Parametry pro stanovení začátku školního vyučování

13. březen 2002

Začátek školního vyučování si většina žáků a rodičů spojuje s osmou hodinou ranní. Zda je to brzy nebo v pořádku posuzujeme podle toho, jestli se cítíme být spíš skřivánkem nebo sovou. Od jisté doby už osmá vlastně tak úplně neplatí.

Drnčení školního zvonku, dupot opozdilců na schodech, poslední bouchnutí dveří a vyučování začíná. Je osm hodin ráno. Možná je to obrázek právě od vás, možná, že ve vaší škole už je to minulost. Povinnost začínat výuku přesně v osm striktně neplatí, ale podle čeho se to řídí?

Němečková: Počátek výuky ve škole je stanoven vyhláškou o základních, eventuelně středních školách.

Říká Dagmar Němečková z Ministerstva školství. Kdo v tomto směru může rozhodnout?

Němečková: Úpravu začátku a konce výuky stanovuje ředitel školy.

Tuto skutečnost potvrzuje i Josef Maršík z Okresního úřadu v Českých Budějovicích.

Maršík: Ředitel projedná na pracovní poradě se svým sborem nejvhodnější zahájení vyučování a na základě toho potom rozhodne. V okrese České Budějovice je všude začátek vyučování v osm hodin, maximální posun je o pět minut vpřed či vzad, kvůli dopravní obsluze.

V tomto duchu hovoří, již zmíněná, vyhláška Ministerstva školství.

Němečková: Vyučování začíná zpravidla v osm hodin a končí nejpozději v sedmnáct hodin. V pravomoci ředitele školy je stanovení odlišného začátku nebo ukončení výuky.

Kvůli dopravě i změně životního stylu už naše mnohé školy zkoušejí posunout vyučování na půl devátou, někde až na devátou. Podobně jako u sousedů v Německu, na lyceích ve Francii, nebo i na dalších školách v zemích Evropy. Jak bylo řečeno, začátek vyučování je v první řadě na vedení školy v čele s ředitelem. V určitém případě se může o vhodné době diskutovat. S kým?

Němečková: Je to možné se zřizovatelem. Tím je u základních škol obec, u středních kraj.

Co dělat v případě rozdílných požadavků a školy? Kde hledat řešení?

Němečková: Pokud nemohou rodiče uspět u ředitele školy, měli by se obrátit na referát školství a najít přijatelnou formu domluvy.

autor: vva
Spustit audio