj otázky našich poslucháčov, ktoré sa týkajú tejto zmeny. Dnešnú otázku nám poslal poslucháč, ktorému sme už raz odpovedali. Je to slovenský lekár, ktorý spolu s manželkou, taktiež lekárkou, pracuje v Českej republike.

Pred časom, keď do Čiech prichádzali, chceli vedieť ako to bude so zdravotným poistením ich malej dcérky. Odpoveď jednej z českých poisťovní, že na rozdiel od nich, ktorí sú ako zamestnanci českej firmy poistení v Česku, dievčatko naďalej zostane zdravotne poistené na Slovensku a v Českej republike mu bude poskytnutá len tzv. nutná a neodkladná zdravotná starostlivosť, rodičov príliš nepotešila.

A teda na rôzne očkovania a pravidelne preventívne prehliadky museli s dcérkou cestovať na Slovensko, alebo sa pripoistiť. Vstupom oboch krajín do EÚ však nastane zmena aj v tejto oblasti. Spomínaný lekársky manželský pár navyše ešte v máji čaká nový prírastok do rodiny, takže nasledujúca informácia je pre nich nepochybne príjemná. Slovo má expert Centra mezistátních úhrad Václav Janalík:

"Po vstupu ČR do EU začínají platit nová koordinační pravidla určená Nařízením 1408/71 Rady EHS. Na základě tohoto Nařízení budou obě děti slovenských rodičů, pracujících na území ČR pojištěny u české zdravotní pojišťovny a bude za ně plátcem pojistného stát.

Pokud se kterýkoliv člen rodiny rozhodne cestovat na Slovensko, je třeba, aby si u své české ZP vyzvedl formulář E111 (později, až bude zavedena, Evropskou kartu zdravotního pojištění) a s tímto formulářem bude mít v SR nárok na nutnou lékařskou péči. Tzn., že tedy všichni budou mít nárok v ČR na plnou péči a na Slovensku a všech ostatních zemích EU na tzv. nutnou péči."

Od l. mája nastanú zmeny i v ďalších oblastiach života. Tým, ktoré sa dotknú praktických slovensko-českých kontaktov, sa budeme v tejto rubrike pravidelne venovať.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu