O nezaměstnanosti se Zdeňkem Škromachem

8. duben 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. V našem studiu v Poslanecké sněmovně je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach z ČSSD. Dobrý den. Lidí bez zaměstnání v březnu ubylo. Nezaměstnanost klesla z únorových 10,9 procent o 2 desetiny na 10,7. Tohle číslo je ale, pane ministře, stále vysoké a nezaměstnanost většina lidí považuje za největší společenský problém. Řekl byste, že se dosavadní koncept boje s nezaměstnaností neosvědčil?

Host (Zdeněk Škromach): Tak to nelze říct, protože samozřejmě působíme v rámci ekonomiky, která není jenom uzavřené v České republice, ale v rámci evropské a světové ekonomiky a problém nezaměstnanosti, například teď v Německu rostla také nezaměstnanost. my s tím samozřejmě nejsme spokojeni a děláme kroky k tomu, aby se věci napravily.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké konkrétně?

Host (Zdeněk Škromach): Teď například prošel Poslaneckou sněmovnou zákon o zaměstnanosti. Věřím tomu, že tento zákon projde celým procesem a bude účinný od 1. září.

Moderátor (Jan Pokorný): Ten zákon není samospasitelný, to je jeden z dílčích kroků boje proti nezaměstnanosti.

Host (Zdeněk Škromach): Nic není samospasitelné. My samozřejmě v rámci boje s nezaměstnaností jsou prostředky, ať už to jsou dneska veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace, další možností jsou absolventské praxe pro absolventy. Tady chceme v nových podmínkách rozšířit tyto možnosti. Vytváří se nám prostor i pro příspěvek na dojíždění do zaměstnání tak, abychom zvýšili mobilitu a aby se pracovat vyplatilo, stejně tak i celý ten systém sociálního zajištění by měl do budoucna motivovat k tomu vzít třeba i méně placenou práci a mělo by to být výhodnější i z hlediska sociálních dávek než zůstat jenom na podpoře.

Moderátor (Jan Pokorný): V té normě, kterou navrhla vláda a Sněmovna včera schválila, stojí, že když někdo bude bez práce více než rok, musí pak odpracovat nejméně 8 hodin týdně veřejných prací. Když to neudělá, nedostane sociální dávky. Co si od tohoto zejména slibujete?

Host (Zdeněk Škromach): Ono to tam takhle úplně přesně není, ale spíš jde o to rozšířit institut veřejně prospěšných prací o práce, které jsou krátkodobé, protože to stávající zákon vlastně neumožňoval a možnost vlastně jednak ty lidi, kteří jsou dlouhodobě z práce, určitým způsobem dostat znovu do normálního režimu, aby aspoň nějakou práci měli a aby prostě si neodvykli od práce. A druhá věc je i určitým způsobem narušit režim lidem, kteří jsou registrováni formálně na úřadu práce, stát za ně platí pojištění a oni vlastně de facto pracují, ať už načerno nebo podobně. A samozřejmě tím zabírají pracovní místa pro ty, kteří by chtěli pracovat legálně.

Moderátor (Jan Pokorný): Dá se to, pane ministře, spočítat, kolik nezaměstnaných bere sociální dávky a pracuje načerno?

Host (Zdeněk Škromach): Je to velmi složité, ale dá se vycházet z určitých indicií. Například jestliže vezmeme, že minulý rok v nezaměstnanosti podle registrované zaměstnanosti byl 9,9 procent a Český statistický úřad, který počítá nezaměstnanost podle normativu Evropské unie, tak vykázal za poslední čtvrtletí loňského roku nezaměstnanost 8,1 procent, tak ten rozdíl se asi odhaduje, protože ten rozdíl nastal někdy kolem roku 2000 a prohlubuje se, takže zřejmě tento rozdíl je asi ten rozdíl, kdy mezi registrovanými a těmi lidmi, kteří vlastně ve skutečnosti jsou pouze formálně registrováni a pracují, přibližně možná ty 2 až 3 procentní body.

Moderátor (Jan Pokorný): Premiér Špidla ukázal v rozhovoru pro sobotní Právo svůj postoj k nynějšímu modelu tak zvaného "sociálního státu. Souhlasíte, pane ministře, s myšlenkou, že cituji: Pod tlakem přímé konkurence amerického a asijského civilizačního okruhu, které nemají takovou míru sociálna jako evropský model, se evropský přístup k sociálnímu státu musí zreformovat.

Host (Zdeněk Škromach): Tak je určitě nutné hovořit o tom, jak bude vypadat Evropa a i Česká republika za 10, 15 let a myslím, že v tuto chvíli je nereálné se ohlížet na 70. léta tak zvaného blahobytu v těchto zemích, protože i oni se dostávají do určitých problémů a je potřeba hledět dopředu a možná i některé věci přehodnocovat z hlediska globalizace světové ekonomiky, protože to samozřejmě nelze obejít a ani Česká republika se tomu nemůže bránit.

Moderátor (Jan Pokorný): Říkáte to záměrně takhle opatrně a nebo jste opravdu přesvědčen o tom, že nyní reformovat stávající model sociálního státu, tak jak se v Evropě zavedl, je zbytečné?

Host (Zdeněk Škromach): Myslím, že je nutné určité úpravy tohoto systému, ale je potřeba si uvědomit, že země, které dnes mají vysoký hrubý domácí produkt na občana jako je Německo, Rakousko a podobně, tak zřejmě budou směřovat v tom, že budou výrazněji omezovat sociální výdaje. Pokud jde o Českou republiku, tak my jsme v situaci postkomunistického státu, kde zdaleka nebyly tak bohaté výdaje do této oblasti jako v těchto zemích, čili myslím si, že v určitém horizontu řádově deseti, dvaceti let se sejdeme, ale s tím, že tyto země budou spíš omezovat výdaj výrazněji, kdežto Česká republika by se měla jim přibližovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže rozumíte premiérovým slovům spíš tak, že je to dlouhodobá vize, nikoliv zásadní politický koncept, uplatňovatelný ještě v tomto volebním období?

Host (Zdeněk Škromach): To jsou záležitosti, které jsou na dlouhou trať a myslím, že není možné prostě věci z roku na rok měnit, a to, co je podstatné je, že například v sociální oblasti, ve zdravotnictví a v mnoha jiných jsou vlastně národní zvyklosti, které jsou velmi rozdílné i v jednotlivých stávajících zemích Evropské unie od anglosaského modelu přes ty jižanské modely a podobně až po skandinávský model. Takže tady myslím si, že je ta báze poměrně široká a samozřejmě i ten vývoj je poměrně různý.

Moderátor (Jan Pokorný): Já vás chci vrátit do České republiky. odpovězte, pokud možno, jednoznačně, jestli v tomto volebním období chystáte nějaké zásadní přehodnocení konceptu sociálního státu.

Host (Zdeněk Škromach): Nemyslím si, že bychom měli udělat nějaké zásadní přehodnocení, protože sociální stát nebo sociální společnost, což je možná přesnější pojem, tady jednoznačně má poměrně velkou podporu. Česká republika a její občané vždycky tíhli k určitému výraznějšímu sociálnímu zajištění a myslím si, že toto nebude možné prostě nějakým výrazným způsobem změnit. Je možné ten systém vytvořit spravedlivější. To si myslím, že je nezbytně nutné, protože pocit určité nespravedlnosti těch, kteří pracují, starají se o rodinu, vůči těm, kteří to takhle nevnímají, tak samozřejmě je výrazný a tady myslím, že je ten prostor pro to, aby ten sociální stát a sociální společnost v postatě fungovaly tak, jak mají. To znamená spravedlivě a na druhé straně aby lidé v případě nouze nebo potřeby se neocitli někde pod mostem nebo bez podpory.

Moderátor (Jan Pokorný): A zbývá k tomu už jen drobnost, mít na to peníze. Kde chcete neustále brát peníze na takovýhle model sociálního státu, na takovouhle výši dávek, na takovouhle výši podpor?

Host (Zdeněk Škromach): Je docela paradoxní, že neustále jsme kritizováni za to, že vlastně tady je nějaký sociální model, který je bohatý a rozdávačný. Paradoxní je to, že ten model byl zaveden za vlády Václava Klause a mého předchůdce pana bývalého ministra Vodičky a my ho máme teď napravovat. To základní dilema zní, že byť řekněme ty změny jsou potřebné, tak je otázkou, zda mají být prováděny rukama sociálních demokratů. To si myslím, že je to základní dilema.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže spíš to berete tak, že byste si teď nechtěli ještě víc rozzlobit voliče, než jste si je rozzlobili reformou veřejných financí, když jste lidem slibovali a říkají vám to na besedách, že jim spíš peněz přidáte a najednou vám tvrdí, že jim je berete?

Host (Zdeněk Škromach): Já myslím, že to tak není, protože tady trošku se zveličuje, co se slíbilo nebo to, co je v programu. My při těch besedách a musím říct, že já osobně s tím mám zkušenost, že když věci vysvětlíme, tak lidé říkají: "Takhle kdyby nám to řekli, tak tomu rozumíme." Ten problém je v tom, že ty mnohé věci se používají účelově vytržené z kontextu a podobně, čili my v podstatě náš program plníme v rámci volebního výsledku a v rámci vládní koalice. To je prostě problém demokracie a na ten způsob vládnutí nebo způsobu realizace a zodpovědnosti programu si musíme zvyknout, protože tady není většinový systém. To znamená, že nevyhraje jedna politická strana, která potom může vlastně plně realizovat svůj volební program.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak odpovídáte na tu výtku občanů, když vám říkají: "Kdybyste nám to takhle vysvětlili." Mají tím třeba na mysli, kdybyste jim to vysvětlovali ve sdělovacích prostředcích. Čím to, že neustále nedovedete občanům srozumitelně říct, že reforma veřejných rozpočtů je potřeba z toho a z toho důvodu, že důchodové reforma se musí udělat proto a proto...V čem je chyba?

Host (Zdeněk Škromach): Já myslím, že ten základní problém je v tom, když se vás někdo zeptá například, jak řešíme nezaměstnanost, a máme odpovídat dvěma větami, tak je to neřešitelný problém, protože to je věc, která je velmi složitá a není na 2 slova. To může být pouze populistické prohlášení, že tedy se s tím dokážeme poprat nebo podobně. Stejně tak i u důchodové reformy. To je záležitost dneska prezentace, kterou třeba děláme v této věci, která trvá minimálně půl hodiny. A takový prostor v médiích nedostaneme. Je otázka samozřejmě, proč třeba v publicistických pořadech ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, jako je třeba Česká televize, těmto věcem není věnována větší pozornost než možná někdy komerčním záležitostem, které spíše patří do jiných druhů médií.

Moderátor (Jan Pokorný): Teď už 10 minut odpovídáte na otázky v médiu veřejné služby. Je vám to málo, pane ministře?

Host (Zdeněk Škromach): Ne, já myslím, že tady na druhé straně musím říct, že Český rozhlas v těchto...

Moderátor (Jan Pokorný): Nechci od vás chválu. Když se podíváme po Evropě, tak reakcí na nejrůznější reformy jsou sociální nepokoje, stávky, protesty. Obáváte se téhož v České republice?

Host (Zdeněk Škromach): Myslím, že to patří k normální demokracii. Je otázkou, že my jsme za 40 let minulého režimu na takovéto způsoby projevu občanských názorů nebyli zvyklí, takže vlastně každá i sebemenší demonstrace nebo stávka vyvolává něco dramatického, že snad se změní režim a podobně. Prostě tady, já myslím, že si musíme zvyknout na to, že ty střety budou daleko tvrdší a nakonec o tom často hovoříme i s občany. Když se setkáváme, říkají: My máme malé platy, nemáme výdělky, co stát udělá? No stát může zaručit minimální mzdu, která výrazně stoupá v posledních několika letech za vlády Sociální demokracie, minimální tarify, které taky narostly a byly určeny za vlády Sociální demokracie, ale to, co je podstatné, je, že je vytvořen prostor pro kolektivní vyjednávání podmínek pracovních v rámci kolektivních smluv a tady myslím, že je nedoceněna úloha odborů. Kdyby Němci a Rakušáci čekali, až na to, co jim ti zaměstnavatelé nebo stát dají v minulosti, tak dneska zdaleka neměli takovou životní úroveň jakou mají dneska.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže Sociální demokracie si počíná dobře ve vládě, Miloš Zeman se do politiky vracet nemusí podle vás?

Host (Zdeněk Škromach): To je samozřejmě otázka rozhodnutí Miloše Zemana.

Moderátor (Jan Pokorný): Víte o tom něco a nebo jsou to jenom novinářské spekulace?

Host (Zdeněk Škromach): Já myslím, že vždycky je určitá snaha o senzaci nebo to udělat i z menších věcí senzace a samozřejmě vždycky se k tomu hodí třeba některé výroky. Pravda je, že pokud jde o Miloše Zemana a nejenom jeho, protože je to mimořádná osobnost, která v politice v České republice něco dokázala, myslím si, že česká politická scéna nemá zase tolik osobností, které by se nemohly uplatnit. Chci tím říct, že si myslím, že je škoda, že Miloš Zeman prostě užívá důchod, byť předčasný na Vysočině, a že určitě i pro Sociální demokracii, která oslovuje při volbách vždycky kolem těch třiceti procent voličů, tak samozřejmě ta struktura je poměrně široká a tak jak potřebujeme Petru Buzkovou, Grosse, tak si myslím, že i Miloš Zeman oslovoval výraznou část voličské základny.

Moderátor (Jan Pokorný): Počítáte s ním do některých z letošních trojích voleb?

Host (Zdeněk Škromach): Jako s kandidátem?

Moderátor (Jan Pokorný): Ne, jako s persónou, která dokáže voliče přesvědčit svým způsobem.

Host (Zdeněk Škromach): Tak já věřím tomu, že i Miloš Zeman má zájem na tom, aby byla úspěšná Sociální demokracie, protože je potřeba někdy nadřadit osobní zájmy nad zájem té své politické strany, protože těch názorů samozřejmě uvnitř je vždycky více, ale je potřeba vystupovat navenek nějakým konzistentním názorem. Takže já věřím, že je snaha Miloše Zemana jako člena Sociální demokracie na tom, aby Sociální demokracie uspěla.

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvil jste s ním na tohle téma?

Host (Zdeněk Škromach): Mluvil jsem s ním naposledy v Kostelci, když si otvíral provoz asi pro 400 až 500 zaměstnanců, který je srovnatelný prakticky s Evropou, a myslím, že tam říkají, že to je provoz, který je nejblíže v Argentině, takže budeme moci vlastně vyvážet uzeniny do celé Evropy. Samozřejmě jsme spolu hovořili a myslím si, že trošku určitý problém je právě v určité izolaci Miloše Zemana. To si myslím, že je třeba dobré, aby se pohyboval mezi lidmi, mezi spolustraníky, aby vnímal i tu atmosféru, která ve straně panuje, protože myslím, že některé výroky mohou být ovlivněny tou zkresleností vnímání prostředí tím, že dostává třeba informace skrz některé lidi, kteří to vidí třeba přece jenom subjektivně.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví byl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Děkuji za odpovědi, na shledanou.

