Olomoucká Korunní pevnůstka dostala jméno podle svého půdorysu

7. říjen 2012
Po Česku

V rámci našeho výletu Po Česku vás už podruhé zveme do Korunní pevnůstky v Olomouci. Ta je pozůstatkem někdejšího barokního opevnění Olomouce a nachází se jen kousek od centra města.

V rámci sobotního výletu Po Česku jste zjistili, co je dnes k vidění v bývalé barokní prachárně v Olomouci nebo proč se hanácká metropole za Marie Terezie proměnila v císařsko-královskou pevnost.

„Jsme před bránou do Korunní pevnůstky. Je to jeden ze starých vstupů do města. Podle toho, co jsem se dočetl ve staré literatuře, se této cestě říkalo Slepičí cesta, jelikož se tudy nosily slepice na trh,“ dozvídám se.

Mým průvodcem je Ján Kadlec z občanského sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti. „Brána byla kdysi opatřena padacím mostem. Příkop před námi byl zaplaven a nad ním vedl dřevěný padací most,“ ukazuje.

Občanské sdružení zájemců o historické vojenství získalo Korunní pevnůstku před pár lety a v současné době ji proměňuje na muzeální expozici. Také ji opravuje, což není právě jednoduché.

„Musíme získávat původní tereziánské cihly, které byly ostře páleny a měly jiný rozměr než ty dnešní. Daří se nám to složitě, ale studenti nám čistí cihly z různých bouraček. Ty pak vsazujeme do hradeb,“ popisuje Ján Kadlec.

Pak už s mým průvodcem vstupujeme na rozsáhlé nádvoří, které v posledních letech slouží jako místo pro konání různých kulturních akcí. Olomoučané tady byli už na Letní Letné, na pivních slavnostech i v letním kině.

Když se člověk po nádvoří rozhlédne, může si domyslet, proč se pevnůstka jmenuje právě tak, jak se jmenuje. Je to dáno jejím půdorysem. „Prostřední bastion číslo 24 a bastiony kolem něj připomínají, když se nakreslí, korunku,“ vysvětluje Ján Kadlec.

Olomoucká Korunní pevnůstka často hostí různé kulturní akce. Třeba i pivní festival

Bastion je předsunutá část opevnění. Na nádvoří se dodnes dochovaly pozůstatky empírové strážnice, dva dlouhé dělostřelecké sklady a barokní prachárna. V ní občanské sdružení, jehož je můj společník členem, postupně buduje už zmiňované Muzeum olomoucké pevnosti.

„Tady se skladoval střelný prach v dřevěných sudech. Stavba je velmi masívní, má obrovské zdi, které jsou zpevněny pilíři. Kolem dokola je obvodní zeď. Střecha je sice zaklenuta, ale je na ní násep. Pod krytinou je další zídka. Střecha tak má až 1,5 metru. Měla zabránit tomu, aby granát proletěl střechou,“ říká Jan Kadlec.

Dnes si v prachárně můžete prohlédnout třeba velký model někdejší olomoucké pevnosti.


Zobrazit polohu Muzea olomoucké pevnosti na větší mapě

Spustit audio