Odchod od tyrana: musíte mít bezpečnostní plán, je to nebezpečné

24. duben 2015
Žurnál servis

Před časem Žurnál servis radil posluchači, kterému chtěla žena odstěhovat děti do vzdáleného města. Nyní se na nás obrátila posluchačka, která chce naopak odejít od manžela. Muž ji dlouhodobě týrá, ona se ale bojí odejít, protože manžel vyhrožuje, že si rozhodně nebude smět odvést děti. Co by měla žena udělat, aby se dostala z tyranova dosahu, a přitom o potomky nepřišla? Ptali jsme se právničky Lucie Albrechtové, která je poradkyní Bílého kruhu bezpečí.

Naše posluchačka může být klidná: to, že právě nevydělává a nemá byt, není důvodem, aby děti byly přiřknuty manželovi.

„Skutečnost, že manžel paní posluchačky vlastní byt a ona nikoliv, sama sobě k rozhodnutí o svěření dětí jemu do péče nepostačuje. Rozhodují také faktory jako je citová orientace dítěte, výchovné schopnosti rodičů, který rodičů dosud o dítě dosud řádně pečoval a další,“ vysvětluje právnička.


Ochod od násilníka s dětmi
- návrh na předběžné opatření: svěření dětí do péče posluchačky, stanovení výživného otce pro děti (měly by mít stejnou životní úroveň jako on), nejlépe konzultovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
- možnost žádat alimenty pro manželku: dle situace, nejlépe konzultovat s advokátem
- podání na Policii ČR (psychické týrání, ohrožení života či zdraví): možnost vykázat násilníka na 10 dní (i pokud je byt jeho), možnost prodloužení vykázání až na půl roku (konzultace s Intervenčním centrem)
- trestní oznámení na násilníka: může být poslán do vazby, pokud hrozí, že bude násilí pokračovat; je vhodné shromažďovat si důkazy o týrání (lékařské zprávy, fotografie atd.)

Pokud chce posluchačka od manžela odejít, může využít několik postupů (viz box) – je třeba posoudit konkrétní situaci, a podle ní vyhodnotit, které kroky budou efektivní.

V případě, že by otec týral i děti, může věc řešit stát i bez toho, že by nějaké podání učinila naše posluchačka.

„Orgán sociálně právní ochrany dětí by mohl sám podat návrh na svěření dětí do péče jiné osoby než otce předběžným opatřením, o němž by soud rozhodl do 24 hodin,“ popisuje Albrechtová.

Pokud by se totiž úřad dozvěděl, že děti jsou oběťmi domácího násilí, má dokonce zákonnou povinnost trestný čin hlásit policii – oznámit takový čin není povinen pouze ten, kdo by sebe nebo osobu blízkou tak uvedl v nebezpečí smrti, újmy na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

„Týrání dětí otcem by bylo také zásadním faktorem rozhodujícím o jejich další výchově, o úpravě styku s otcem a tak dále. V takovém případě by mělo být svěření dětí do péče otci vyloučené,“ konstatuje právnička.

Bez bezpečnostního plánu od násilníka neodcházejte!

Pokud by se nicméně naše posluchačka opravdu chtěla od násilníka odejít, měla by se určitě předem spojit s Bílým kruhem bezpečí a ve spolupráci s odborníky naplánovat, jak vše proběhne.

„V případech odchodu od partnera, který se dopouští domácího násilí, bývá často ohroženo zdraví a někdy i život oběti. Proto je důležité vytvořit bezpečnostní plán a podrobně promyslet souslednost jednotlivých kroků tak, aby bylo chráněno bezpečí ženy i dětí,“ zdůrazňuje Albrechtová.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio