Petr Zahradník ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Rozpoutá krize Deutsche Bank finanční kolaps v Evropě podobný tomu, který globální ekonomiku postihl po pádu Lehman Brothers v roce 2008? Zachrání se největší německá banka před úplným krachem? Postihnou problémy Deutsche Bank nějak český bankovní sektor? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ekonom České spořitelny Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterého zdravím do bruselského studia. Dobrý den.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Dobré odpoledne přeji.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím, zrekapitulujme si, co se vlastně s největší německou a čtvrtou největší evropskou bankou stalo?

Čtěte také

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Velmi stručně si dovolím zmínit asi základní milníky, protože na rozdíl od některých jiných obětí v oblasti kapitálového trhu, tak pozornost na Deutsche Bank se upírá zhruba 8 až 10 let poté, co se v uvozovkách provinila. Víme, že Lehman Brothers už 8 let neexistují, problémové americké banky jsou s pomocí veřejné podpory Spojených států zachráněny, respektive transformovány a v podstatě za stejné období a za stejné přečiny pyká Deutsche Bank po nějakých 8 letech. Ty praktiky se týkají toho, že stejně jako některé jiné americké banky například, byly prováděny takzvané nekalé praktiky na hypotečním trhu, kdy docházelo k tomu, že za tržně umělých podmínek jaksi byli klienti balamucení, respektive nebyly jim dávány úplně autentické informace. Na základě toho došlo jaksi k tvorbě různých derivátových obchodů, které se šířily světem v podstatě analogicky, co tehdejší investiční banky ve Spojených státech, nicméně Deutsche Bank, řekněme, tomu jakým způsobem odolávala, odolávala tomu i s pomocí soudních sporů, které se táhly. To bych možná označil jako druhou, druhou významnou věc, že ztrácela čas i zdroje spoustou personálních změn, v posledních 4 letech se tam vystřídali 4 generální ředitelé spojeni s nejrůznějším obviněním. Před rokem zhruba došlo nebo docházelo, ale to už v důsledku toho všeho, o čem se bavíme, k jejímu jakémusi vnitřnímu rozdělení na investiční a obchodní část, a i ta investiční se rozdělila. A potom už to byly spíše určité akty zoufalství, nakupování svých vlastních cenných papírů, určité další restrukturalizační akce a podobně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže Deutsche Bank doběhl teď to, co vy jste říkal, vlastně dělaly americké banky. Nutno podotknout, že za to také čelily tedy sankcím amerických úřadů. A teď mně řekněte, mohou za to, za ty nekalé praktiky na trhu s hypotékami nejen ti manažeři s před té doby 8 let, nebo i právě vnější okolnosti a tedy i pád Lehman Brothers?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Tam opravdu musíme učinit jakési deja vu, protože se musíme mentálně vcítit do podmínek let 2006, 2008 a tak dále. Zcela určitě tomu napomohly, řekněme, nastavené stimulační a manažerské systémy, které, které tehdy fungovaly, ale v tom zdaleka Deutsche Bank nebyla ojedinělá, kdy v podstatě podle hesla po nás potopa existovala snaha v krátkém období maximalizovat svůj osobní přínos, osobní příjem a co se s tím bude dál dělat, to už není moje zodpovědnost. Ale mám pocit, že tomu samozřejmě nahrály i vnější okolnosti v tom smyslu, že v současné době v Evropě, ale i ve Spojených státech vnímáme riziko úplně jinak, ale tehdejší vnímání rizika bylo jaksi velmi povrchní a jaksi se spoléhalo na to, že celý tento systém se sám uřídí a ono se z něj stalo letadlo a tehdy tomu mnozí nevěřili, ale dneska jsme z té krize poučeni. Jinými slovy, kdyby daná situace nastala dnes, tak si troufám tvrdit, že těch stopek, respektive těch zábran by bylo daleko více.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V tomto kontextu, jak vnímat tu pokutu 14 miliard? Ono se teď jedná o jejím snížení, pravděpodobně dojde na nějaký kompromis, ale je adekvátní?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
To je strašně těžké říci. Z hlediska stavu, ve kterém Deutsche Bank se nachází, tak si troufám tvrdit, že i poloviční, poloviční pokuta by byla, nechci říkat likvidační nicméně vedoucí k velmi výrazné restrukturalizaci ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ona tržní hodnota Deutsche Bank aktuálně je o něco vyšší než, než tato sankce.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Přesně tak, přesně tak, přesně tak. A kumulované ztráty za posledních 5 let jsou, řekněme, nějakých 30 nebo 35 miliard euro, takže zde se bavíme o rozsahu, který je skutečně velmi nad, nad, nad sílu nebo na schopnosti této instituce. Myslím si, že sama v současné době se z toho zkrátka nedostane. Na druhou stranu možná zaplaťpánbůh existují už v Evropě od posledního dne loňského roku systémy, které právě na toto pamatují, takzvaný mechanismus na řešení finančních institucí v problémech, který by, nebo pro který by právě tato kauza byla zcela určitě nejenom první. ale nejvydatnější kauzou. Je otázka, do jaké míry ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak by se to tedy, promiňte, podle tohoto, promiňte, že vám do toho vstupuji, pane Zahradníku ...

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Vůbec.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... ale jak by se to tedy na té evropské úrovni řešilo, protože, jak jste řekl, jsou to nová pravidla pro takzvaný /nesrozumitelné/ belim, která omezují možnost státu podporovat banky, takže na té evropské úrovni by bylo řešení jaké pro Deutsche Bank?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Možná heslovitě nebo zpravodajsky. Od 31. 12. roku 2015 funguje takzvaný Single Resolution Mechanism, neboli mechanismus právě na řešení velkých problémových bank. Tam ten mechanismus nicméně, respektive jeho finanční část se pozvolna naplňuje, naplňuje se příspěvky bank a finančních institucí. Zatím je tam velmi málo peněz, řekněme si, že do roku 2024 by tam mělo být 55 miliard euro, v současné době je tam možná ani ne tolik, kolik by právě ta Deutsche Bank potřebovala k úhradě té sankce, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže bude to vůbec pomoc? Bude možné vůbec se takto obrátit na tuto pomoc?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Řekl bych, že tady je ještě druhý, druhé těleso nebo druhá entita, která si říká výbor pro řešení krizí, a to je v podstatě jakási nucená správa, jakási kolektivní evropská nucená správa, jejímž smyslem je dopomoci restrukturalizačními akcemi této bance k tomu, aby přežila, případně uzná-li, že to přežití je nerealistické, tak aby nedošlo k něčemu, co, čemu se říká tvrdé přistání a aby se minimalizovaly právě ty dopady, které jste zmiňovala na začátku našeho rozhovoru, aby nejenom ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zní to každopádně velmi drsně ta nucená správa pro instituci jako takovou.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Zvláště pro instituci s takovýmto jménem, s takovouto reputací patřící k takovéto ekonomice, které, kterou německá bezesporu je. Na druhou stranu bych nerad ten termín nucená správa, byť sám o sobě zní jaksi trošku varovně až odpudivě, tak bych ho on nerad označoval pouze s těmito zápornými konotacemi. Mám pocit, že to je prostě skupina expertů, jejímž smyslem je právě té problémové bance pomoci, takže možná zaplaťpánbůh, že tady takovýto nástroj máme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A znamená to, že tedy německá vláda nebude muset nějakým způsobem sáhnout po finanční injekci, jak už sama dopředu říkala, že tak ani nehodlá udělat.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Já si myslím, že verbálně v podstatě nic jiného v současné době říci nemůže. Dokonce si myslím, že se ani přímým způsobem na tom řešení opravdu podílet nemůže. Ona se koneckonců sama poměrně ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude podílet na tom evropském.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Přesně tak, protože Německo je jako největší ekonomika, tak se na objemu nejenom tohoto mechanismu, ale i dalších záchranných mechanismů v průměru podílí více než jednou čtvrtinou v porovnání s ostatními členskými státy, takže ten podíl Německa nepřímý tam je, je zjevný, ale nepochybuji o tom, že pokud by nastal, a to si samozřejmě ani náhodou nepřeji, nějaký, řekněme, subostré nebo tvrdé přistání, tak to bude mít zcela určitě dopad na podnikatelský sektor v Německu a následně na, řekněme, třeba zaměstnanost a další záležitosti. A tam nepochybuji o tom, že Německo by bylo velmi aktivní i z hlediska těch přímých kompenzací.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili oproti tomu, co teď proklamuje.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Pardon?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili, že pakliže by mělo dojít na to, že by byl opravdu postihnut i německý průmysl a tak dále, jak vy říkáte, takže by spolková vláda sáhla k té přímé finanční injekci.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Myslím si, že ano, ale nebyla by to přímá injekce vůči Deutsche Bank, ale byla by to přímá injekce vůči, řekněme, obětem, které v důsledku této krize vznikly.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká host Dvaceti minut Radiožurnálu ekonom České spořitelny Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pane Zahradníku, kdyby vy jste měl u Deutsche Bank peníze, byl byste v klidu nebo byste si je utíkal vybrat? Máte je tam, že se tak smějete nebo ...

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Ne, rozhodně, rozhodně nemám. Já jsem věren českým finančním ústavům. V mém případě já jsem se troufal tvrdit, troufal pozorovat historii právě onu, o kterou jsme se bavili na začátku poměrně dlouho a vím, že Deutsche Bank byla na tapetě těch stresových testů poměrně dlouho, byť nebyla vnímána jako ten největší rizikový element v rámci Německa, takže já v tomhle tom jsa mimořádně obezřetný a konzervativní, tak se přiznám, že už bych tam peníze dávno neměl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Přiznává Petr Zahradník, ekonom České spořitelny. Ale řekněte mi, znamená to, když jsme mluvili o té možné, o těch možných scénářích pomoci Deutsche Bank, že skutečně nehrozí to, co nastalo po pádu Lehman Brothers?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Já si myslím, že zaplaťpánbůh velkou výhodou je právě ekonomická kondice, která naštěstí v současné době je právě úplně jiná než v tom období konce roku 2008, 2009, takže ekonomika minimálně jak americká, tak evropská je, řekněme, méně z tohoto pohledu zranitelná a ekonomika má, řekněme, více zdrojů, které by případně mohly, mohly Deutsche Bank sanovat. A dokonce se domnívám, že Deutsche Bank může být vnímána i jako docela slušná nevěsta, byť to asi zřejmě němečtí akcionáři by neslyšeli rádi, ale troufám si tvrdit, že s ohledem na velký nechci říkat nadbytek, ale značný objem zdrojů, které se na finančních trzích nacházejí a přitom, řekněme, pořád velmi skromných investičních aktivitách, tak by možná stran neevropských investorů Deutsche Bank mohla být velmi zajímavý cíl jejich případných akvizic.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se podívám i na tu, na ty politické souvislosti, tak dnes třeba němečtí konzervativní poslanci kritizovali místopředsedu německé vlády Sigmara Gabriela za jeho výrok, že banka obviňuje ze svých potíží spekulanty a přitom své podnikání sama založila do značné míry na spekulacích. Je to nemístné prohlášení? Měl by vicekancléř banku spíše podporovat?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Tohle už pak v situaci, která není úplně standardní a ve které, řekněme, nervy a emoce hrají významnou roli, tak si myslím, že je dobré šetřit slovíčky, které by mohly jitřit případné soupeře nebo ty, kteří, kteří by měli zájem tuto neblahou situaci zneužít ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, že finanční sektor do značné míry stojí na těch emocích.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Přesně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podívejme se, jak padly akcie Deutsche Bank, naopak pak se trochu zase zmátořily po té zprávy, že bude možná snížen ten dluh, tak jak vidíte potom ta prohlášení, tedy snížena ta sankce, jak myslíte, že ta politická prohlášení hrajou roli?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Myslím si, že bohužel hrají roli a že potom ta, ta, ten, ten finální spouštěč, ten trigger potom může být už velmi pomíjivá záminka, která systém, který je sám o sobě jaksi nahnilý a není úplně vybila..., vybalancovaný, tak ho může velmi, velmi zásadním způsobem narušit jako sněhová vločka, která potom spustí lavinu, takže já osobně si myslím, že ano, k politickému boji patří, patří půtky, patří diskuse, ale němečtí politici na obou dvou stranách by si podle mého názoru měli být vědomi, o jak silnou a významnou hru se v této souvislosti hraje a /souzvuk hlasů/ ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co tedy říkáte na výrok, promiňte, pane Zahradníku, předsedy hospodářského výboru německého parlamentu ne Petera Ramsauera, který řekl, že kroky amerického ministerstva spravedlnosti vůči Deutsche Bank nesou charakteristiky ekonomické války, že může jít o určitou odvetu za Apple. A tady posluchačům připomeneme rozhodnutí Evropské komise, která nedávno vyzvala irskou vládu, aby si vyžádal zpět daňové výhody, které americká firma Apple získala z irské státní kasy, a šlo o 13 miliard eur. Jde tady o nějakou odvetu v rámci ekonomické války?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Přiznám se, že mě tato analogie, byť každá analogie trošku skřípen tak mě napadla též a na druhou stranu si říkám, že to je docela zajímavý test soudržnosti a smysluplnosti TTIPu chystané a zatím v zárodečných přípravných fázích jsoucí transatlantické investiční a obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a na druhou stranu si říkám, že v podmínkách TTIPu by potom asi k takovýmto, k takovýmto válkám nedocházelo. Ale tahle ta analogie mě skutečně, skutečně napadla, a vracím se opět na začátek našeho rozhovoru, proč po 8 nebo 10 letech dochází k tomuto, k tomuto postoji? Proč tento postoj nebyl uplatněn, byť chápu, že dostane-li se něco do rukou právníků, tak to občas pozbývá racionálna a žije to svojí, svojí vlastní cestou, ale to časové zpoždění je už dosti značné. Takže já se docela přikládám, přikláním k tomu, že alespoň část toho, čemu se říká obchodní válka, tady může hrát roli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud přece jen se sníží ta sankce, řekněme, někam k 5,5 miliardám, o čemž se uvažuje, pokryje to Deutsche Bank ze svých rezerv na pokuty?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Já si myslím, že i to by byl v současné době poměrně značný oříšek a troufám si tvrdit, že, že by existovaly, každopádně potřeba navýšit kapitál v této instituci je, je velmi urgentní a je otázka, kdo se o to postará. Jestli se o to postará ona, řekněme, nucená správa, o které jsme se bavili před chvílí, a která povede tedy tuto instituci k tomu, aby její roli za 5, 7, 10 let nahradil, řekněme, nový, nový vlastník, anebo zda ten vlastník tak už teď, řekněme, bude ochoten riskovat a věřit vbudoucnost této instituce, ale troufám si tvrdit, že za stávajících vlas..., nebo při stávající vlastnické struktuře i těch 5 miliardy by bylo příliš, příliš mnoho zvláště proto, že ta banka je zkrátka koncipovaná svým personálním vybavením, svojí produktovou strukturou k tomu, aby podávala určité výkony a v současné době je zkrátka paralyzována a ty výkony podávat nemůže.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte, pane Zahradníku, poprosím o stručnou odpověď. Přece jen dopady těch problémů Deutsche Bank na český bankovní systém podle analytiků tolik nehrozí, protože ten je silný, ale pakliže se to nějak promítne do německého průmyslu, bezesporu to může mít vliv i na naší ekonomiku, nebo ne?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Já vidím to úplně, úplně analogicky. Tak ten přímý dopad je opravdu marginální, protože dneska si můžeme říci naštěstí Deutsche Bank nemá ve vlastnické struktuře českého bankovnictví vlastně žádný podíl, nevlastní žádnou významnou banku a sama pobočka Deutsche Bank je svým podílem na, na, na, na trhu v řádu statistické chyby, takže velmi, velmi nicotný podíl na trhu. Na druhou stranu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale ten sekundární dopad, ano.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Ten sekundární dopad, ty sekundární dopady mohou dva. Deutsche Bank zcela určitě existuje v oblasti exportního financování jako, jako protistrana vůči českým bankám, které se věnují našim, našim exportérům, ale i toto je věc, která si myslím, že je poměrně řešitelná z toho důvodu, že tuto, tutéž službu v Německu potom může nabízet jiná zdravější banka, ale ten nejklíčovější sekundární dopad je, jak jste říkala, dopad na vlastní německý podnikatelský sektor, v důsledku čehož by se snížila jeho poptávka po importu z České republiky a tímto způsobem by to mohlo vést tedy k tomu, že nejvýznamnější český obchodní partner s 32 % podílem by, řekněme, mohl trošku, trošku zmrazit svojí, svojí podnikatelskou nebo rozvojovou aktivitu. A to už by ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takový bylo Dvacet minut Radiožurnálu s ekonomem České spořitelny Petrem Zahradníkem. Bohužel se nám více do něj nevejde ...

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Omlouvám se.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravím vás do Bruselu, na slyšenou.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
--------------------
Děkuju pěkně, nápodobně a na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio