Petr Tluchoř, předseda poslaneckého klubu ODS

Už počtvrté se opakuje téměř stejný scénář. Sociálnědemokratický poslanec oznámí, že mu chodí poštou násilné pohrůžky, že shledává situaci v mateřské stranické organizaci nebo v celé straně nesnesitelnou a vystoupí z poslaneckého klubu ČSSD popřípadě i ze strany. Stalo se tak s různým scénářem a v různých kulisách již třikrát a v sobotu do čtveřice oznámil sociálnědemokratický poslanec z Ostravy Petr Wolf, že opouští jak klub, tak i samotnou sociální demokracii. Názory na jeho motivaci se podle očekávání různí. Vedení ČSSD tvrdí, že jde o politický gangsterismus a že za všechno může ODS a občanští demokraté s mírným potěšením v hlase namítají, že jde jen o další důkaz nedemokratičnosti uvnitř jejich strany. Vítám vás u začínajících pondělních Dvacet minut Radiožurnálu, dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu Občanských demokratů Petr Tluchoř. Dobrý den, pane předsedo.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Krásný den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdy jste se dozvěděl o dezerci Petra Wolfa?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
V sobotu z SMS z ČTK někdy odpoledne. Následně ještě z několika esemesek dalších od kolegů, ale ta ČTK byla opravdu rychlejší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ty esemesky od kolegů byly radostné nebo byly neutrální? Jaký byl ten první pocit, když jste to slyšel, četl?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Ten první byl poněkud rozpačitý, protože jsem v té chvíli byl na svatbě mého kamaráda, ale věděl jsem, že mě čeká několik telefonátů a že si nebudu moct užít tu svatbu naplno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď se vás zeptám.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
A teď vážně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Přesně tak, teď vážně, jste předsedou poslaneckého klubu nejsilnější parlamentní strany, koaliční strany, tak tato informace je pro vás s tím kladným znaménkem nebo se záporným nebo je neutrální?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak já přesně ještě nevím. Já jsem s panem poslancem Wolfem samozřejmě od té doby nemluvil ještě, takže nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To není úplně samozřejmé.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Nevím, jak se bude chovat. Tak ono podle těch médií vidím, že se to celé poměrně vyvíjí a žen on následně odejel do Spojených států. Ptáteli se, buduli se ho snažit kontaktovat, buduli chtít s ním mluvit, tak nepochybně ano. Ale v tuhle tu chvíli nevím, jaké bude dál zastávat postoje. Moje reakce byla taková, že mě příliš nepřekvapuje, že se uvnitř toho klubu něco takového děje. Protože ta strana pod vedením Jiřího Paroubka a pánů Rathů poměrně velmi napíná a je tam někde velký tlak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, pane předsedo Tluchoři, ona tato prohlášení, která jdou ze strany politiků ODS, že je určitá situace zejména v poslaneckém klubu ČSSD, jsou sice možná zajímavá, atraktivní, ale na druhou stranu ještě ani jednou jste to nepodpořili žádným důkazem, že byste třeba řekli: Já jsem slyšel prostě v Poslanecké sněmovně to a to, že mu někdo vyhrožoval a tak dále. Teď naprosto fabuluji, ale jak se to projevuje? Jak to víte, že tam je ta situace?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak těch lidí je celá řada, kteří o tom mluví. Naprostým důkazem toho byla situace kolem volby prezidenta. A tady bych si dovolil jen velmi stručně a krátce poopravit to, o čem jste mluvil. Například pan poslanec Snítilý nikdy z klubu nevystoupil, byl vyloučen stejně jako ze strany. Už se nepamatuji, jak to přesně bylo s panem kolegou Melčákem. Myslím že pan kolega Pohanka vystoupil z toho klubu, ale ze strany už následně byl vyloučen, jestli se nepletu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu pan poslanec Snítilý i v médiích otevřeně spekuloval o tom, že uvažuje o vystoupení z klubu. Není vyloučeno, že vedoucí orgány ČSSD ho prach obyčejně jen předběhly.