Pavel Bém: Můj návrat do ODS má hlavu a patu

Poslanec Pavel Bém, někdejší pražský primátor se vrací do ODS. Zpátky ho jednomyslně přijalo místní stranické sdružení v Dejvicích. Před půl rokem požádal on sám o přerušení členství kvůli zveřejněným telefonátů s podnikatelem Romanem Janouškem, ze kterých vyplývá, že tento lobbista měl velký vliv na chod hlavního města. Teď Bémovi kolegové z Prahy 6 tvrdí, že není tak možné významného člena ODS držet mimo členskou základnu na základně novinových článků.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A poslanec Pavel Bém je hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu, dobrý den.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Dobré odpoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak pane poslanče, byl jste přesvědčený, že se vrátíte do ODS, nebo jste zvažoval i jinou možnost, že byste to neudělal?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak samozřejmě jsem zvažoval i tu druhou možnost. Na druhou stranu s ODS jsem se, v přeneseném slova smyslu, narodil. ODS pro mě hrozně moc udělala, já pro ni mám v řadách občanských demokratů spoustu kolegů, u některých dokonce mohu říci, že jsou mými kamarády. Když s někým žijete 17 let, tak to už je kus vašeho života a já nejsem typ politika nebo člověka, který převléká kabáty. Takže já jsem věděl, že buď se vrátím, anebo z politiky odejdu úplně. A protože sedím v Poslanecké sněmovně a konec konců hlasuji povětšinou s vládou...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak je logičtější se do toho klubu ODS vrátit?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak má to, má to svoji nejenom hlavu a patu, ale také velmi pragmatické racio. Přeci jenom když se podíváte na dnešní počty v Poslanecké sněmovně a vládní hlasy, tak jich je čím dál méně, takže i toto je jeden z důvodů, proč jsem se tak nakonec rozhodl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte, já se ptám i proto, že představitelé ODS někteří, jako třeba Jiří Pospíšil, místopředseda této strany se nechal slyšet, že by to mohlo uškodit ODS. Současný primátor Prahy říká, že jaksi vám v tom nemůže bránit, ale že by si pro vás představoval delší oddechový čas. Neuvažoval jste o tom i tak, že váš návrat může občanským demokratům uškodit?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak já když bych si kladl otázku, co vlastně všechno občanským demokratům škodí a co jim pomáhá, tak bych tam složitě hledal v té neskutečné záplavě událostí, příběhů které se staly za poslední dva roky, co bylo horší a tedy co ODS poškodilo více a co na druhé straně méně. Já si myslím, že to co jsem udělal nikoliv před 6 měsíci, ale už před 9 měsíci, tak bylo logické prostě v té době, navíc...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Myslíte ty telefonáty s panem Janouškem?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne, ne. Před 9 měsíci já jsem požádal o pozastavení členství.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To je z roku 2007.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Nikoliv před půl rokem. Ta 9 měsíční karanténa si myslím, z mého pohledu byla a měla být časem, kde ta příšerná obvinění, která sdělovací prostředky stačila, stačily vygenerovat z těch takzvaných odposlechů. Ono vlastně dodnes není jasné, jestli jsou to autentické, skutečné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale ta otázka byla jasná, jestli si myslíte, že to ODS určitě neuškodí.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne, já znovu říkám, že za těch 9 měsíců byla dána doba na to, aby se ukázalo, jestli ty odposlechy jsou pravé nebo nejsou. Jestli zakládají nějaký, nějaké podezření při nejmenším ze spáchání trestného činu nebo ne a musím říci, že 9 měsíců je normální doba těhotenství. A za těch 9 měsíců se nic nenarodilo, nenarodil jediný...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Takže pánové Pospíšil a Svoboda se obávají zbytečně, abych to tak shrnula.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Není jediný důkaz, čili já jsem přesvědčen, že prostě není možné, že nežijeme ve společnosti už naštěstí, kde sdělovací prostředky na někoho ukážou prstem a druhý den ho popraví.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zbytečné obavy pana Svobody a pana Pospíšila, abychom to shrnuli, tak jak si myslíte.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že jsou v tuto chvíli zbytečné a že naopak, že já bych od nich očekával, že řeknou ano prostě, tady máme člověka, který s ODS prožil 17 let její slávy i jejích pádů a je ke cti a respektu prostě lidí, kteří něco tak, samozřejmě nejenom pro ODS, ale i pro Prahu, pro tuto zemi udělali, tak se k nim umět chovat. Není možné je prostě obvinit, potrestat, popravit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Politicky.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Politicky i lidsky, víte to je...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Dobře, ale pojďme, víte co, já se ptám proto, že jaksi i na náš facebookový profil chodily dotazy a poznámky k tomu našemu chystanému rozhovoru, který teď právě probíhá. Jeden z nich budu citovat. "ODS se řítí do záhuby, ještě si přitom nechává zpívat kolibří písně, absolutní nedostatek sebereflexe, odtržení od reality a nenasytnost při rozkrádání našeho státu na všech stupních správy. Klidně si kolibříka vemte zpátky vy, už nemáte co pokazit." A tak dál, to je jenom jeden z toho, jedna poznámka z toho, co píšou posluchači. Já se ptám, jestli vy se neobáváte, že veřejnost toto vezme špatně. Vy říkáte média a tak dále, že vás poškodila, ale ty odposlechy jsou na stole a veřejnost je nějak vnímá.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Odposlechy, které nejsou autentické, nebo respektive nejsou...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vymyšlené? Falšované?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Nejsou autentické, jsou zfalšované, je to vytvořená neuvěřitelná koláž, která samozřejmě z kusů odposlechů možná autentických vytváří úplně novou virtuální realitu. Na základě té se vytvoří hypotéza, která je dehonestující a člověka ničící. Dokonce by mohla zakládat podezření ze spáchání trestné činnosti o jakémsi klientelismu a propojení nějakých podnikatelských skupin.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Což není pravda vůbec, podle vás? Roman Janoušek neměl žádný vliv na chod hlavního města? Neměl?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
A za 9 měsíců paní redaktorko, nic nebylo z toho prokázáno. Čili ukázalo se, že to je tak neuvěřitelná plácnutí do vody. Mimochodem jediný, kdo podal trestní oznámení v této věci jsem byl já sám. Protože mým zájmem a mým cílem je skutečně prokázat. Ať soudy řeknou, jestli prostě ty odposlechy jsou autentické, nejsou autentické a jestli na nich je něco, co je prostě v rozporu se zákonem a nebo můžeme si říci i v rozporu s etickým jednáním, a já jsem přesvědčen bytostně, že nikoliv. Samozřejmě ty odposlechy poškodily nejenom mě, ale poškodily v tu dobu i Občanskou demokratickou stranu. Klaďme si otázku...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Možná ale řekněme, když vy říkáte, že se kolem toho nic neděje, tak protikorupční policie, pane Béme, šetří minimálně dva případy, které jsou spojené s těmi odposlechy. A to v případu Romana Janouška a to abych byla přesná, se týká prodeje pozemků Dopravního podniku na pražské Palmovce, také o údajné zásahy pana Janouška do řízení o změnách územního plánu hlavního města. Není tedy pravda, že by policie v tom nic nedělala.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
No ale především hlavně není pravda, že obsahem těch takzvaných údajných odposlechů by byla tato témata. Ty odposlechy, kde se, která se dotýkají například územního plánu, ty se mnou nemají ale vůbec nic společného. Čili proto říkám, že tady došlo...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy jste byl primátor. Telefonoval jste si poměrně intimně...

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne, ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ne, všechno je to zfalšované?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne, já říkám, že odposlechy na toto téma žádné se mnou nebyly. Jinými slovy, sdělovací prostředky vytvořily neskutečnou virtuální realitu, někoho obviní a pokud policie šetří, pro boha ať šetří. Mě samotného bude zajímat výsledek toho šetření, ale znovu vám říkám, za 9 měsíců nic. Čili v tuto chvíli pro mne, to já jsem byl vymáčen v kolomazi, vyválen v peří, v medu, písku...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jste poslanec.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne, poslouchejte. Zničilo mi to nejenom politický život, ten už je úplně mně lhostejný v tuto chvíli, ale zničilo mi to kus lidského života, takže já jsem si užil své a považuji za nemožné, aby v právním státě byl někdo obviněn, nebyl nakonec obžalován, nebyl odsouzen, ale zůstala na něm ta špína a tady to je pro mě absolutně nepřijatelné. To je ale také hlavní důvod, proč se do ODS vracím a samozřejmě vracím se do ní v čase, kdy ODS není úplně v nejlepší kondici.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, jejich hostem je dnes poslanec a někdejší primátor Prahy Pavel Bém z ODS. Tak jak chcete prospět ODS, když se vracíte? A také místní sdružení v Praze Dejvicích říká, že jste významný politik, abych citovala to co jaksi bylo v usnesení, které vás přijímalo zpátky.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak já myslím, že když se podíváme na všechny volby, které v posledních několika letech proběhly včetně těch posledních prezidentských v prvním kole, tak ODS prostě nezvítězila v těchto volbách. Dokonce si troufnu tvrdit, že v té poslední volbě utrpěla krutý...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Prezidentské.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
...krutý debakl, porážku, kterou si já nepamatuji od založení ODS. A já jsem přesvědčen, že ODS si prošla mnoha svými krizemi v historii, prostě zažila sarajevské atentáty, nejrůznější aféry toskánské a jiné, ale vždycky se z toho nějakým způsobem zvedla, našla své osobnosti, dokázala prosazovat nebo prosadit nebo obhajovat svůj politický program.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To je shrnutí, které možná pozorní posluchači, čtenáři deníků ví, ale co vy byste ji doporučil? Proč vy se tam chcete vrátit?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já si myslím, že nám nezbývá než dělat stále to samé. To znamená znovu se zvednout a obhajovat ten náš politický program, pro který jsme vůbec vznikli jako politická strana. Že když se dneska podíváme na politickou scénu, jaké tam vidíte vy pravicové, skutečně pravicové strany, které by obhajovaly ty klasické pravicové mantry? To znamená levný stát, nízké daně...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to všechno chcete vy prosazovat v ODS jako poslanec.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne, to je, to je to proč já jsem vstoupil do politiky, to je to proč já jsem platil příspěvky Občanské demokratické straně a kandidoval za ni ve všech možných volbách. To je to, o co jsem se snažil při osmiletém vedení hlavního města Prahy. Prostě já jsem přesvědčen, že tento program nemůže být mrtvý a že tady musí být politická strana, která jej obhajuje a já tady žádnou jinou skutečně pravicovou politickou stranu nevidím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Co si myslíte o Petru Nečasovi. Vyhovuje představám předsedy, jakého byste chtěl mít nebo jakého by ODS potřebovala v tuto chvíli?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak samozřejmě Petr Nečas to má strašně těžké. Začal s naprosto luxusní převahou poslaneckých mandátů, hlasů v Poslanecké sněmovně, pak se tato pravicová síla začala štěpit, odpadávaly od nás tu skupinky poslanců, tu jednotlivý poslanci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jeho chyba, podle vás?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já nevím, jestli to je, určitě to není jenom jeho chyba. Je to prostě nějaký algoritmus rozkladu nebo rozpadu trojkoaliční pravicové vlády. V každém případě v tuto chvíli jsem přesvědčen, že i Petr Nečas prostě potřebuje podporu, pomoc a že je to jediné co my můžeme v tuto chvíli...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Od koho?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
V tuto chvíli od každého poslanec, který má aspoň trochu pravicové myšlení. A já jsem člověk, který prostě pravicově myslí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A myslíte si, že by ODS v tuto chvíli mohl pomoci Václav Klaus?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že Václav Klaus se nemůže podruhé vrátit do té stejné řeky. Na druhou stranu jeho intelektuální ideologický vliv je tak nesporný, že samozřejmě k Václavu Klausovi, kdykoliv začneme uvnitř ODS diskuzi o daních, daňovém systému, daňovém zatížení...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je to někdo, ke komu se upínáte.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Kdykoliv začneme diskuzi o konceptu levného státu, který patriarchálně nezasahuje do života občanů, kdykoliv se bavíme o ochraně individuálních svobod, o síle jednotlivce v naší společnosti a jeho, řekněme cestě za prosperitou, nejenom sebe sama, ale...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak to je prostě Václav Klaus.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
...ale i prosperitou státu, tak je to Václav Klaus.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale vrátit se podle vás nemůže. A kdyby založil novou pravicovou stranu? Uvažoval byste o tom, že byste šel s ním?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já jsem na začátku dnešního rozhovoru řekl, nepřevlékám kabáty. To je také důvod proč já jsem se vrátil do ODS, respektive já jsem z ní nikdy neodešel, já jsem jenom požádal o pozastavení členství. Samozřejmě v tuto chvíli nevím a nevidím Václava Klause jako někoho, kdo zakládá nějakou politickou stranu, ale určitě bude strašně zajímavé sledovat, co Václav Klaus bude poté co opustí prezidentský úřad, dělat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy jste také se vyslovil do určité míry jste vyslovil obhajobu amnestii Václava Klause. Myslíte si o ní, že byla správná?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já jsem nikdy veřejně takovou obhajobu neučinil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Minimálně jste reagoval na slova místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ale na tato slova jsem reagoval, protože mně přišla...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Která byla velice kritická.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
...protože mně přišla neuvěřitelná, přišla mně naprosto nemístná a navíc přišlo mně, že jsou činěna v absolutním rozporu s tím konceptem, s filozofií a s duchem tedy, prezidentskými slovy řečeno, s duchem toho co amnestií je a jak asi nejspíše Václav Klaus amnestii připravoval, nebo týmy odborníků. Ale je nezpochybnitelné, že to je ústavní právo prezidenta, je nezpochybnitelné, že nemůže v tomto ústavním právu prezident jít do detailního studia jednotlivých případů, je nezpochybnitelné, že byl veden dobrými úmysly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak to víte? Protože zatím se přece neví jací odborníci na amnestii pracovali nebo vy to víte?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak já samozřejmě...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jenom se o tom spekuluje.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já samozřejmě vycházím z údajů, z informací z otevřených médií a tam už řada jmen padla a ta jména co tam padla, tak tam je...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Třeba pan Jakl, pan Koudelka, tři byla.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ta jména ve mně nevyvolávají žádnou nedůvěru.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Stačí to ale? Vy mluvíte o vynikajících odbornících, o řádné analýze. Myslíte si, že toto je řádná analýza?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že amnestie byla racionální pragmatický a dobře zvážený krok. A pochopitelně platí, že při každém takovémto hromadném, kolektivním řekněme kroku, musí nutně nastat problémy. Musí se někde objevit důvody, jednotlivé případy, proč nebo respektive, které...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Měl by to prezident vysvětlit, myslíte?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
...které přinesou problémy. Já nevím, tak já jsem slyšel několik rozhovorů prezidentových tajemníků a zástupců tajemníků. Slyšel jsem slova kancléře a místokancléře, slyšel jsem i slova pana prezidenta a mám dojem, že jakmile odvane ten mediální, obrovský mediální tlak, který je tedy veskrze kritický...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak třeba kdyby to Václav Klaus vysvětlil, tak by ho zmírnil.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
...na adresu amnestie, tak já jsem přesvědčen, že postupem času se začnou objevovat nejenom ty racionální argumenty proč, ale že se nepochybně ukáží i pozitiva amnestie.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Naladili jste Dvacet minut Radiožurnálu. Do studia dnes přišel někdejší pražský primátor a poslanec Pavel Bém. Pojďme k Romanu Janouškovi, už jsme se ho trochu dotkli. Přátelíte se ještě?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já jsem pana Janouška neviděl dva roky. Ale přestože jsem ho neviděl dva roky, přestože sleduju pouze a jenom přes sdělovací prostředky ten jeho příběh, který je samozřejmě pro mne smutný, a přestože sleduji ten jeho pád, tak to určitě není důvod, abych tady veřejně do sdělovacích prostředků tvrdil, že už není mým kamarádem, byť říkám, dva roky jsem se s ním neviděl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Prostě to tak je. Já jsem, já tady o těch věcech hrozně nerad mluvím, ale je nezpochybnitelné, že Roman Janoušek například jeho nehoda byla způsobena alkoholem, který v jeho životě prostě má nějaké místo a to místo je silnější, větší než by mělo být. Já jsem lékař, psychiatr, člověk...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte o tom, ano.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
...člověk, který mu kdysi dávno chtěl hrozně moc pomoct a nepovedlo se mi to. Takže to beru i jako svoji výčitku. Každopádně o tom veřejně nechci mluvit, takže přesto platí, že jsem Romana Janouška v poslední době strašně dlouho neviděl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nabízí se otázka, jestli jste se vídali a intenzivně přátelili třeba v době, kdy vy jste byl primátorem a mohl jste mu pomoci a kdy on mohl pomoci vám určitými vazbami.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Tak já jsem se s tím nikdy netajil, sdělovací prostředky se mě mnohdy ptaly, mnohokrát ptaly na Romana Janouška. Já jsem řekl, ano občas spolu hrajeme tenis, teď se vracíme zpátky do roku 20062007. Občas spolu hrajeme tenis a vídáme se, ale to je všechno. Nepovažuji vaše otázky typu jak ovlivňuje Roman Janoušek Prahu, nepovažuji za relevantní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč? Proč, protože každého Pražana, možná nejenom jeho by zajímalo kdo a za jakých okolností ovlivňuje politická rozhodnutí.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Já vím, ale jeho role a to i z dnešního odstupu je tak nevídaným způsobem démonizovaná. V jeho osobnosti se potkaly tisíce dalších zájmů a když bychom použili to odporné slovo, kterým zaplevelil českou politickou scénu Mirek Topolánek a kterého koneckonců stálo nakonec i jeho politické místo, nejenom předsedy vlády, ale i předsedy ODS. Když sem přinesl to slovo "kmotr", tak tedy do Romana Janouška se dneska promítají zájmy takového množství nejrůznějších kmotrů...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ono je to vlastně ale úplně jednoduché. Bez toho že by se do něj promítalo cokoliv, Roman Janoušek, měl někdy na vás vliv, když jste byl primátorem, když jste dělal politická rozhodnutí, ano nebo ne?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Roman Janoušek za mnou nikdy nepřišel a neřekl, toto potřebuji. Roman Janoušek ode mne nikdy nedostal žádnou veřejnou zakázku, nikdy žádnou. Roman Janoušek ode mne...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mohly to být firmy, ze kterých potom mohl mít nějaký užitek. Nemusel to být přímo on osobně.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Nikdy ode mne nedostal žádnou veřejnou zakázku. Roman Janoušek za mnou nikdy nepřišel, že potřebuje nějakou výhodu, nějaké stavební povolení nebo něco jiného, nikdy. Já nevím co Roman Janoušek dělal ve svém profesním volném čase. Samozřejmě se stýkal s desítkami nebo možná stovkami dalších lidí, pokud rozhovory z údajných odposlechů jsou aspoň částečně autentické, tak to s velkou pravděpodobností asi bude pravda. Ale já znovu říkám, můj vztah s ním v tomto ohledu...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pravda to bude jenom v odposleších, které se netýkají vás, možná.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Nevím, nevím. Já to nechci soudit, já mohu mluvit pouze a jenom sám za sebe. A já říkám, já v tomto ohledu mám absolutně čisté svědomí. Já kdyby za mnou byl býval byl kdykoliv historicky přišel, já bych ho stejně vyhodil. Právě proto, že prostě mezi přáteli, věděl bych, že se to nakonec obrátí proti mne, že se to obrátí proti mne jako zlo, kterého jsem se ani nedotkl, tak to jsem tehdy v tom roce 2006 nebo 2007...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč jste to tušil, on se o něco snažil a vy jste ho vyhodil? A nebo proč byste už tehdy tušil, že je to zlo?

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Ne říkám, to že se to proti mne obrátí jako zlo, kterého jsem se ani tehdy nedotkl, ale přesto bylo interpretované jako realita, jako pravda sdělovacími prostředky, to jsem tehdy samozřejmě netušil. To bych si ani ve snu nepředstavil, že se z toho vytvoří takhle neuvěřitelná kauza, která samozřejmě mě politicky i lidsky částečně zničí. Ale v každém případě to je asi daň, kterou člověk s sebou nese, když se dotýká moci politické funkce, role, nějakého očekávání veřejnosti i sdělovacích prostředků. I ony reprezentují část veřejnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pozvání do dnešních Dvaceti minut přijal poslanec a občanský demokrat, bývalý pražský primátor Pavel Bém. Díky že jste přišel, na shledanou.

Pavel BÉM, poslanec /ODS/:
Děkuji za pozvání, hezký den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: ves
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.