Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah

Zdeněk Žák, náměstek ministra dopravy a současně předseda dozorčí rady státních Českých drah končí ve svých funkcích poté, co tvrdě kritizoval management Českých drah a poté, co se pokusil rozkývat křeslo pod jejich generálním ředitelem Žaludou. Ministr dopravy stojí za vedením drah, pozornost je ovšem díky náměstku Žákovi upřena zejména na hospodaření této státní společnosti. Personálně je tedy problém asi vyřešen, ale Žákovy otázky zůstávají. Projídají dráhy své peníze, nebo je dobře investují? Je nutné vydávat sta miliony na reklamu a marketing? A musí stát ročně doplácet zhruba 3 miliardy na podnikání Českých drah? Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Dnes je ve Dvaceti minutách generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Dobrý den, pane ředitele.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď už bývalý náměstek ministra dopravy Zdeněk Žák se vás pokusil vyhodit ze sedla, abych tak řekl, proč to podle vás udělal?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Tak já myslím, že to by bylo nejlepší se zeptat, pana, pana náměstka Žáka. Ty argumenty, které já jsme zaslechl, považuji víceméně za účelové, protože ty problémy, které byly zmiňovány, jsou známy již několik měsíců. My tyto problémy řešíme, diskutujeme s dozorčí radou a samozřejmě požadavky dozorčí rady plníme tak, jak je potřeba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Český rozhlas se bezesporu pana bývalého náměstka Žáka zeptá na to, proč to udělal. Já se ptám právě proto, že těch 10 bodů, které on, o kterých mluvil na zasedání dozorčí rady Českých drah, tak to nebylo nic příliš nového. O tom opravdu už bylo vědět několik měsíců, když ne let dříve, tak přesto se ptám, jak si vy vykládáte jeho snahu vás dostat pryč z postu šéfa Českých drah?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Já bych chtěl možná prvně podotknout, že nevím o 10 bodech. My jsme dostali usnesení poslední dozorčí rady i usnesení toho tajného zasedání a z tohoto zasedání jsou 3 úkoly pro, pro management Českých drah, a to je doložit vývoj marketingových nákladů za posledních 5 let a srovnání vůči tržbám a srovnat tyto tržby vůči zahraničním společnostem, aby se ukázalo, zda marketingové náklady odpovídají velikosti a typu firmy. Druhý požadavek bylo ukázat vývoj mzdových nákladů u managementu Českých drah za posledních 5 let, což my samozřejmě do příští dozorčí rady uděláme, a třetím požadavkem bylo ukázat vývoj klíčových nákladů a klíčových výnosů Českých drah, což taky uděláme. To znamená, mně je známo 3 body, které jsou z posledního zasedání dozorčí rad. Nevím nic o 10 bodech pana Žáka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přesto všechno tam proběhl určitý, můžeme to nazvat názorový nebo jakýkoli jiný souboj mezi náměstek ministra dopravy a samotným ministrem dopravy, tím středobodem možná byly České dráhy, možná vy sám, pane generální řediteli, vzhledem k tomu, že zůstáváte ve své pozici a Zdeněk Žák ne. Musel jste něco slíbit ministru dopravy za to, že ve své pozici zůstanete?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Ne, já jsem mu nic nesliboval, já myslím, že my jsme s panem, panem ministrem diskutovali o tom, co České dráhy potřebují, co mají dělat, my jsme spolu diskutovali koncepci, transformaci Českých drah, které České dráhy potřebují, aby se staly moderním dopravcem. Já bych chtěl tady podotknout, že pan Žák si nikdy nevyžádal žádnou koncepci, žádnou transformaci, jak si představuje management Českých drah budoucnost. S panem ministrem v tomhle jsme ve shodě, já myslím, že jsme to začali diskutovat po jeho nástupu a proto necítím, že bych potřeboval se s ním na něčem, na něčem dohadovat v posledních dnech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy určitě víte o těch výhradách tak, jak je prezentoval zatím stále ještě, pokud se nepletu, předseda dozorčí rady Českých drah Zdeněk Žák, je stále ještě předsedou dozorčí rady?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Zatím je, co je mi známo předsedou dozorčí rady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak vy určitě víte o těch hlavních výhradách tak, jak je prezentoval možná spíše skrz média, ale bezesporu i na tom tajném zasedání nebo utajeném zasedání dozorčí rady, jsou tam právě výhrady vůči výdajům Českých drah na reklamu a marketing, jsou tam výhrady vůči těm 12 miliardám, které byly utrženy za prodej či převod majetku v minulém roce a to jak byly použity, k tomu se dostaneme. Myslíte si, že v žádném z těch bodů neměl pravdu?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Já myslím, že ty argumenty, které zazněly, byly, byly účelově použity. My jsme o marketingových nákladech na dozorčí radě samozřejmě několikrát diskutovali. My jako management říkáme, jako nový management říkáme, že marketingové náklady na rok 2008 jsme mohli ovlivnit jenom z malé části, protože byly smlouvy na dva osm byly uzavřeny ještě před naším nástupem. To, co my jsme udělali během roku dva osm je forenzní audit všech marketingových výdajů a díky tomuto jsme byli schopni na rok 2009 náš marketingový rozpočet snížit o více než 25 procent, což v absolutním vyjádření je více než 100 milionů korun. To znamená tu výtku, že management Českých drah navyšuje marketingové náklady jsme schopni a doložili jsme. Co se týká použití 12 miliard, tam jsme znova několikrát dokladovali, dostal to i pan náměstek Žák, dostala to dozorčí rada, jak byly využity ty prostředky. Já jsem si schválně vzal usnesení Vlády České republiky, které říká, že vláda nařizuje zabezpečit, aby finanční prostředky získané za převod majetku akciové společnosti České dráhy na státní organizaci SŽDC byly použity výhradně na zajištění prioritních činností souvisejících s železniční osobní dopravou. To znamená, to je usnesení vlády. My samozřejmě jsme většinu těch prostředků použili na investice, investice do obnovy zastaralého vozového parku, v loňském roce to bylo více než 4,5 miliardy, v letošním roce to bude použito zase v souladu s podnikatelským plánem v okamžiku dořešení 3 miliard. Samozřejmě, protože v loňském roce byla nedofinancovanost regionální dopravy, která se tady táhne jako červená niť, tak byla část těch prostředků použita na zajištění regionální dopravy, to znamená na nákup.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je mimochodem, pane generální řediteli, to, o čem Zdeněk Žák mluvil, že se mu nelíbí, protože a teď vy jste citoval usnesení vlády, tak já budu citovat samozřejmě ne tak silný dokument, abych tak řekl, byť usnesení vlády není zákonnou normou, ale v červnu minulého roku náměstek ministra dopravy Emanuel Šíp na veletrhu Czech Raildays říkal, těch 12 miliard by mělo být použito na obnovu kolejových vozidel. To byl, myslím, celkem jasný hlas státního úředníka velice vysoce postaveného, který řekl, na co 12 miliard bude použito, což by jste nesplnili, teď jste to říkal.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Ono bylo použito, ty peníze nebyly účelově vázány. Musím klíčově říct, ty nebyly účelově vázány, to znamená, jsou součástí hospodaření Českých drah. České dráhy bez těchto 12 miliard by nebyly schopny zabezpečit investiční činnost v loňském roce, kterou, jak jsem řekl, byla více než 4,5 miliardy a samozřejmě nebýt těchto 12 miliard, tak České dráhy by nebyly schopny provozovat regionální dopravu, jejíž nedofinancovanost je veřejně známá. To znamená, oni byly použity převážně na investice. Ale samozřejmě, pokud je máte na, na jednom účtě, tak jsou použity na to, abyste nakoupili energii, nakoupili naftu na provoz regionální dopravy a znova říkám, to není v rozporu s tím, co, jak bylo usnesení vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Mluvíte tady o tom už poněkolikáté, to znamená nedofinancování těch regionálních spojů, to znamená, tak je určitá disproporce zrovna pro tento rok něco malinko přes 3 miliardy korun mezi tím co vám zaplatí krajské samosprávy a mezi tím, kolik provozování regionálních tratí stojí. Kde ty 3 miliardy vezmete, pane generální řediteli?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
3 miliardy, protože ta nedofinancovanost je tady od vzniku akciové společnosti od roku 2003. Tady ta nedofinancovanost regionální dopravy je, ona byla v minulosti skrývána v uvozovkách nákladní dopravou, která subvencovala osobní dopravu, byla pokrývána.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
ČD Cargo už je samostatné, teď tady stojí na stole imaginární 3 miliardy.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Přesně tak, díky tomu vyčlenění, nebo díky vyčlenění se ty peníze, nebo ta nedofinancovanost ukázala v plné nahotě. Ta nedofinancovanost je zhruba přes 3 miliardy, jak jste řekl, a je to nedofinancovanost ve vztahu k regionální dopravě, to znamená nás stojí regionální doprava o 3 miliardy více než od krajů dostáváme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane generální řediteli, já vás jenom zastavím. Já si myslím, že posluchači Radiožurnálu dostatečně vědí o tomto problému, tak pojďme teď k tomu, kde minimálně pro rok 2009, anebo už vlastně rok už 2008 ty 3 miliardy vezmete?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Diskutujeme o roku 2009, diskutujeme s ministerstvem dopravy, s ministerstvem financí a s asociací krajů, protože primárně jsou to peníze, které potřebují kraje, aby byly schopny uhradit svojí objednávku vůči Českým drahám. Včera bylo řečeno na tiskové konferenci i panem, panem ministrem Bendlem, že v rámci rozpočtu ministerstva financí by měly být 2 miliardy korun, které byly i v programu NREV, a že ministerstvo dopravy dá 1,2 miliardy v rámci svého rozpočtu. To znamená, to jsou prostředky, které by měly pokrýt letošní rok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mohu vám do toho skočit s technickou poznámkou? Hospodářské noviny, dnešní Hospodářské noviny se dotázaly Miroslava Kalouska, ministra financí, který říká náš úřad, předpokládám, že tím myslí ministerstvo financí, nemůže dát drahám nic, pokud dá krajům peníze ministerstvo dopravy ze svého fondu dopravní infrastruktury, je to možné.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Dráhy já jenom chci říct, dráhy nedostávají žádné peníze to jsou peníze určené krajům, které zpětně ty kraje uhradí svůj závazek vůči Českým drahám. To znamená, já předpokládám, že ta dohoda, která je, která byla prezentovaná i panem ministrem dopravy, bude, bude naplněna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
"Na žádném státním příspěvku pro kraje jsme se nedohodli, bylo by to naprosto nesystémové." Ještě jedna citace Miroslava Kalouska.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Asi by bylo potřeba, asi by se pan ministr dopravy s panem Kalouskem dohodli, nebo potkali a řekli si.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Předpokládám, že vzhledem k tomu, že opravdu tyto peníze by nešly Českým drahám, byly by asi pravděpodobně nějakým způsobem, takříkajíc, prohnány přes účty krajských samospráv, tak vám to je, pane generální řediteli, v podstatě jedno, jakým způsobem to bude vyřešeno?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Ne, ale my chceme, my nechceme, aby to byla dotace Českým drahám, co my chceme je, že my máme vůči krajům pohledávku ve výši zhruba 3,2 miliardy na základě jejich objednávky pro rok 2009 a my chceme, aby nám to uhradily kraje. To znamená, já myslím, že nejčistší způsob je, že kraje dostanou účelové vázané dotace tak, aby byly schopny tu svojí objednávku vůči Českým drahám splnit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co když jí nedostanou, co když prostě nebudou schopny vám ty peníze zaplatit?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Tak samozřejmě České dráhy, pokud nebudou kraje schopny uhradit své pohledávky, se dostanou do existenčních problémů, to znamená, budou muset zásadně omezit svojí činnost. To znamená, my připravujeme, to byl jeden z úkolů dozorčí rady, připravit krizový scénář v případě, že by ty 3 miliardy nepřišly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A 3 miliardy je částka, která může státní společnost České dráhy dostat do velkých existenčních problémů?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Samozřejmě 3 miliardy jsou i pro každou firmu jsou 3 miliardy částka, která umí dostat do existenčních problémů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nesnažím se dostat do nějaké relace existenčních problémů může znamenat, musíme propustit 45 procent zaměstnanců a okamžitě rozprodat půlku majetku, jinak půjdeme do bankrotu. Ptám se na to, co to Českých drahám způsobí?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Já, já myslím, že my ty varianty toho krizového scénáře připravujeme. Je to od toho, že zastavíte tu dopravu, přestanete odebírat, přestanete platit svým dodavatelům za elektřinu, přestanete jim platit za naftu budete, je otázka, jestli budeme schopni uhradit mzdy všem našim zaměstnancům a atd. atd. atd. Omezíte opravy i ty, i ty, abych řekl, ty potřebné, omezíte, omezíte na nulu. Je to opravdu krizový scénář, kterej já si nedokážu dost dobře představit, že by někdo dopustil, protože se zastaví železniční doprava v téhle zemi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu to řešení, které by krajům přidalo peníze, aby byly schopny zaplatit to, na čem se s vámi smluvně dohodly, tedy s Českými drahami, tak to podle mých informací kyne až pro příští rok, to znamená, že na každou korunu vyplacenou kraji právě Českých drahám by měl stát přispívat 20 haléři. Je to dostatečné?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
