Odmítnout očkování lze i kvůli svědomí, zastal se Ústavní soud rodičů

20. leden 2016

Ústavní soud se zastal rodičů z Tišnova na Brněnsku pokutovaných za to, že nenechali naočkovat dítě povinnou hexavakcínou. Důvodem pro odmítnutí očkování může být nejen náboženství, což soud uznal již v minulosti, ale v mimořádných případech i svoboda svědomí v širším smyslu. Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné.

Ústavní soud přímo stanovil čtyři kritéria, za kterých je možné takzvanou výhradu svědomí uplatnit. Nutné je posuzovat ústavnost, naléhavost důvodů a sílu přesvědčení rodičů, stejně jako společenské dopady jejich rozhodnutí.

Jde například o situaci, kdy rodiče zaznamenali negativní účinky u jednoho potomka a poté by měli umožnit očkování druhého. V podobných, spíše výjimečných případech může stát upustit od vynucování vakcíny a peněžní sankce.

Právní úprava povinného očkování se ale po dnešku nijak nemění. Ústavní soudci ji na základě podnětu téže rodiny přezkoumali už dříve a ponechali ministerstvu pravomoc určovat povinné vakcíny.

Soudci se dnes zabývali konkrétní případem a ústavností pokuty, která činila 4000 korun pro každého z rodičů.

Pokutu v minulosti potvrdil Městský soud v Praze i Nejvyšší správní soud, který ovšem připustil, že povinné očkování může za jistých okolností vést k újmě. Zároveň ale uvedl, že negativní názor na očkování a obava z rizik nevyvazuje rodiče z povinnosti umožnit vakcinaci dětí. Očkování je totiž přínosem pro celou společnost.

Rodiče v ústavní stížnosti tvrdili, že očkování odmítli kvůli svému svědomí i s ohledem na zájmy dítěte. Obávali se například autismu jako následku vakcinace. Nejlepší je podle nich přirozená imunita, kterou by očkování mohlo narušit. Nyní se případem musí znovu zabývat Městský soud v Praze.

Advokátka rodiny verdikt přivítala

„Konečně se přibližujeme západoevropským zemím, kde je očkování v naprosté většině případů dobrovolné,“ řekla k verdiktu soudu advokátka Ligy lidských práv a právní zástupkyně rodiny Zuzana Candigliota.

Předseda České vakcinologické společnosti a ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Roman Prymula to ale vidí jinak.

„V našich podmínkách to považuji za selhání soudu. Takováto vágní úprava povede k tomu, že můžeme zrušit tuto povinnost zcela. Kdokoli přijde a řekne: ‚Z hlediska svého svědomí s tím nesouhlasím‘. Zajímalo by mě, jak to budou nižší soudy řešit,“ vysvětlil Prymula.

Candigliota se na druhou stranu domnívá, že rodiče mají být partneři lékaře, mají právo rozhodovat v zájmu svých dětí a represemi stát veřejného zájmu nedosáhne. Česku tak podle ní chybí spíše dialog a informovanost.

Prymula také přirovnal očkování k bezpečnostním pásům: „Všichni dobře ví, že bezpečnostní pás ve většině případů život zachrání, ale v určitém procentu naopak člověka poškodí. Přesto si nedovedu představit, že řeknu policistovi, který mě zastaví, že já se ze svého svědomí pásat nebudu.“


Zákon umožňuje za nedodržení očkovací povinnosti uložit pokutu až 10 tisíc korun. Výjimku mají děti s prokázanou imunitou nebo trvalou kontraindikací. Pro děti v Česku je nyní povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi. Podle hygieniků díky očkování nezemře ročně 500 dětí a dalších 150 tisíc neonemocní.
Zdroj: ČTK

Důležitost povinného očkování zdůraznila také Zlatava Jirsenská, lékařka Kliniky dětských infekčních onemocnění Dětské nemocnice v Brně.

„Setkáváme se s chorobami, jako je černý kašel, který má závažný průběh a může skončit i smrtí dítěte. Rozkládat očkování na jednotlivé očkovací látky není dobré již z hlediska přídatných látek v očkovací látce i z hlediska toho, že dítě dostane daleko více vpichů, než když dostane hexavalentní vakcínu,“ upozornila Jirsenská.

Ústavní soud řešil otázku očkování vícekrát. Podle základního nálezu z roku 2011 lze rodičům sankci prominout jen v individuálních případech, například když očkování prokazatelně odporuje náboženskému přesvědčení rodiny.

ÚS v minulosti také rozhodl, že očkování smí zůstat podmínkou pro přijetí dítěte do školky. Na druhé straně se vyslovil pro to, aby stát nesl odpovědnost za případné poškození zdraví následkem očkování.

autoři: gaj , ako , msk | zdroj: ČTK
Spustit audio