Host (Zdeněk Škromach): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Teď už čekáme na vaše telefonické názory. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Kubíček, Prachatice. Já bych chtěl vyjádřit jenom jednu věc, a sice problém nezaměstnanosti tady bude do té doby, dokud nebude vytvořena atmosféra a nebudou vytvořeny předpisy, aby se vyplatilo pracovat na místo pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. Je samozřejmé, že existují lidé potřební, částečně nemocní, kteří prostě tohleto nejsou schopni zvládnout, ale na druhé straně myslím, že je obrovské množství případů, kdy se prostě vysloveně vyplatí raději pobírat příspěvek a nepracovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, pane Kubíčku. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady posluchač Málek z Českých Budějovic. Já bych chtěl panu ministrovi říct, že on kdysi dělal takovou akci, že zkoušel se pohybovat jeden den na invalidním vozíku, tak kdyby v té akci pokračoval a zkusil několik měsíců život jako živnostník a já vám garantuji, že by ten přihlouplý úsměv se mu záhy ztratil. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, pan Jaroslav z Prahy. Zkuste se život jako živnostník, jak říkal pán přede mnou. Veškeré starosti přehazujete na bedra živnostníků, minimální mzda a tak dále. My máme dlouhodobé smlouvy s dodavateli, my máme dlouhodobé smlouvy s odběrateli a tam nemůžeme zvednout ani o korunu fakturaci. Zkuste to, jak chcete zvedat potom lidem mzdy.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den. Další prosím. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Kříž, Třeboň. Já bych měl pro pana ministra radu. Četl jsem, že u nás je zaměstnáno 130 tisíc důchodců, kteří berou celý důchod, celý plat neomezeně od Nového roku. týká se to převážně státní správy panem prezidentem počínaje, předsedou Ústavního soudu, předsedou Senátu, ministrem spravedlnosti a vrchol všeho předsedkyní odborového Svazu státních zaměstnanců paní Vondrovou, všechno zasloužilí důchodci. Proč nejsou jako pan Zeman objímat stromy se svými důchody?

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den, tady je Radiožurnál a pořad O kom se mluví. Máte slovo.

Názor posluchače: Tady je Vaněk, Praha 4, dobrý den. Prosím vás, já už nemohu poslouchat ty vaše debaty, kdy pan Škromach říká, že je 400 až 500 tisíc nezaměstnaných. On sám ví, že je tady 300 až 400 tisíc lidí, kteří tady pracují načerno ze zahraničí. Celá korupční aféra spočívá v tom, že možná 10 procent z těchto lidí má pracovní povolení, ale neplatí žádné daně, neplatí sociální, zdravotní a úrazové pojištění a stát to nechává? Já jsem dělal ještě za totality v Německu a tam jsme nedostali pracovní povolení, pokud tohle všechno nebylo zaplaceno a úrazové pojištění muselo být zaplaceno v Německu, protože když se stal úraz, oni ho vždycky ošetřili a nemuseli vymáhat peníze. Totéž je u nás. Ukrajinec se přizabije, tady je měsíc v nemocnici, stojí to 2 miliony a podnikatel ho rychle pošle domů a nikdo to z něj nedostane. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A předposlední telefonát, dobrý den.

Názor posluchače: Matula, dobrý den. Já mám takovou radu pro pana ministra. Je to úplně jednoduché. Máme firmu, zaměstnává zaměstnance. Snižte cenu práce, to znamená odvody, a my přibereme další lidi, ale pokud z koruny, padesát, kterou si zaměstnanec vydělá, já musím 50 procent odvést, tak je to nehorázně vysoké. Proto je ta nezaměstnanost. Přemýšlejte o tom, bude to lepší. Snižte cenu práce. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den. A závěrečný telefonát do dnešního pořadu.

Názor posluchače: Dobrý den, pane Pokorný, tady Honza, Šumperk. Pane Pokorný, tak jsem to od pana Škromacha slyšel, vidíte to. Ono to nic není a tak dále. Vymluvil se na Němce a tak dále a nedokáže prostě nic občanům vysvětlit, protože si melou pořád svoje a konkrétně pan Škromach. Odvádí téma úplně jinam. Pane Pokorný, já si vás velice vážím, ale co si o tomhle mám myslet, o takovém člověku, který se tak přihlouple usmívá v televizi a u vás tam taky určitě. Tak mě to vysvětlete, co s tím máte dělat?

Moderátor (Jan Pokorný): To víte, jste v pořadu, kde už se na otázky neodpovídá, jsou brány jako názor, takže vám za váš názor děkuji. Hezký den.

Názor posluchače: Já vám děkuji.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu