Pavel Zeman: Amnestie je našemu právnímu systému vlastní

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přijal pozvání Martina Veselovského do studia Radiožurnálu

Společenská i mediální debata o prezidentské amnestii se dneškem posouvá do další polohy. Měl premiér Nečas nějaký manévrovací prostor při podepisování Klausovy amnestie? Mohl ji nepodepsat? A mohl chtít po prezidentovi její úpravy?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsou otázky pro dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, přeji dobré odpoledne. Dnes je mým hostem nejvyšší státní zástupce České republiky Pavel Zeman, dobré odpoledne.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Hezké odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste ještě před, tuším 2 hodinami byl vidět na tiskové konferenci ve Strakově akademii v sídle vlády České republiky. Jak probíhalo jednání vlády o tom tématu amnestie?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já jsem byl přizván na ten bod jednání vlády. Myslím si, že asi se nehodí, abych zveřejňoval jednání vlády, nicméně mohu říci, co jsem, o čem jsem vládu informoval já. Já jsem vládu informoval o tom, kolika kauz zhruba se může týkat článek 2 amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy to je ten aboliční.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
To je ten aboliční. Dále jsem vládu informoval o tom, jakým způsobem se státní zástupci postavili jinak k aplikaci, obecně k aplikaci amnestie prezidenta republiky, kdy jsem informoval o tom, že to velice a hladce probíhá propouštění odsouzených na svobodu, což si myslím, že je velice důležité a zaslouží za to všichni zúčastnění soudci, státní zástupci a vězeňská služba velký dík.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane státní zástupce, tam ve Strakově akademii na té tiskové konferenci stál kromě jiného také právní, řekněme právní zástupce vlády. A ten názor, který zazněl zpoza těch mikrofonů byl, že premiér Petr Nečas, při tom když kontrasignoval papír s amnestií Václava Klause, tak neměl příliš velký manévrovací prostor, aby to odmítl podepsat, či aby se řekněme doptával, aby případně chtěl, aby amnestie byla nějakým způsobem změněna. Souhlasíte s tím?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já musím upozornit, já nejsem ústavní právník. Vyjadřovalo se k tomu již mnoho ústavních právníků. Já vycházím z textu ústavy, kdy ústava říká, že amnestii spolupodepisuje buďto předseda vlády a nebo jím pověřený člen vlády, čímž gramatickým výkladem bych asi dospěl k tomu, že je skutečně na tom, aby předseda vlády si rozhodl, zda to podepíše sám, nebo zda pověří jiného člena vlády. Otázka manévrovacího prostoru si myslím, že je spíše otázka nastavení vztahů mezi, osobních vztahů mezi prezidentem a premiérem a myslím si, že ten velký manévrovací prostor tam není z tohoto hlediska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z hlediska osobních vztahů?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Ne, obecně si myslím, že tady asi premiér ctil prostě názor prezidenta. To znamená, že je to amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky. Nelze odhlédnout od toho přirozeně, že v případě že by premiér podpis nepřipojil, tak by amnestii nebylo možno publikovat ve sbírce zákonů, nebyla by závazná. Nicméně na druhou stranu je otázka, jaké následky, důsledky by tento případný krok způsobil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To už ale není přímo otázka na vás jako na nejvyššího státního zástupce.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
To je otázka skutečně ne na mě, to je otázka na nějakého politického komentátora a analytika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Otázkou na vás ale je, jak vy sám jako státní zástupce a právník jste, řekněme spokojen nebo v souladu s tím druhým článkem amnestie, to znamená s tím aboličním článkem.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já o tom musím říct jednu věc. Pro mě to vyhlášení amnestie bylo překvapivé, jako pro asi všechny ostatní lidi v tomto státě. Nicméně vyhlášení amnestie má být překvapivé, s tím souhlasím. Co se týče toho článku 2, já vůbec obecně ho vztáhnu k celé amnestii. Prezident má právo udělovat amnestii, to znamená dokud tam to právo je a je ničím neomezené, tak prezident má právo si vybrat i rozsah amnestie. A když se podíváme do minulých amnestií, tak v těch minulých amnestiích aboliční rozhodnutí, ustanovení také byla obsažena. A ta míra závažnosti nebo míra jak vymezit okruhy těch trestních činů, na které se měla vztahovat, byla stanovena různým způsobem. Vztahovalo se to třeba na přečiny, na trestné činy s trestní sazbou úmyslné do 2 let, nedbalostní do 3 let a tak dále. Z hlediska té současné amnestie, abych vám odpověděl na vaši konkrétní otázku, abych nezabíhal...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bude skvělé.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já to na vás vidím. Tak musím říci, že až teprve vlastně s průběhem doby, v okamžiku kdy jsme začali zjišťovat, na jaké trestné činy, na jaké kauzy by se toto mohlo vztahovat, tak jsme začali zjišťovat, čeho všeho se to, čeho všeho se to může týkat. Na jednu stranu mohu chápat určité rozladění třeba u státních zástupců, policistů nad tím, že práce několikaletá při vyšetřování a během přípravného řízení najednou končí vyhlášením amnestie, že tam nedospějeme k tomu rozhodování soudu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pardon pane Zemane. Vy to cítíte, že existuje minimálně u těch státních zástupců, kteří dozorovali tyto kauzy, že jsou rozladěni a že možná ztrácejí motivaci?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já bych hovořil spíše o rozladění. O té motivaci, o té motivaci, o ztrátě motivace bych zase úplně nehovořil, poněvadž státní zástupce je profesionál. To znamená, jestliže je vyhlášena amnestie ve sbírce zákonů, tak je pro nás závazná stejně jako jakýkoliv jiný zákon, který musíme provést.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste jako státní zástupce zvědavý na to, kdo tuto prezidentskou amnestii koncipoval? Kdo řekněme vytvořil ten klíč, podle kterého nakonec budou sestaveny ty jednotlivé články?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já nevím jestli mám šanci se to vůbec dozvědět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já nevím, možná by se stačilo zeptat.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Bezesporu by to asi zajímalo každého. Nicméně s tím důsledkem, s tím efektem už té vyhlášené amnestie to na tom nic nezmění.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že jste celkem jaksi sladěn s tím, že je řečeno, že tu amnestii připravovali nějací, v tuto chvíli anonymní spolupracovníci prezidenta. A to pro vás prostě tímto končí?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já nevím, co bych s tím mohl udělat, asi tak. Předpokládám, že prezidenta republiky se ptát nebudu na to a nevím, kdo jiný by to mohl odpovědět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nebudete se ho ptát?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Nebudu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bylo podle vás motivace k vyhlášení amnestie a řekněme to samotné zaměření amnestie dostatečně vysvětleno? A to si myslím i vůči vám právníkům a státním zástupcům.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já jsem si schválně vytáhl novoroční projev prezidenta republiky, ještě jsem si ho jednou přečetl. Prezident říkal, že vyhlašuje amnestii u příležitosti 20. výročí vzniku samostatného Českého státu, České republiky. Beru to asi jako, ale to už čtu jako řádky, jako určitý možný nový start pro lidi, kteří jsou propouštěni z vězení na svobodu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, to tak bývá vždycky u amnestie, ne?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
To tak je vždy, ano přesně, z toho vycházím. Ale jako blíže k těm motivům, já skutečně nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Jenom by mě zajímalo, jestli vy jako nejvyšší státní zástupce byste neocenil, kdyby byl spolu s vyhlášením amnestie jaksi distribuován ven nějaký, řekněme článek či nějaké vysvětlení toho, proč byl použit právě tento klíč, proč je tam ten aboliční článek a proč je nastaven takto? Proč ty nepodmíněné trestné činy jsou zrovna takto nastaveny?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Je to přesně o tom, co říkáte. Ono to není jenom o tom aboličním ustanovení, je to o celé té amnestii. Ale faktem je, že prostě žádná z amnestií nemá důvodovou zprávu. Záleží potom na tom, kdo tu amnestii vyhlašuje, jak ji odůvodní. V provádění té amnestie, nevím do jaké míry by to pomohlo, třeba tato případná důvodová zpráva nebo tyto motivy. Já se na to dívám z hlediska státního zastupitelství, které tu amnestii aplikuje a přemýšlím, jak dalece třeba toto by nám pomohlo. Myslím si, že ty motivy úplně do té aplikace amnestie nezasahují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, jeden řekněme, nebo jedno z drobných vysvětlení, které přišlo ze strany od prezidenta České republiky Václava Klause, zejména pro ten aboliční článek, je fakt že se odkazoval na jeden z judikátů Evropského soudu pro lidská práva, který uváděl, že řekněme rozumná míra, kde je možné nalézat spravedlnost, je 6 let u daného soudního řízení a říkal, on sám to nadsadil ještě od 2 roky, na 8 let. Je to platný argument? Protože i kolem toho je spor, jestli se vlastně odkazoval na něco existujícího.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Když budete chtít, tak v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva naleznete lhůtu kolem 6 let, naleznete tam lhůtu kolem 8 let, naleznete tam ale lhůtu také kolem 3 let. Co tím chci říci, každé rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je přísně individuální. A jestliže se bavíme o právu na spravedlivý proces spočívající v tom, zda ta délka procesu je přiměřená, tak Evropský soud pro lidská práva hodnotí 4 základní kritéria, to znamená tu věc samotnou o jakou kauzu se jedná, o jaký se jedná trestný čin, jaký je popis skutku, jak dalece je složitá ta kauza. Za druhé je to přístup státních orgánů, to znamená zda nejsou prodlevy na straně policie, státního zastupitelství, soudů. U těch soudů dokonce zkoumá, kolika instancemi ta kauza prošla. A není výjimečné, že třeba u trestního stíhání, které trvalo "pouhé" necelé 4 roky, tak prohlásí, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces, poněvadž byla ta věc třeba 15 měsíců ležela u odvolacího soudu, aniž by na ni bylo lidově řečeno sáhnuto. Takže je to velice individuální.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon pane Zemane, pochopil jsem tedy to, že ten argument, který byl jaksi z Pražského hradu nějakým způsobem komunikován, jako že to je zásadní podpůrný argument, onen jeden judikát Evropského soudu pro lidská práva, tak není úplně platný?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Ne, já právě chci ukázat, ona je tam ještě další věc, že jo. Je tam chování obviněného, obžalovaného. To znamená, jestliže ten obžalovaný obviněný se nedostavuje k úkonům trestního řízení, dělá obstrukce, tak k tomu soud přihlédne. Je to význam kauzy pro toho obviněného, obžalovaného, jak dalece je to významné pro něj. Jinak posuzuje vazební řízení, jinak posuzuje normální trestní řízení bez vazby, jinak posuzuje civilní řízení a zase různé druhy civilního řízení. Já tím chci říci jenom jednu věc, že tam není jedna obecná, jedna obecná hranice, kdy by prostě Evropský soud zjednodušeně řekl, máme zde hranici třeba 10 let, co je nad 10 let, je vždy nespravedlivý proces. Vždy to posuzuje individuálně na základě těchto kritérií, které jsem řekl. Na druhou stranu, to jaké kritérium si zvolí zase ten, kdo dává amnestii, to je skutečně, skutečně na tom, kdo tu amnestii dává.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes je jejich hostem nejvyšší státní zástupce České republiky Pavel Zeman. Vy jste přislíbil na 21. února, pane nejvyšší státní zástupce, účast na senátním slyšení, které by se mělo zaobírat případnými změnami v ústavě, které by případně se mělo zaobírat právě i institutem amnestie, coby pravomoci prezidenta České republiky. Vy sám, pokud byste na to byl dotázán, tak byste prosazoval nebo byl byste pro to, aby tato pravomoc zmizela z právního systému nebo aby tam zůstala?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já si myslím, vycházím z toho, že amnestie je, řekněme vlastní našemu právnímu systému již od dob před první republikou. Z toho důvodu já nejsem pro unáhlené kroky v tom smyslu, že by se třeba toto ustanovení, tento institut měl rušit. Je otázka, jestli je zde prostor pro nějaké zpřesňování tý amnestie, ale já spíše na to senátní slyšení jdu z toho hlediska, že do 15. února jsem zadal vypracování zvláštní zprávy právě k tomu článku II, amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky, týkající se abolice, to znamená zastavení trestních stíhání a předpokládám, že v té době již budu mít k dispozici určitá data. Nebude to komplet, nebudou to kompletní data, ale určitou statistiku, kde budeme moci říci, kolika věcí se skutečně to zastavení trestního stíhání z důvodu amnestie týkalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte mi k těm zastaveným či zastavovaným trestním a soudním řízením dvě věci. Vy, jako myslím tím státní zástupci, máte možnost i přesto amnestijní rozhodnutí cosi činit v tom daném případě, které už je před soudem. Víte už teď v těch 18 velkých kauzách, které spadají jak pod pražské, tak pod olomoucké vrchní státní zastupitelství, jak budete jednat?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Budeme jednat tak, že budeme individuálně přistupovat ke každé té kauze. Tam já musím říci jednu věc. Já jsem to procházel, všech těch 18 kauz je v současné době v řízení před soudem. To znamená, tam amnestii nebude aplikovat státní zástupce, ale bude ji aplikovat soud a státní zástupce v řízení před soudem je stranou. To znamená, dostane rozhodnutí o, rozhodnutí soudu, toto přezkoumá a podle toho potom individuálně posoudí, zda podá stížnost proti tomuto rozhodnutí či nepodá. Tady musím upozornit na jednu věc, nezjednodušujme to tak, že státní zástupce v podobě práva stížnosti má možnost zvrátit amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky nemá. Pouze v případě, kdyby dospěl k opačnému závěru než soud a myslel si, že prostě amnestijní rozhodnutí na ten konkrétní případ nedopadá, zatímco soud si myslí opak, tak může podat stížnost a rozhoduje potom nadřízený soud.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená o tom, jak konkrétně v jednotlivých těch 18 kauzách, budete vy státní zástupci jednat, o tom se teprve bude rozhodovat?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
To se bude rozhodovat na základě těch případných amnestijních rozhodnutí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte mi pane Zemane ještě jednu věc. Bavíme se o těch 18 velkých, zejména hospodářských kauzách. V mnoha z nich jsou poškození. Není jasné, kdo jsou viníci, protože ta řízení ještě nedoběhla do konce. Ale pokud by byla aplikace aplikována, řízení by bylo zastaveno a jaksi všechno bylo ukončeno, tak znamená to, že například i zabavené majetky, nebo které byly řekněme zmrazeny, zmrazené účty a tak dále, tak ty by prostě byly vraceny zpátky těm, kteří byli obžalování a jsou teď z hlediska zákona nevinní?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
To se může stát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je nějaká jiná možnost, že by se to nestalo?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Bude se to posuzovat všechny tyto kauzy. Opět vycházíme z toho, že jsme tedy stranou řízení a máme tedy zájem na tom, abychom dosáhli účelu, účelu veřejné žaloby nebo smyslu veřejné žaloby, kterou představujeme. Ale jak budeme konkrétně postupovat v některých případech nebudu skutečně zveřejňovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce České republiky je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. A ještě jednou téma, které souvisí s prezidentem České republiky Václavem Klausem, který také po Novém roce oznámil, že hodlá Poslanecké sněmovně předložit svoji kandidátku na post zástupkyně veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana. Konkrétně vaší předchůdkyni, nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou. Je to dobrý nápad?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Víte, opět řeknu, je to právo prezidenta republiky, to je jedna věc. Druhá věc, já jsem se k působení paní doktorky Vesecké, protože je to moje předchůdkyně, nikdy příliš nevyjadřoval v médiích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Všiml jsem si.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
A hodlám se tohoto principu přidržet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon pane státní zástupce. Jenom podotknu, že hned po vašem nástupu na Nejvyšší státní zastupitelství jste nechal odvolat všechny náměstky, které tam zbyli po paní Vesecké. Dá se to chápat jako postoj k její práci?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Dá se to chápat jako vytvoření vlastního týmu lidí. Chci říct jenom jednu věc, ona ta procedura, procedura řekněme volby jak veřejného ochránce práv, tak zejména jeho zástupce, spíš by stálo za to uvažovat, zda ten veřejný ochránce práv, v současné době doktor Varvařovský, by taky neměl mít možnost projevit svůj názor na to, koho chce mít svým zástupcem. Ono to takto vypadá, že víceméně Poslanecká sněmovna mu zvolí zástupce, aniž by bylo zřejmé, zda jsou schopni nějakým způsobem spolu tvořit tým, zda je to zrovna vhodný člověk pro spolupráci a tak dále. To znamená, já to vidím spíše z toho koncepčního hlediska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale nějaký názor na Renátu Veseckou předpokládám máte.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já si myslím, že už jsem to řekl docela jasně, že jak jsem nekomentoval její předcházející působení, tak nebudu komentovat ani další věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ještě jedna věc, která spadá přímo pod vás, tedy pod nejvyššího zástupce, nebo by mohla spadat pane Zemane. Protože odvolací senát pražského městského soudu na neveřejném zasedání shodil ze stolu trest, který nižší instance vynesla nad třemi bývalými příslušníky StB, tedy státní bezpečnosti za minulého režimu za to, že v létě roku 89 unesli za Prahu a pak zbili disidenta Petra Placáka. Byli původně dva z nich odsouzeni nepodmíněně na 1, respektive 1,5 roku. Třetí dostal podmínku. Odvolací soud ale rozhodl, že jde o čin, který byl už promlčen. Vy nejvyšší státní zástupce v tuto chvíli s tím jako jediný můžete něco udělat. Uděláte nebo ne?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Já jsem, já tam velice zvažuju, že podáme dovolání v neprospěch těch tří obviněných. Poněvadž máme, státní zastupitelství má jiný názor právě na promlčení tohoto trestného činu. Vycházíme z toho, že se tam musí aplikovat §35, písmeno c Trestního zákoníku, který hovoří o vyloučení pro mlčení pro některé trestné činy, právě spáchané za minulého režimu. A je tam lhůta, která končí před koncem března, to znamená že já předpokládám, že zhruba tak na 95% podám dovolání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Nejvyšší státní zástupce České republiky Pavel Zeman byl jejich hostem. Pane Zemane, díky za váš čas, na shledanou.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce České republiky:
Děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji vám dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: mav
Spustit audio