To je otázka já myslím, že to je otázka, to je diskuse, kterou určité my s kraji povedeme o tom, jaké budou jejich objednávky na příští a budoucí roky a zda tato částka bude stačit. Já říkám, vždycky je to, je to dohoda, diskuse nás a jednotlivých krajů. Je to o rozsahu, rozsahu té dopravy a je to o schopnostech toho kraje si ty prostředky v tom svém rozpočtu najít, případně získat v rámci státního rozpočtu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste sám, pane generální řediteli Žaludo, říkal, že jednáte jak s ministerstvem dopravy, bezesporu mluvíte i s lidmi z ministerstva financí, mluvíte s asociací krajů. Jaké signály jsou od asociaci krajů? Z toho, co je slyšet v médiích, tak krajské samosprávy se nijak nehrnou do toho, aby sahaly do svých rozpočtových rezerv a dávaly dohromady 3 miliardy.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
A z kraje říkají, že v současných rozpočtech tyto prostředky nemají, že uznávají tu, tu výši, kterou České dráhy předložily a že je naším společným úsilím najít tyto prostředky v rámci rozpočtu, buď ministerstva dopravy případně ministerstva financí tak, aby kraje byly schopny si rozsah železniční dopravy v tom stávajícím rozsahu objednat a znova já chci říct, že ano, pokud kraje prostě budou mít nedostatek financí, tak začnou zásadně krátit železniční dopravu, což si myslím, že z hlediska dlouhodobé ho není šťastný krok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah. Vize 2012, to je program, který jste v podstatě před několika hodinami představili, je to vize, jak by měly České dráhy vypadat právě v budoucích letech, jakým způsobem by se měly změnit? Měly by být konkurenceschopné, měly by unést vstup masivní soukromé konkurence?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Určitě, to je jeden z důvodů. Proč České dráhy transformaci z projektu Vize 2012 přistupují, je to k tomu, aby se přeměnily z, řekněme, monopolního, monopolního dopravce na moderního dopravce, který bude schopen přežít v konkurenčním trhu.je to o tom, že České dráhy by měly být schopny v tom horizontu do roku 2012 získat finanční efekt na úrovni 4, minimálně 4 až 6 miliard korun, to znamená jednak zvýšení výnosu, tak samozřejmě i zásadní snížení nákladů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, nějakým způsobem ušetřit zhruba 4 až 6 miliard korun.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Ušetřit a vydělat, já myslím, že když České dráhy zvednou své výnosy o 2 miliardy, tak už jim stačí ušetřit 2, když se jim podaří zvednout výnosy o 4 miliardy, tak musí ušetřit už jenom například jednu. To znamená, je to kombinace zvýšení výnosů a snížení nákladů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kde se dá v Českých drahách šetřit podle vašeho názoru, pane generální řediteli, a kde se dá šetřit v horizontu miliard korun? To jsem myslel.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Já myslím, že to je systémové řešení, není to o tom, že bysme začali houfně propouštět zaměstnance, my jsme udělali první krok v loňském roce personální audit zde na generálním ředitelství, který zrealizovali jsme úspory někde na úrovni 160 milionů. Je to spíše o strukturálních změnách, je to o tom, že budeme centralizovat nákup, vnímáme, že při nákupu služeb je relativně obrovský prostor, tlak na naše dodavatele, tlak na optimalizaci, je to otázka toho, jestli potřebujeme tolik organizačních úrovní, jestli místo 8 organizačních úrovní nestačí 6 nebo, nebo 5. To znamená, je to, je to systémové řešení, není to jeden krok, není to propuštění, jenom je to, je to systém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Patří do toho, jakým způsobem ušetřit a teď nevím, do jakém míry i zároveň zvýšit výnosy, patří do toho i případné opuštění některých regionálních tratí, protože to také může být výsledkem jednání s kraji o provozování a placení regionálního provozu,

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Samozřejmě ta, ta vize neřeší problém, že bysme omezovali rozsah dopravy, my předpokládáme, že za to, co provozujeme, budeme dostávat standardně uhrazeno náklady, které jsou tak jako každý jiný dopravce, to já, to znamená,z toho ta vize vychází, že objednávka krajů nebo ministerstva, ministerstva dopravy je kryta v plné výši s přiměřeným ziskem tak, jak náleží například autobusovým dopravcům. Ta, ta vize je spíše soustředěna na vnitřní reorganizaci Českých drah.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I kdyby se vám Vize 2012 a ta vnitřní reorganizace Českých drah, pane řediteli, podařila tak, jak si zatím představujete, tak tam neustále zůstává dluh, který nakumulovala železniční osobní doprava, podle mých informací je zhruba ve výši 20 miliard korun, je to tak?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co s tím budete dělat s takovým dluhem?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Já myslím, že my jsme představili včera i plán, co, co chceme udělat do roku 2012 kromě těch, kromě těch změn, tak součástí těch změn je i přechod v letošním roce na mezinárodní účetní standardy, to znamená absolutní zprůhlednění a ztransparentnění účetnictví a vykazování Českých drah.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, to znamená externí firma?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Toto probíhá naším, naší vnitřním procesem na, na přechod na mezinárodní účetní standardy si řešíme vlastními silami. Součástí toho je i v roce 2011, pokud se nemýlím, získat mezinárodní rating a být schopni v roce 2012 jít na trh například emisí obligací a získat prostředky nutné k obnově vozového parku, který my odhadujeme zhruba na 8 miliard ročně, že je optimální investiční rozsah, a my říkáme, že po dokončení této transformace budou České dráhy schopny jít na trh půjčit si externě tyto peníze a být schopny ten dluh, který je tady nakumulován, smazat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak jestli se nepletu, vyměníte jednu podobu dluhu za druhou?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
To to je dluh, kterou dráhy budou schopny uhradit. To, že nám někdo poskytne prostředky například obliga, budeme schopni vydat obligace a investoři je koupí, tak uvěří tomu plánu, který tady bude představen a samozřejmě v této době České dráhy budou ziskové, což není stávající stav. To znamená dnes ta zadlužovanost je vnitřní. To znamená, my se sebou vlečeme tento dluh, že dráhy neinvestovaly, kolik potřebovaly. Tam už se bavíme o tom, že dráhy budou investovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane generální řediteli, bojí se současné České dráhy konkurence?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Nebojí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte na to, tu konkurenci pobít, přebít?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Pevně věřím, že České dráhy jsou schopny a připraveny obstát v jakékoli konkurenci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přesto, že ty první drobné vlaštovky jako například ta přeshraniční trať do německé Žetavy byla nakonec svěřena jiné firmě v tom výběrovém řízení?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
I přesto.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak čím to je, že ten tendr tam jste nevyhráli vy?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Já myslím, že je to, já bych, otázka toho tendru, my jsme šli do tendru v konsorciu s německými regionálními drahami DB Regio, tato dohoda zde existuje asi 2 roky, že to bude společný, společný postup, bohužel náš partner DB Regio asi měsíc před podáním přihlášek z projektu odstoupil a my už jsme už nebyli schopni připravit přihlášku za České dráhy samostatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Může někdo podle vašeho názoru ze soukromých dopravců provozovat jakékoli tratě za nižší cenu pro toho odběratele než České dráhy?

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
V současné době toho nikdo není schopen, my sami tenhle fakt kritizujeme, že za tyhle peníze samozřejmě nikdo schopen není jezdit já myslím, že to byla i prohlášení jednoho z radních pro dopravu, že tak jak jezdí dneska České dráhy, tak za to to nikdo odjezdit neumí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, mým hostem byl generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Pane řediteli, děkuji za váš čas a na shledanou.

Petr ŽALUDA, generální ředitel Českých drah:
Děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, přeji vám příjemný večer s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.