Petra Žikovská, ředitelka české pobočky IFPI

Začátek roku 2012 vypadá jako začátek planetární bitvy mezi zastánci a ochránci autorských práv a těmi, kdo zejména na internetových server poskytují prostor pro sdílení hudebních nahrávek a filmů. Bitva zasáhla určitým způsobem i Česko, napadeny případně odstaveny z provozu byly hnutím Anonymus i stránky úřadu vlády, Poslanecké sněmovny nebo Občanské demokratické strany. To všechno jako protest proti podpisu kontroverzní dohody ACTA a také nekompromisnímu odstavení serveru na sdílení dat Megaaplaude ve Spojených státech amerických. Jak se bude dále situace vyvíjet v Česku? O tom bude dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Mým dnešním hostem je ředitelka české pobočky IFPI, tedy Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaký je váš názor, paní ředitelko, na to, proč se to děje? Proč to někomu stojí za to odstavovat po celém světě státní servery anebo politické servery jaksi z provozu a říkat, že to je na protest proti jedné mezinárodní smlouvě?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Já se domnívám, že tady došlo k určitému nedorozumění, že z mého pohledu ty protesty a vůbec to, co se všechno děje, je mnoho povyku pro nic, protože ti organizátoři těch protestů často ten text té smlouvy ani nečetli a pokud ho četli, tak četli staré verze, které vlastně neoficiálně unikly z toho vyjednávání, které bohužel bylo za zavřenými dveřmi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že ten výsledný text, který byl podepsán 22 zeměmi, tak je v podstatě bezzubá mezinárodní smlouva, proti které není potřeba protestovat?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Ano, z mého pohledu to tak skutečně je. Ty původní texty, které unikaly, obsahovaly ustanovení, která byla určitě kontroverzní a o kterých se dalo debatovat, ale současný stav té smlouvy je takový, že skutečně obsahuje většinou proklamatorní a velice obecná prohlášení, ze kterých myslím pro internetovou komunitu neplyne žádné nebezpečí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak už jenom to, co říkáte, a to, jakým způsobem je celá smlouva, která je nazvána tou zkratkou ACTA, interpretována, tak je jasné, že jde o poměrně složitou materii. Pokud by byla ratifikována Parlamentem České republiky a podepsána prezidentem a začala by tedy veskrze platit pro Česko, tak, co by to znamenalo? Jak by se změnil život, co se týče ochrany autorských práv v Česku?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Nijak. Je to skutečně ta, že ta ustanovení říkají, já s sebou tu smlouvu mám, pokud bysme měli víc času, mohla bych ji přečíst, ale je poměrně dlouhá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno podotknout, že za ní paní ředitelku téměř není vidět za tou smlouvou, je tlustá.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Ale ta ustanovení skutečně jsou velmi obecná. Říká se tam, že státy by měly chránit, že státy by měly přijmout opatření, která zlepší vymáhání práv duševního vlastnictví. Zároveň ale tak, jak ta smlouva je a jak byla prvotně analyzována, tak nebude vyžadovat žádnou změnu ani národní legislativy české, ale dokonce ani komunitární, to znamená, legislativy Evropské unie, k žádným změnám v tomto ohledu nedojde. A proč je to v tuhle chvíli důležité, protože novináři mi samozřejmě volají a ptají se, tak možná vás trochu předběhnu s vaší další otázkou, nebo proč je teď důležité, aby to bylo podepsáno, ptají se mě, proč tedy chcete, aby se to podepsalo, když tam vlastně nic není? A ten důvod je ten, že ta doba internetu vlastně postoupila tak daleko, že se ozývají hlasy, že autorské právo je neslučitelné s internetem a že vlastně by bylo prima to autorské právo jako takové zrušit nebo minimálně úplně restrukturalizovat. A proč je tahle smlouva důležitá, je proto, že tady se říká autorské právo je důležité, potřebujeme ho, aby se dál rozvíjela kultura, kreativita občanů, a proto pojďme tuto smlouvu podepsat. To je vlastně z mého pohledu ta mise nebo ta důležitost té smlouvy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mimochodem vy si nemyslíte, že to autorské právo řekněme v tom klasickém pojetí je neslučitelné s internetem, s veškerou jeho svobodou a tím, že nemá žádné centrum, které by řídilo a udávalo pravidla?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Já si to nemyslím. Ostatně reagují na to i určité iniciativy, které vznikají, kupříkladu Creative Commons, což je hnutí vlastně mladých umělců, kteří sice uznávají autorská práva, ale chtějí, aby se jejich díla šířila na internetu bez nějakých omezení nebo s drobnými omezeními a vlastně dávají souhlas vědomě k tomu, aby se ta díla na tom internetu šířila. A pak je tady skupina autorů nebo umělců, kteří si myslím, že by ani jako nechtěli, aby se ta jejich díla na tom internetu šířila a to, že je tam někdo dá bez jejich vědomí, tak tím je vlastně okrade. Myslím si, že ten koncept autorských práv jako takových je slučitelný s internetem, ale bude problematické na tom internetu ta práva takzvaně vymoct, to znamená zabezpečit, aby byla ochráněna, to je ten problém, jak je ochránit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Očekáváte, paní ředitelko, v roce 2012 v Česku nějaký průlom ve vztazích mezi třeba vámi, to znamená lidmi a organizacemi, kteří chráníte autorská práva či duševní vlastnictví, a tou druhou stranou, to znamená ty, kteří možná v některých případech neoprávněně z autorských práv /nesrozumitelné/?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Určitě asi posluchači zaslechli naše, vývoj našich vztahů se serverem Uložto, což je populární server, který slouží k ukládání dat a jejich následnému stahování. A my jsme v podstatě někdy na podzim loňského roku deklarovali, že nejen, že budeme dále postupovat proti takzvaným koncovým uživatelům, tedy těm, kteří aplaudují nelegální obsah na internet, ale že se budeme snažit postupovat i proti provozovatelům těchto serverů, to jsou ti lidé, kteří nakonec na tom vydělávají ty peníze a kteří z toho mají finanční prospěch. A když jsme toto dokladovali, tak nás konkrétně úložiště Uložto kontaktovalo se zájmem o legalizaci toho serveru a my jsme začali s nima vyjednávat o nějakých možnostech spolupráce, pak se to přeneslo na to, teda jaký byznys model a zrovna zítra máme jednání, kde by se mělo konečně, s konečnou platností říci, zda teda ano, zda jsme schopni se dohodnout na legalizaci toho serveru, to znamená, že my jim licencujem ta práva a oni za to budou platit, anebo ne a zda teda dál budem pokračovat v nějaké přípravě žaloby, to si myslím, že je ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pro naše posluchače, rozumím, dlužno podotknout, že server Uložto teď aktuálně nabízí zhruba 13 milionů souborů. Je to deklarované úložiště dat s tím, že jeho správci a jeho provozovatelé říkají, že nemají zodpovědnost vyjma tedy upozornění za to, co v tom úložišti je. Jakým způsobem si dokážete představit, že byste, promiňte mi to slovo, ty mraky nahrávek, které na tom úložišti jsou, legalizovali?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Tak je to trošku technické řešení, je to jedno vlastně z takových problematických bodů toho jednání, kdy majitelé toho úložiště jsou schopni nám garantovat to, že oni profiltrují ty stránky, a co se týče hudby, mluvím jenom za hudbu, co se týče hudby, takže tam bude určitá přechodná doba, kdy se tam teda budou vystupovat jak ty nelegální soubory, tak ty legální, ale v budoucnu, velmi krátké budoucnosti jsou schopni zagarantovat, že tam už ty nelegální soubory s hudbou nebudou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, kdybych dal nějaký úplně ukázkový příklad, že já nahraju nějaké jedno album, které jsem si sám koupil na toto úložiště a nechám ho neomezené množství lidí stahovat, tak ten server bude garantovat, že tento obsah odfiltruje a smaže ho?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Ano, že tam prostě nebude přístup k tomu, nebo že tam třeba bude ten link, ale že už to nebude možnost si to stáhnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mimochodem tato snaha se dohodnout ať už tedy byla jaksi činěna z vaší strany nebo ze strany serveru Uložto, tak, o čem vypovídá? Vypovídá o tom, že za současných legislativních podmínek, za současných zákonů prostě nejste schopni provozovatele takového serveru pohnat k odpovědnosti?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Ta odpověď bohužel na tu otázku není jednoznačná, tady vás zklamu, tady budu za právníka, úplně se vším všudy řeknu, že na tuto otázku není jednoznačná odpověď. V současné době podle platných ustanovení našeho zákona, ale i legislativy Evropské unie tady na to není jednoznačná odpověď a judikáty v jednotlivých členských zemích Evropské unie, ač ta legislativa je velmi podobná, jsou různé, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nestálo by za to udělat průzkum bojem?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Tak samozřejmě těch úložišť je víc, takže my nevylučujeme zdaleka ani to, že pokud se s jedním z těch úložišť dohodneme, že ta ostatní třeba nezkusíme prozkoumat bojem, takže ano, ten průzkum bojem je možný, ale já jsem zastáncem toho, že jakákoliv dohoda je lepší než soudní rozhodnutí, jakákoliv dohoda dvou stran je lepší než soudní rozhodnutí. A tím nechci nijak tady shazovat naši justici, ale jednak to rozhodnutí soudu je v otázce let, to nebude do roka a bude tam určitě odvolání, budou to třeba tři roky a prostě domnívám se, že je lépe se za této situace dohodnout, než jít k soudu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zároveň se této snaze dá rozumět také tak, že vzhledem k tomu, že zastupujete Mezinárodní federaci hudebního průmyslu, tak vaším cílem ve vašich krocích je získat právě od takových subjektů, jako jsou tato úložiště, vlastně co nejvíc peněz?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
To jednoznačně tato finanční otázka tady je podstatná, to vůbec nebudu zastírat, zejména za situace, kdy ty, trh s legálními nosiči fyzickými klesá setrvale a my, ačkoliv se snažíme najít legální způsob, jak prodat spotřebitelům hudbu, tak je to teprve začátcích. Takže ta finanční situace a celkově situace v oblasti hudebního průmyslu není vůbec ideální, takže peníze samozřejmě jsou důležité.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mimochodem, co znamená ta informace, která se objevila před několika málo dny z vaší centrály, tedy ze světové centrály IFPI, že meziročně mezi roky 2010 a 11 klesly tržby v hudebním průmyslu o pouhá 3 %. To nevypadá jako bůhví jak veliká částka.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
2010 a 2011, my budeme vlastně mít tato čísla k dispozici řekněme mít do týdne, ale ty předběžné výsledky u nás, pokud se týká srovnání těch dvou let, budou kolem 20, 25 %, takže já ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V Česku?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
V České republice. Takže ten pokles je skutečně velký a já se domnívám, že tedy ta celková čísla celosvětová budou trošku větší než ty 3 %, že takhle informace je trošku zavádějící. Já se přiznám, že to jsem nevěděla, takže nejsem schopná ji komentovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, ředitelka české pobočky IFPI, tedy Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská je dnes mým hostem. Naši posluchači se mohou ptát hostů Dvaceti minut Radiožurnálu také skrze facebookový profil Dvaceti minut. Libor Kovařík napsal dotaz, já vám ho přečtu, paní ředitelko, domnívám se, že určitá forma nelegální distribuce zde bude vždy, hovoří zejména o hudbě. Jde jen o to, aby hudební vydavatelství prodávala hudbu moderním způsobem a za ceny, které budou akceptovatelné pro všechny. Pořád si myslím, že prodat na internetu album za necelých 10 dolarů je lepší, než chtít za CD 600 korun a pak se rozčilovat, že si lidé stahují z netu. Co vy na to?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Já tady budu trošku, křičela bych, ale nebudu křičet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete i křičet.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Cédéčka dneska už nestojí 600 korun. Už ta, to si myslím, že je takový usus, který se pořád objevuje v novinách a v médiích, že cédéčka stojí 600 korun, není to pravda. Když bysme se šli podívat dolů do Bontonlandu, tak zjistíte pozitivní a příjemnou zprávu, že ta cédéčka skutečně zlevnila a že cédéčka mezinárodní jsou kolem 400 korun, lokální 200, 250, takže ty ceny šly skutečně dolů. A potom to, že je tady musicjet, jsou tady legální možnost si stáhnout hudbu z iTunes.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy servery, které umožňují prodej, elektronický prodej hudby.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Přesně tak. Takže je tady i snaha o to otevřít nové kanály prodejní a vlastně diverzifikovat, rozdělit ty posluchače do určitých skupin. Určitě pořád tady bude skupina, která bude chtít cédéčka, a tu my chceme podporovat, ale z druhé strany si uvědomujeme, že ta majorita těch posluchačů se přesune do těch servisů online a snažíme se jim tedy vyjít vstříc tím, že budeme otvírat nebo bude se tady otvírat víc těch servisů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem já jsem na začátku zmiňoval ten případ řekněme uzavření nebo rozbití té skupiny kolem serveru Megaaplaude.com ve Spojených státech amerických a na Novém Zélandu, je to inspirující i do českého prostředí? Měly by se orgány státní či policie chovat podobně?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Určitě, myslím, že ten zostřenější přístup je na místě i z toho důvodu, že stát si možná neuvědomuje, že tady dochází k velkým daňovým únikům, že tam dochází často k praní špinavých peněz a že to není, jak bych řekla v uvozovkách, jenom porušování autorských práv, ale že tam jsou skutečně daleko větší dotazy, které by, které určitě jsou kriminalizovatelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že by to měl stát spíše zkusit než vy?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Stát by nám v tom měl spíš pomoct, měl by být aktivnější, určitě hrát tu aktivnější roli, protože pro stát ta autorská práva nejsou tak strašně důležitá, ale jak říkám, nejsou to jenom autorská práva, o které tam jde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jednu citaci mám pro vás a ta je z webových stránek České pirátské strany. Ta se ve svém vyjádření k té policejní akci proti serveru Megaaplaude.com vyjádřila takto zásah přesvědčivě demonstruje, že nahrávací průmysl je skutečnou hrozbou pro demokratickou společnost. Ve svém boji za oddálení budoucnosti se nezastaví před ničím. Dlužno podotknout pro vás posluchače, že paní ředitelka Žikovská se usmívá. Proč se usmíváte?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
No, já nechci se dotknout nikoho, ale toto prohlášení je podle mého názoru demagogie a spíš úsměvná demagogie, jako že se nezastavíme před ničím, my jsme hrozbou demokracie. Na to se dost těžko reaguje, já nevím, z jakých strany bych měla začít. Já bych možná na to reagovala podobným bonmotem, že vlastně internetu teď bude 20 let a že je čas, aby z těch jako dětských her a malin nezralých se stal skutečně dospělým a odpovědným a že bohužel bude potřeba nějaká regulace, že už to není malé dítě ten internet, ale že skutečně je dospělý, dospělý jedinec, který musí být odpovědnost za své činy a že nějaká regulace taková, která by ochránila práva, jak autorů, výkonných umělců, majitelů ochranných známek prostě bude potřeba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
My se vracíme na úplný začátek, kdy jsem mluvil o zčernalých webových stránkách například Občanské demokratické strany nebo o webových stránkách českého úřadu vlády či Poslanecké sněmovny, které byly zablokovány miliony, řekněme, virtuálních uživatelů, kteří se hlásili. To je to, co vy říkáte, to je jeden z důvodů, proč vůbec ta celosvětová řekněme virtuální skupina Anonymus vůbec útočí na servery anebo to alespoň říká, že jde o to, že někdo, státy nebo vůbec systém chce regulovat internet. Není to principiálně špatně to, co říkáte, omlouvám se za takto přímo položenou otázku.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Ne, to je v pořádku. Já ..., tam se často mluví o tom, že bude, že nebude možné volně šířit informace. Ale já bych chtěla zdůraznit to, že autorské dílo není běžná, není běžný typ informace a autorské dílo je výsledek nějaké činnosti, většinou dlouhodobé, většinou činnosti, která si vyžaduje velkých nákladů a velkých finančních investic a já si prostě nemyslím, že je v pořádku, aby se to šířilo zadarmo. Taky není v pořádku, že se auta nerozdávají zadarmo, tak proč by tohle mělo být v pořádku. Přijde vám to smysluplný, co říkám?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bude spíš na našich posluchačích, jestli je to smysluplné. Na druhou stranu ve chvíli, kdy se na světovém internetu a webových stránkách děje to, co se děje, dnes odpoledne bylo shromáždění proti smlouvě ACTA v Praze a jednou z hlavních výhrad je, že je tady snaha o regulaci internetu a pak tady sedíte vy jako česká zástupkyně nahrávacího průmyslu a říkáte internet bude potřeba regulovat, tak vlastně přitakáte tomu, proč ta shromáždění jsou svolávána.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Protože, jak jsem řekla, ty zákony nejsou jednoznačné v tom, kdo vlastně má odpovědnost za to, co se na tom internetu děje a bude potřeba nastavit jasně odpovědnosti, kdo za co odpovídá. Vy jste správně řekl, že není jednoznačné, zda ti, kteří provozují ty internetové stránky, mají odpovědnost za to, co se tam na těch stránkách děje. Existuje tady ECommerce Directive, což je legislativa Evropské unie, která říká, že je tady takzvaný bezpečný přístav Safe Harbor tady pro ty vlastně provozovatele těch stránek, ale to ustanovení není jednoznačné a přesně tyhle ty ustanovení zákona budou muset být zpřesněna, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a koho je možno potom volat k odpovědnosti, když dojde k porušení některých práv.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Moc se omlouvám, ale, vy jste právník, tak proto vám tu otázku kladu znova, tak to je jedna možnost zpřesnit legislativu a ta druhá je přece nechat rozhodnout soud už za stávajících podmínek. Z jakého důvodu prostě nepřistoupíte jako česká pobočka nahrávacího průmyslu k relativně tvrdému kroku a nepokusíte se prostě zažalovat a vysoudit velké peníze na jednom ze sdílecích serverů?

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Ale já jsem neřekla, že se o to nepokusíme. Já jsem řekla, že v souvislosti s tím, jak dopadnou naše jednání s Uložto, že podnikneme další kroky, které, jedním z těch kroků může být žaloba na jiné úložiště a pokus tedy o to, řekněme, vymožení našich práv, ale my jsme samozřejmě si nechali dělat právní analýzy od renomovanějších a povolanějších právníků, než jsem já, a bohužel výsledky těch analýz jsou takové, že šance na úspěch v tom sporu jsou 50 na 50 právě proto, že ta ustanovení toho zákona jsou nejednoznačná, protože i ten soudce je člověk jenom jako já nebo vy a on bude posuzovat jenom to ustanovení toho zákona. Takže proto jsem řekla, že je potřeba zpřesnit ten zákon, aby pro rozhodování toho člověka, toho soudce tam nebyla tak velká, tak velký prostor, aby to pro něj bylo jednoznačné a on podle toho mohl rozhodnout a pak se podle toho mohli chovat i ti uživatelé toho internetu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, ředitelka české pobočky IFPI, Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská byla mým hostem. Díky za váš komentář i za váš čas, hezký podvečer.

Petra ŽIKOVSKÁ, ředitelka české pobočky IFPI:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio