Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

00186964.jpeg

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově - to je téma, o kterém se v posledních měsících opět často diskutuje. Tahle stavba má rozhodnutím Ministerstva kultury do konce roku 2006 zmizet ze zámecké zahrady. K tomu se nakonec zavázal i její majitel, město České Budějovice, který chce svému slibu dostát. Nechce ale diváky o tenhle divadelní unikát připravit, a tak přemýšlí, že postaví točnu novou, modernější, na svých pozemcích.

Ale ani českokrumlovští svůj boj o točnu nevzdávají, takže zatímco to zprvu vypadalo, že po 1. lednu roku 2007 už žádná točna v jižních Čechách nebude, situace se teď úplně obrátila.

Pavla Kuchtová: Budou v jižních Čechách nakonec tři otáčivá hlediště? To je otázka, nad kterou zůstává v posledních dnech rozum stát. Město České Budějovice představilo novou studii svého otáčivého hlediště, které by mělo vyrůst v českobudějovické Stromovce.

Václav Mikule: Tato točna je zajímavá v tom, že je rozdělená osově na polovinu a ta přední polovina se natočí proti zadní části a při tom otáčení se zvedne do té úrovně, aby byly ve stejné výši, jak ta spodní, tak horní část proti sobě, a mezi nimi vznikne prostor komorního jeviště a vlastně arénové scény.

Pavla Kuchtová: Vysvětluje projektant a scénograf Václav Mikule z firmy TC Classic, která pro Budějovice novou točnu vymyslela. Takové variabilní řešení vítá i Jiří Šesták, ředitel Jihočeského divadla, které na stávající točně téměř výhradně celá léta hrálo.

Jiří Šesták: V Českém Krumlově jsme nuceni respektovat historickou zahradu, její zákonitosti i jiného majitele, zatímco v prostředí Stromovky budeme moci daleko svobodněji stavět stavby, využívat širší plochy, budeme moci vytvořit třeba vodní plochu, budeme moci využít daleko více třeba zvířat, pohybu koní, prostě všechno to, v čem jsme v Krumlově limitováni.

Pavla Kuchtová: 150 milionů korun na takovou investici bude nutné najít nejen v městském rozpočtu. Vícezdrojové financování nové stavby by bylo podle primátora Tettera nezbytné.

Miroslav Tetter: Něco by šlo z rozpočtu, je tady příslib Ministerstva kultury, že pokud všechno bude pokračovat tak, jak je, můžeme počítat s výraznou pomocí Ministerstva kultury na dofinancování. Spoléháme také na určité získání evropských peněz.

Pavla Kuchtová: Před více než rokem se Českému Krumlovu přihlásil soukromý investor, společnost Dagon Art, která chce nové otáčivé hlediště vybudovat vlastním nákladem za zámeckou zahradou, v místě bývalého zahradnictví. Samotná českokrumlovská radnice se ale nevzdává myšlenky, že se jí podaří fenomén otáčivého hlediště zachovat přímo v zámecké zahradě, i když samozřejmě v jiné podobě, než má točna nyní. A tak se všechny tři subjekty snaží prosadit svou koncepci, i když, jak říká senátor Tomáš Jirsa, který se osobně velmi angažuje v krumlovské variantě zachování divadla v zahradě, vzájemně si vlastně nekonkurují.

Tomáš Jirsa: Jsme dohodnutý, všichni tři investoři, že prostě postupujeme dál a neškodíme si vzájemně, a snažíme se každej dotáhnout svůj projekt do cíle.

Pavla Kuchtová: Českokrumlovská radnice chce tedy být připravena na variantu, že by se podařilo prosadit vybudování nové konstrukce otáčivého hlediště na stejném místě, kde je dnes, tedy v českokrumlovské zámecké zahradě.

Miloš Michálek: Tak já doufám, že zůstane, jak prezentovali jako rada, zastupitelstvo, že budeme dělat všechno pro to zachování. Teď si myslím, že je fáze v tom, že by ministr měl prodloužit vůbec fungování, jinak opravdu příští rok to skončí, 31. 12. 06.

Pavla Kuchtová: Říká místostarosta města Miloš Michálek. Na jednání je radnice připravena. Zastupitelé už odsouhlasili vypracování architektonické studie nového divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě. Studii zpracovávají českobudějovičtí architekti Ludvík Fabián a Martin Augustin, který představuje její základní principy.

Martin Augustin: Chceme začínat nějaké další úvahy od bodu, kdy současná tribuna, která je po celý rok v zahradě, ať se hraje nebo nehraje, bude odstraněna. Zjednodušeně řečeno, nám jde o to, uvést zahradu do takového stavu, aby když se nehraje, měl návštěvník pocit, že zahrada je v podstatě bez jakékoliv cizí konstrukce nebo bez jakéhokoliv cizího vstupu a v případě, že se hraje, zachovat otáčivý princip, to znamená vnímat zahradu ve všech směrech pohledu a úhlů a v případě, že představení neprobíhá, tak by ta konstrukce měla působit jako věc, která je tam dočasně, odstranitelná.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.