Ochranáři ze Žďárských vrchů v jeskyních počítali netopýry

28. leden 2009
Zblízka

Ochranáři ze Žďárských vrchů vyrazili do jeskyně, aby spočítali netopýry. Na jednu výpravu, která mířila ke Studnicím, se do hlubin spustil se skupinou pozvaných novinář i reportér Jan Burda.

Daniel BURDA:
S ochranáři jsme dorazili asi půl kilometru za Studnice ke starému dolu na vápenec a čeká nás sestoupení asi do patnáctimetrové hloubky. Po laně tam půjdeme mimo jiné s Jaromírem Čejkou.

Jaromír ČEJKA:
Jdeme zkontrolovat netopýry, tady ty kontroly už se provádí od osmdesátých let poměrně pravidelně, loni jsme tady napočítali celkem pětadvacet jedinců asi do čtyř druhů, uvidíme, jak budeme úspěšní dnes.

Daniel BURDA:
Tak půjdeme. Jeskyně je prostorná a členitá, baterky osvětlují ledové stalagmity a začínáme hledat hlavně na stropě.

Jaromír ČEJKA:
Takže teď se pustíme prostě do takovýho detailního průzkumu s tím, že skutečně každej metr po metru musíme teda prosvítit, prohlídnou a jestli ti netopýři tady jsou. Já zatím teda svítím barevně, ale kolegové už támhle něco fotografují.

Daniel BURDA:
Právě na náspu na druhém konci jeskyně už stojí další ochranář, externista Správy Žďárských vrchů Milan Fiala.

Milan FIALA, ochranář, externista Správy Žďárských vrchů:
Dva, čtyři, šest, zatím sedm v těch bočnějších prostorách.

Daniel BURDA:
A co to je za druhy?

Milan FIALA, ochranář, externista Správy Žďárských vrchů:
Je to netopýr vodní, netopýr dlouhouchý a netopýr velký.

Daniel BURDA:
Nemůžeme je těmi baterkami probudit?

Milan FIALA, ochranář, externista Správy Žďárských vrchů:
No, kdyby se na ně svítili příliš dlouho a hodně z blízka, tak bychom teoreticky mohli, neprobíjí se úplně, že by začali prostě poletovat a hýbat se, ale tak zrychlí se jim dech, nicméně i sami, tak se v průběhu té zimy budí a přesouvají po těch prostorách.

Daniel BURDA:
Nakonec to vypadá, že najdeme stejné množství netopýrů, jako loni, pochvaluje si Jaromír Čejka.

Jaromír ČEJKA:
Loni jsme tady byly 29. ledna, bylo tady devět netopýrů velkých, jeden netopýr řasnatý, tři netopýři vodní a třináct netopýrů ušatých. Takže podle toho, co jsme tady tak zběžně dneska viděli, tak ty počty budou přibližně stejný jako v loňským roce.

Daniel BURDA:
Návrat z jeskyně je velmi náročný, musíme skoro šplhat po laně hlavně redaktorky by raději, kdyby je někdo vynesl.

osoba:
Příště už jenom v létě, protože jsem vyřízená.

Daniel BURDA:
Nicméně v létě je jeskyně prázdná, netopýři se rozlétnou za potravou. Pro Radiožurnál Daniel Burda, Žďársko.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Daniel Burda
Spustit audio