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Já si myslím, že ani mi nepřísluší se příliš tímhle tím tématem zabývat. Pro mě je důležité, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Je pro mě důležité, jak se bude samozřejmě pan kolega Wolf dál chovat. Je to jistým signálem, a to je přece ten hlavní důkaz o tom, co se uvnitř té strany děje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Tluchoři, vy jste říkal, že pravděpodobně, až se někde pan poslanec Wolf zjeví, buď zpátky z těch Spojených států amerických, kde možná je, nebo prostě, až se objeví v Poslanecké sněmovně, tak ho budete kontaktovat a o čem s ním budete mluvit?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Určitě se ho budu ptát, jaká je jeho pozice v tuhle tu chvíli, existujíli témata, na kterých bychom se mohli shodnout nebo jestli taková témata neexistují. Pokud já vím, tak cesta do Spojených států je výjezd bankovní komise Poslanecké sněmovny a myslím si, že i to je jasný důkaz toho, že tam není koordinace žádná, protože jeho neúčast je samozřejmě na té cestě spolu s některým z našich kolegů. To znamená, jeho neúčast nám v tuto chvíli vůbec nepomáhá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dá se říct, že vám tím krokem takhle s odhadem, aniž jste s ním mluvil, usnadnil život, coby zástupci vládní koalice?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak já si to nemyslím. Ta situace je poměrně standardní, komplikovaná. Ale to jsme věděli už třetího června roku 2006, pokud výsledek voleb je sto na sto, byť v tom velice zjednodušeném pohledu. Tak se dalo očekávat, že ta situace nebude lehká a přesto jsem přesvědčen, že cesta té trojkoaliční vlády je jedinou možnou a nejlepší cestou pro tohle volební období. Potřebovali jsme prostě překlenout nějakou situaci, potřebovali jsme se trochu zbavit toho post opozičněsmluvního traumatu a myslím si, že z tohoto pohledu je to velmi užitečné volební období. Chápu, že není moc divácky vděčné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, na druhou stran mu možná z určitého pohledu ano. Alespoň se něco děje. Na druhou stranu, když bych na chvíli vzala argumentaci České strany sociálně demokratické, která říká, že toto, ať už s vaší asistencí či bez vaší asistence vytváření určitých přeběhlíků, či lidí, kteří se odloupnou od opozice a jsou někde v tom prostoru jako nezařazení poslanci, že to kazí politickou kulturu, že to je důkaz sice, že to je legální, ale zcela nelegitimní postup. Souhlasíte s tím, pane předsedo Tluchoři?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak, pokud jste se mě ptal na důkazy toho, jaká je nálada uvnitř klubu sociální demokracie, tak o náladách těžko můžeme vydávat nějaké příliš velké důkazy, ale, pokud někdo tvrdí a říká něco o korupci, o přetahování o kupování a podobné hlouposti, tak tam si myslím, že to žádání těch argumentů a důkazů je zcela na mstě. Já bych prostě velmi prosil, abychom nepoužívali věty o nakupování poslanců a o podobné věci, protože pro to není nejmenší důkaz a prostě není to pravda. Co se týče politické kultury? Jistě by bylo pro tuhle zemi a řekl bych, spíš příjemnější, kdybychom byli schopni se v Poslanecké sněmovně domluvit na nějakém širším, na nějaké širší formě a na nějaké širší sestavě, pokud by opozice neblokovala apriori všechny věci, pokud by prostě existovala širší shoda. Ale musíme se smířit s tím, že o tom zčásti ta demokracie je. O těch tvrdých střetech, tam se v té sněmovně prostě odehrávají boje o politické názory a to, že někdo dál už nechce snášet některou situaci uvnitř strany a klubu, je jeho jistě rozhodnutí. Podle ústavy je mandát volný, to znamená, mandát člověka, který je zvolen nikoliv strany, za kterou zvolen je. Všichni si to užíváme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten postup je legální, možná podle některých ne zcela legitimní, protože na druhou stranu všichni ti, které jsme zatím jmenovali, včetně Petra Wolfa byli zvoleni na kandidátce České sociální demokracie, pokud se úplně nepletu, tak nebyli zvoleni zejména díky preferenčním hlasům. Vy byste se, teď se to pokouším převést na druhou stranu. Ve chvíli, kdy by za vámi přišel kdokoliv z vašich poslanců a řekl: Končím tady v klubu, tak vy byste mu řekl: Ano, je to váš legitimní postup, odejdi a hlasuj například s opozicí, nám to nevadí?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak jistě víte, že i koalici se někdy stává, že některých z kolegů poslanců a teď už musím říct ze všech koaličních stran hlasuje v některých případech s opozicí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale nevystupuje z poslaneckých klubů?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Ale nevystupuje z poslaneckých klubů zatím, já jsem tomu rád. Samozřejmě, pokud by taková situace nastala a někdo by se k něčemu takovému chystal, tak nepochybně se budu snažit jeho rozhodnutí změnit nebo posunout, bavit se s tím. Ale ještě se to nestalo. Já si netroufám tady říkat nějaké autoritativní soudy jako: Nám se nikdy nic takového nemůže stát, protože každému se může stát cokoliv, ale zatím se nic takového nestalo a proto jsme připraveni se o tom bavit dál s každým jsme připraveni se bavit, byť mnohdy ten názor může být trochu jiný, ale ten problém jako takový samozřejmě je primárně ve výsledku voleb a v tom, že náš volební systém od vzniku samostatné České republiky ještě nebyl schopen ani jednou vyprodukovat akceschopnou většinovou vládu. Ještě ani jednou. Poslední většinová, bezpeční většinová a trochu akceschopná vláda byla Václava Klause, která vzešla ještě z voleb do České národní rady a pro Českou republiku samostatnou byla převzata díky přechodnému ustanovení v ústavě. Takže výsledek těch voleb, ta těsnost těch výsledků, ten volební systém samozřejmě takovým výsledkům nahrává a hned po těch volbách bylo jasné, že to bude složité. Ten stoprvní hlas je strašně silný. Ta moc toho stoprvního hlasu je hrozně silná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kouzlo situace spočívá v tom, že těch stoprvních hlasů je v současné době, ať tak počítám od oka zhruba osm, což je samozřejmě o něco komplikovanější situace. V každém případě posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, pondělních Dvacet minut a jejich hostem je předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Petr Tluchoř. Pokud jsem tedy rozuměl vaší argumentaci, pane předsedo, Tluchoři, tak vy počítáte s poslancem Petrem Wolfem jako s potenciálním příznivcem či člověkem, který by mohl podpořit koalici při důležitých hlasováních?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
To já nevím. Já jsem od začátku říkal, že o tom nemám žádnou informaci. Já pana poslance Wolfa znám jako člena volební komise, které jsem předsedou, čili možná ho znám o maličko víc než některé další, se kterými ve výboru nesedím, ale o tom, jaký bude další vývoj, já si absolutně netroufám spekulovat. Teď nás čeká závěr těchto několika schůzí, které jsou rozjednány a tam je jasné, že on se toho jednání nezúčastní a co bude na konci léta, to je tématem dalších debat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To rozhodně. Když už mluvíte o té další schůzi, ta další mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, by měla začít v devět hodin ráno ve středu. Jediným bodem, který by chtěla prosadit opozice na pořad jednání, je právě situace kolem jednání kolem amerického radaru tady v Čechách. Budete se snažit ne snad zablokovat, ale opozici přehlasovat a vůbec tu schůzi neuskutečnit?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak já zatím nemám žádné definitivní rozhodnutí a my jsme o tom ještě nejednali. Nicméně vzhledem k tomu, jak probíhaly uplynulé týdny v Poslanecké sněmovně, kdy jsme až na můj vkus příliš času věnovali různým procedurálním tahanicím a různým hádkám a debatám pro debaty, tak já jsem přesvědčen, že by skoro bylo na čase, abychom také schválili nějaký zákon. Těch zákonů je tam asi patnáct nebo dvacet, jestli se nepletu, ve které nás čekají hlasování a to si myslím, že je naše priorita pro tuhle středu. Tak jsem přesvědčen, že opozice ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, nebude chtít ODS či snad celá koalice trávit čas tím, že bude čelit palbě opozice na téma americký radar v Brdech, ale budete chtít prosadit program, který by směřoval k prohlasování těch zákonů, které se tam nastřádaly v minulých týdnech?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Ano, ten program založený na těch zákonech je schválen, akorát podání žádosti o svolání mimořádné schůze k tomu radaru, jí předseda sněmovny Vlček předsunul té schůzi, byť také mimořádné, ale už se schváleným programem, čili my bychom rádi v tu středu zvládli ty zákony, na které česká veřejnost čeká, jsme připraveni všechny projednat a schválit, je to zákon o policii, zákon o soudech a soudcích, je tam celá řada velmi důležitých norem. Také tolik očekávaná nebo tolik diskutovaná změna poplatků ve zdravotnictví. To všechno je na pořadu té středeční schůze. A já bych byl opravdu rád, abychom se k ní dostali. Jakým způsobem se tak stane, jestli nebudeme hlasovat pro program té druhé mimořádné schůze, to v tuto chvíli ještě nejsem schopen říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože mimo jiné jednací řád Poslanecké sněmovny jakožto zákon se dá použít různými způsoby a vynalézavost vás zákonodárců je vysoká.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Jednací řád je zákon a nám nezbývá, než ho ctít a dělá se to samozřejmě, nicméně rozhodnutí sněmovny je naprosto svébytné rozhodnutí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když hovoříme o tom, že situace v minulých týdnech v Poslanecké sněmovně byla do určité míry zablokována, že se hodně času věnovalo zejména procedurálním hlasováním a procedurálním debatám, tak situace do příštích dvou let, zejména poté, co vy dobře víte, že například dvě poslankyně zelených není úplně jasný, jestli budou hlasovat v dalších hlasování s koalicí, to je teď v řešení. Teď čerstvé jaksi odloupnutí dalšího poslance z poslaneckého klubu sociální demokracie a jejich následná reakce, že přestanou naprosto párovat koaliční poslance, tak nevypadá to, že situace v Poslanecké sněmovně bude zablokována i pro další nejen týdny, ale možná i roky?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Tak já nevím, jestli bude situace zablokovaná pro další týdny nebo roky, nepochybně k právům opozice patří i právo na obstrukci, to že kolegové sociální demokracie a KSČM tohoto práva minulý týden nebo minulé týdny využili měrou vrchovatou a zařadili se, já bych řekl, ani ne po bok, ale spíš před pana doktora Sládka, který něco podobného praktikoval před několika lety zde v této věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, vy sám jste říkal, že obstrukce je legitimní nástroj v Poslanecké sněmovně?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Ano, to říkám, ale jsem přesvědčen, že míru, jakou kolegové ze sociální demokracie a z KSČM použili, že ta míra je tak vysoká, že sami vidí, že jim to příliš neprospělo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak já tu otázku ...

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Párování není přeci tak, že by sociální demokracie přestala párovat koaliční poslance? To možná v některých ojedinělých případech se týká zahraničních cest našich ministrů, ale jinak párování je vzájemná záležitost, kdy nemocný poslanec a ta nemoc si nevybírá, zda je koaliční nebo opoziční, tak nemocný poslanec požádá na druhé straně té barikády někoho z kolegů, který možná není úplně tak nemocný, že by musel zůstat v nemocnici, ale třeba se necítí úplně nejlépe, takže ho požádá, aby tu neúčast si vzájemně takzvaně vykryli, to je pár. Čili pár není žádná libovůle ze strany opozice ke koalici.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To rozhodně ne. Já myslím, že naši posluchači jsou dostatečně vzdělaní na to, aby věděli, co to je, pane předsedo, párování.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
O tom já nepochybuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu oba dobře víme, že se nepoužívá jen ve zdravotních případech. Používá se i v takových malichernostech, jakože poslanec vyběhne ven udělat nějaký rozhovor s novinářem do tisku a v tu chvíli je při nějakém hlasování prostě vypárován, protože požádá o přátelskou službu.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Ano, asi bude méně rozhovorů pro novináře. Nepochybně bude problém s těmi zahraničními cestami, možná si vzpomenete, že ODS a sám její předseda Mirek Topolánek pároval poslankyni nemocnou ze strany sociálně demokratické dokonce ve chvíli, kdy se hlasovalo o důvěře vládě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano a když už zmiňujete zahraniční cesty ministrů české vlády, tak pokud jsem dobře počítal, tak třináct ministrů jsou zároveň i poslanci. Opravdu s tím nebude problém? Nebude problém ten, že ve chvíli, kdy vás čeká zejména po tom odsunutí mnoha zákonů několik důležitých hlasování, že ministři prostě budou muset všichni sedět v Poslanecké sněmovně místo toho, aby seděli na svém úřadě a dělali svoji práci jako ministři?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Ano, nepochybně s tím problém bude. Ale je to rozhodnutí sociální demokracie se k tomu takto stavět. Prostě ministři budou ve sněmovně sedět, budou hlasovat. Pokud se nenajde nějaké jiné řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme k tomu jinému řešení. Vy dobře víte, že v minulém volebním období část sociálnědemokratických ministrů složilo své poslanecké mandáty a věnovali se celé své ministerské funkci. Neuvažujete o tom i u občanských demokratů a ministrů a poslanců zároveň?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
O něčem takovém jsem doposud já neuvažoval. A není to ani úvaha na mě, je to úvaha na předsedu vlády, jestli o něčem takovém uvažuje. Já si to úplně nemyslím. Já jsem přesvědčen a z dlouhodobého hlediska si myslím, že v dalším kole nějakých úprav možná volebního zákona případně ve vyvolaných úprav v ústavě by spíš měla být zavedena úvaha o jakémsi klouzavém mandátu, aby tedy člověk, který odchází do té exekutivní roviny, do té exekutivní role, do toho ministerstva, tak aby ho v Poslanecké sněmovně nahradil náhradník, který by ovšem v případě, že se ministr vracel zpátky, tak by opět tu sněmovnu opustil. To je podle mě varianta pro všechny přijatelná. Není ani levicová ani pravicová, je to prostě věc praktická a myslím, že by stálo zato při nějaké další změně o ní uvažovat. Že bychom se ale na ni teď domluvili přes prázdniny a v srpnu ji ruku v ruce s opozicí prohlasovali, to asi ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem to, když říkáte, že by se ministr vracel zpátky do Poslanecké sněmovně, to je eufemismus, protože by padla vláda?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Také může být ten ministr z té funkce odvolán, může ztratit nějakou chuť do to té další práce. Může odejít sám, nemusí to být jen pádem celé vlády, může samozřejmě v té vládě docházet ke změnám a tedy i ke změnám na postech ministrů poslanců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ten plán na klouzavý mandát, to je čistě jaksi váš soukromý plán, který jste ještě s nikým nekonzultoval, nebo už se o tom uvažuje uvnitř ODS delší dobu?

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Já myslím, že to je myšlenka, která se objevuje ve všech politických stranách a mluví se o ní poměrně dlouho. Nikdo ale nechce samozřejmě otvírat ústavu kvůli jedné takovéhle dílčí změně. Já myslím, že český volební systém by si zasloužil změnu a změna v ústavě tímto způsobem směřovaná by mohla mít své místo vedle změn dalších, které by byly změnou toho volebního systému vyvolány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, mým hostem byl předseda Poslaneckého klubu občanských demokratů Petr Tluchoř. Děkuji za váš, čas, na shledanou.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS:
Na shledanou, krásný večer přeji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu Českého rozhlasu byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer strávený s touto stanicí.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav