Okresnímu soudu v Teplicích hrozí nedostatek přísedících

13. březen 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Částečné ochromení hrozí totiž koncem března Okresnímu soudu v Teplicích. Citelně totiž ubude přísedících volených zastupiteli tohoto města, kteří zasedají v trestních senátech a pracovně právních sporech.

Kritické datum pro teplický okresní soud bude, jak říká jeho předsedkyně Eva Tilleová, 25. březen. "Pětadvacátého března skončí 29 přísedících, což je 32 přísedících přísedících těch, který má zdejší soud k dispozici."

Přísedící, kterým končí mandát, byli zvoleni před 4 roky zastupitelstvem Teplic. Volbu nových zastupitelé města 1. března zamítli. Soud požádal o zvolení 65 lidí a zaslal seznam 36 jmen přísedících, se kterými už spolupracoval. Proti jejich volbě vystoupil především arciděkan pravoslavné církve Evžen Freiman. "K tomu byl ten dopis paní předsedkyně okresního soudu, kde nám položila za bernou minci, buď prostě to odhlasujete, ty přísedící a v případě, že ne, tak vlastně kvůli vám zkolabuje okresní soud. Tak takový to přístup paní předsedkyně by neměla podávat nám, zastupitelům, jestliže podle zákona jsme my zodpovědní za volbu těch přísedících."

Teplický okresní soud potřebuje pro 5 trestních a 9 civilních senátů 180 přísedících. Do 25. března jich měl 113 a třetina jich po tomto datu ubude. Jak řekla Eva Tilleová, činnost soudu bude částečně ochromená. "Například v trestním řízení, pokud některých z těch nezvolených už zahájil projednávání, bude se muset tato trestní věc s novými přísedícími projednávat od počátku znovu. Pokud tyto přísedící byli u hlavních líčeních tzv. vyhrazených, například tam, kde jsou utajovaní svědci, tak potom tyto případy nebudou vůbec projednávány."

Nezvolení těch přísedících provázela dosti široká diskuse, kde mimo jiné zaznělo, že práce soudu bude ochromena. "Bude svým způsobem ochromena. Nebude samozřejmě úplně zastavena, protože přísedící kandidovali i u jiných městských a obecních úřadů. Bude problém v tom, že přísedící totiž mají možnost zasedat u soudu 20 dní v roce," obává se předsedkyně.

Zádrhel byl v onom seznamu zaslanému zastupitelstvu. Tvrdí do Evžen Freiman. "Takový styl, že 4 roky fungovaly zde dobře, předtím 4 roky zde dobře a předtím zase další 4 roky dobře, tak vy nám je automaticky potvrďte a bude všechno v pořádku. Na takové metody jsem byl zvyklý do roku 1989, protože mnozí lidé na tomto seznamu, nechci je jmenovat, tam byli i do roku 1989, úspěšní přísedící - soudci z lidu."

"Ale my jsme chtěli, aby zastupitelstvo zvolilo 65 přísedících. Pokud to byla pro zastupitele jména neznámá, pak se ovšem s nimi měli seznámit oni. My nemůžeme diktovat městskému zastupitelstvu, koho mají zvolit," dodává Eva Tilleová.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura .

autor: frj
Spustit audio

Více z pořadu