O kom se mluví: ministr pro místní rozvoj Pavel Němec

24. říjen 2002
O kom se mluví

Mluvíme o tom, že nedostatky na Ministerstvu pro místní rozvoj se objevily už za vašich předchůdců, vašich nynějších společných partnerů. Máte na vládě zelenou pro to, abyste to mohli v ministerstvu řekněme vyčistit až k feudálnímu stavu?

Host (Pavel Němec): Já dokonce musím říct, že se na tom podepsaly snad všechny politické strany, které se kdy na vládě podílely. Například ministr za ODS, ale opravdu bych to nechtěl brát stranicky v žádném případě. Je to skutečně tím, že se často měnili ministři a ty podporují postup, který jasně ukáže na to, kde se stalo zavinění. Bez ohledu na to, komu to v řeči uškodí.

Moderátor (Jan Pokorný): Ruku v ruce s touto vaší aktivitou šly i zjištění médií o tom, že ani ministerstvo pod vaším vedením nefunguje, řekněme, hospodárně. Mluvilo se o luxusních bytech, které obýval váš náměstek. Mluvilo se o bytě vašem. Zaznamenal jsem před týdnem v Mladé frontě dnes, kde měl říci významný člen vaší strany, že bylo řečeno tedy vám, že v ministerské funkci nesmí sklouznout k velkopanským způsobům, k nímž má občas sklony. Byl jste varován podobnými slovy pane ministře?

Host (Pavel Němec): Byl jsem varován a já si myslím, že ty výroky nejmenovaných představitelů jsou skoro výroky jako jedna paní povídala a co se týče našeho hospodaření, já jsem od začátku do nástupu přijal určitá opatření, která měla těmto manýrám z minulosti zabránit. Bohužel, původně nás vedly trochu jiným směrem. Byli jsme také evakuováni. Pracovali jsme na náhradním pracovišti a takže určité zpoždění samozřejmě bylo a pro mě je velmi zarážející, že poté, co jsme přišli na určité nevýhodné smlouvy, tak se najednou objevily spekulace, že snad ministr Němec, že si má zařizovat luxusní byt nebo dokonce luxusní kanceláře. Já jsem dokonce každému, kdo chtěl, tak jsem pozval do kanceláří a viděl kanceláře deset let staré, nebo deset let starý nábytek a ten nábytek tam byl ještě i po tomto rozhovoru.

Moderátor ( Jan Pokorný): Vy jste pane ministře toho názoru, že aféra vás má poškodit, protože jste se rozhodl zkontrolovat veškeré smlouvy uzavřené na ministerstvu v minulosti. Rozumíte mi dobře.

Host (Pavel Němec): Jo. Určitá časová souvislost tu je, jestliže začneme vypovídat nevýhodné smlouvy nebo postupovat s určitou razancí vůči dodavatelům, nájemcům a podobně a samozřejmě i dovnitř úřadu, tak mě tato souvislost pochopitelně napadá.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte pro to jiný argument, než onu časovou shodu?

Host (Pavel Němec): Tak samozřejmě jsou tam i jiné signály, které hovoří o tom, že jak jsme tato šetření začali provádět, tak určitý zaměstnanci, právě kterých se tato šetření týká, tak začali informovat o tom, že údajně si ministr nakoupil ledničku za devadesát tisíc. Přitom žádná tam nestojí a tak podobě. Například zaměstnance, který tu ledničku měl kupovat, tak už pro neplnění pracovní povinnosti má tuším dva měsíce snížené osobní ohodnocení na nulu. A vidím v tom tedy i souvislost věcnou nebo i osobní.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale že si i vaši náměstci, i váš pán náměstek pan Hartman, bez nějakého přemýšlení vzali možnost bydlet v oněch luxusních bytech o kterých se mluví. To není stanovený?

Host (Pavel Němec): To snad nebylo bez možnosti přemýšlení. Pan náměstek Hartman bydlel v mini garsonce v Letenské ulici a poté, co přišly povodně, tak tento byt byl neobyvatelný a v současné době se neprovádějí opravy na tomto objektu a pan náměstek Hartman tam bydlel dočasně v tomto bytě. Já si myslím, že náměstci by měli bydlet v jiných objektech, řekněme třeba na těch Vinohradech, kde má objekt Ministerstvo pro místní rozvoj a bydlí tam i další zaměstnanci. Nicméně ten penzion byl v tu dobu zaplněn. Když se nám podaří skončit tu nevýhodnou nájemní smlouvu, tak budeme schopni uspokojit právě požadavky zaměstnanců v tomto a naprosto standardním ubytovacím zařízení. Nejedná se o žádné luxusní byty.

Moderátor (Jan Pokorný): Je půvabné, že vaše ministerstvo má zrovna na starosti bydlení. Dovolte v této souvislosti otázku. Můžete tedy odpovědět nebo nemusíte. Jak tedy bydlíte vy a jak vysoký platíte nájem?

Host (Pavel Němec): Já bydlím ve svém trvalém bydlišti, kde se zdržuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Bavíme se o vašem pražském působišti.

Host (Pavel Němec): Pražské působiště je v souladu se zákonem o platu a dalších náležitostech ústavních činitelů ministerstva. Každému ministerstvu zajišťuje byt zákon a ukládá, aby ministerstva nejdříve zajistila byt ve vlastních prostorách a teprve potom se zajišťovalo pro ministra jiným způsobem. Je to naprosto stejné jako u poslanců, u senátorů a u řady dalších spoluobčanů.

Moderátor (Jan Pokorný): Nájemné je regulované nebo tržní?

Host (Pavel Němec): Tam není nájemné. Tam je naturální stejné plnění jako máte vy. Pokud víte, to je užívání služebního bytu, které máte stejně tak jako užívání služebního vozidla, sekretářky nebo telefonní linky. Je to prostě bydlení, které zajišťuje výkon funkce a v těch případech, kdy úřad nemá dům nebo byt, který by mohl k tomuto účelu použít, tak potom si poslanec, senátor nebo ministr najme byt někde jinde a příslušný úřad mu refunduje nájemné.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak kde bydleli vaši náměstci, tedy pan náměstek Hartman a paní náměstkyně Halačíková?

Host (Pavel Němec): Protože u náměstků není poskytnutí bytu součástí výkonu funkce, nicméně zaměstnavatel může přispívat na takové nájemné, tak my jsme nepřispívali na nájemné žádnou částku. Naopak jsme od náměstků vyinkasovali nájemné. A tuším, že pan náměstek Hartman platil osm tisíc korun měsíčně, to známená, že na ten byt je to šestnáct tisíc. Jiné resorty to řešily například tak, že náměstci si pořídili byty svým způsobem. Platili nájemné a ministerstvo jim přispívalo na nájemné, třeba řekněme částku deset tisíc korun.

Moderátor (Jan Pokorný): Já bych pro tuto chvíli uzavřel tuto kapitolu o hospodaření vašeho ministerstva. Na rezignaci to nevidíte.

Host (Pavel Němec): Já jsem přesvědčen, že dělám všechny kroky k tomu aby se ministerstvo vyčistilo a pokud takové kroky nebudou v přiměřeném časovém horizontu úspěšné, tak samozřejmě že bych převzal politickou odpovědnost za to, ale v tuto chvíli jsem přesvědčen, že se bude vymáhání vzdávat, a že úředníkům jsem schopen odolat a dovést je do nějakého rozumného hospodaření.

Moderátor (Jan Pokorný): Dotklo se, pane ministře, teď už je jiná kapitola. Kapitola státního rozpočtu a pomoc povodněmi postiženým oblastem. Dotklo se nějak snížení původně navrhovaného schodku státního rozpočtu vašeho úřadu? Respektive té pomoci, která je přislíbena do budoucna jednotlivým povodněmi postiženým územím?

Host (Pavel Němec): My jsme neškrtali popovodňovou pomoc. Právě naopak. Všechny prostředky, které se podařilo uspořit a to i v těch prvních fázích vyjednávání o státním rozpočtu šly ve prospěch povodní. Povodňová pomoc nejde jenom přímo přes státní rozpočet, ale také půjde přes evropskou investiční banku. Také půjde před evropské fondy. Mimochodem již minulý týden byla schválena Evropskou komisí právě ta rychlá popovodňová pomoc ze strany Evropské komise, částka dvacet čtyři milionů eur. Je možné už je čerpat?

Moderátor (Jan Pokorný): Dáte ruku do ohně za to, že obce, města, ale i kraje, které mají nárok na onu popovodňovou pomoc, dostávají peníze od státu včas a v té výši, jakou dostat mají?

Host (Pavel Němec): Ty peníze, které poskytujeme přímo, tak si myslím, že běží velmi rychle a že obce mohou být spokojeny. Ty peníze, které poskytujeme krajským úřadům, tam vím o tom, že to trochu skřípe. Posíláme tam přímo do terénu naše odborníky, abychom si vyjasnili, proč kraje neposlaly peníze dál. Případně, zda obce řádně zažádaly a podobně. Takže snažíme se maximálně zrychlit ty finanční toky. Bohužel, mám informace o tom, že na krajích se trošičku zdržely. My jsme posílali už v září částku necelých půl miliardy korun právě pro obce, ale prostřednictvím krajů a obce si stěžovaly, že peníze nemají tak rychle z krajů, jak by si představovaly.

Moderátor (Jan Pokorný): V čem je problém? Není také problém v tom, že vlastně vaše Ministerstvo pro místní rozvoj ztrácí zřízením krajů, na které přecházejí kompetence regionálního rozvoje?

Host (Pavel Němec): To určitě ne. To je akorát otázka finančních roků. Byl zvolen tento model státní správy. Tedy stát, kraje a obce a pokud by existovaly třeba okresní úřady, tak bychom tuto pomoc posílali prostřednictví okresních úřadů.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže ještě existují.

Host (Pavel Němec): Ano, ještě existují, ale to by nemělo smysl, posílat prostřednictvím okresních úřadů, které jednak k třicátému prvnímu dvanáctý zanikají, a tu agendu by musel přebírat někdo jiný, takže zdálo se to logické od počátku. Nastaly finanční toky přes krajské úřady.

Moderátor (Jan Pokorný): Zaujala mě jedna věc. Proč jste zastavil dotační tituly z programu obnovy venkova pro některé obce?

Host (Pavel Němec): Jednalo se o krátkou modifikaci finančních prostředků tak, abychom byli schopni poskytnout peníze pro povodňovou pomoc a ihned po tom, když jsme ve vládě prosadili navýšení naší kapitoly ve prospěch popovodňové pomoci, tak jsme uvolnili tyto peníze na program obnovy venkova. To znamená nemůže se stát, že by některá obec, která má něco rozestavěného nebo neuzavřenou smlouvu, že by se dostala do potíží. Tyto peníze jsem uvolnili.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená, že obce dostanou dotace v té povodni schválené výši bezezbytku.

Host (Pavel Němec): Ano, samozřejmě.

Moderátor (Jan Pokorný): Dnes vydala Česká tisková kancelář zprávu, která se také týká povodní. Osvobodit na dobu pěti let od placení daně z nemovitostí všechny poplatníky, jejichž pozemky a nemovitosti byly zasaženy povodní. Navrhují v novele zákona o dani z nemovitostí poslanci za ODS. Možná je to nová zpráva a pokud o ní něco víte, máte k tomu nějaké stanovisko?

Host (Pavel Němec) . Je to pro mě zpráva, kterou vím ode dneška od rána. Ten zákon jsme ještě nedostali k připomínkování, takže se nemohu vyjádřit k tomuto zákonu ale o Unii svobody je známo, že není nějakým fanouškem majetkových daní, takže určité osvobození si myslím, že je diskutovatelné a záleží na konkrétním legislativním zpracování, na vymezení těch oblastí tak, aby bylo jasné, kdo tomu osvobození podléhá.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže takhle z počátku proti tomu zase tak neprotestujete?

Host (Pavel Němec): Rozhodně to není nápad, který bych byl schopen odmítnout teď od stolu tak, jak jste mi ho přečetl.

Moderátor (Jan Pokorný): Na stole leží také požadavek Unie svobody- Demokratické unie, aby vládní strany písemně stvrdily záměr, že budou v příštích letech využívat privatizační příjmy na krytí ztrát České konsolidační agentury. Tváří se na tento návrh vaši partneři z ČSSD vstřícně?

Host (Pavel Němec): Při projednávání státního rozpočtu si každá strana kladla určité představy, a výsledkem je společná dohoda a já jsem přesvědčen, že pro žádnou stranu z vládní koalice a to ani pro nás, ani pro ČSSD, není důležité, jakou formou ta společná vůle bude projevena. Zda to bude nějaké společné prohlášení nebo zápis z jednání nebo cokoliv jiného. Já si myslím, že to je trošičku chytání za slovíčka a hledání problémů tam, kde není.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdo koho chytá za slovíčka?

Host (Pavel Němec): Jedna strana, možná druhá strana, ale v tuto chvíli je důležité to, na čem jsme se dohodli a že to chceme společně plnit.

Moderátor (Jan Pokorný) . Pokud znáte, jako že znáte situaci ve vašem poslaneckém klubu, kde třeba to může být ještě při schvalování rozpočtu docela zajímavé, troufnete si teď říct na sto procent, že tu podobu návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok unionisté schválí?

Host (Pavel Němec): Poslanecký klub o tom jednal velmi dlouho v úterý a velmi podrobně právě i o těch dalších věcech, které se váží ke schvalování státních rozpočtů. My chceme, abychom se zavázali jako vládní koalice k poklesu mandatorních výdajů, což vyvolává určité legislativní změny. K tomu chceme, aby vláda, tedy i já jsem její součástí, abychom předložili legislativní výhled těchto kroků, konkrétní harmonogram, abychom udělali opatření, která povedou k zprůhlednění hospodaření České konsolidační agentury, aby dozorčí rada skutečně kontrolovala, nikoliv rozhodovala. Aby třídící výkonné orgány rozhodovaly a dozorčí rada by je měla pouze pod dohledem a neovlivňovala politicky manažerské rozhodnutí a to jsou všechno věci, které považujeme za nutné pro schválení státního rozpočtu. Na tom jsme se dohodli. Na tom je i dohoda ve vládní koalici.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže, když to řeknu polopaticky Hana Marvanová, bude hlasovat pro?

Host (Pavel Němec): Všichni členové poslaneckého klubu tyto závěry, které jsem před chvíli prezentoval, podpořili. Včetně Hany Marvanové.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví byl ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Děkuji za váš čas. Nashledanou.

Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Živé telefonáty, které teď budeme vysílat nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů. Druhá část pořadu O kom se mluví, hostem byl ministr pro místní rozvoj Pavel Němec z Unie svobody - demokratické unie. Telefonní čísla 221552255 nebo 221552155 jsou od této chvíle volná pro vaše telefonické názory. Dobrý den.

Názor posluchače: Tady je Tredl z Mělnicka. Já bych chtěl opět něco říct panu ministrovi. Já vím, že neodpovídá, ale možná že poslouchá, tak já bych mu chtěl říct o té situaci v Zálezlicích. Tak naše žádost na dotazy na výstavbu nájemných bytů v Zálezlicích šla na kraj dvacátého sedmého devátý. Z kraje na ministerstvo byla předána devátého desátý. Nevím jestli to byl taky naschvál pro pana ministra, jak říkal, že mu tam někteří úředníci dělají naschvál, musím mu to říct, možná že to neví a ta žádost se dokonce na ministerstvu ztratila. Dvacátého prvního desátý snad byla schválena tou hodnotitelskou komisí a dvacátého třetího desátý měl snad pan ministr jako schválit to rozhodnutí o přidělení těch prostředků. Dneska je tedy dvacátého čtvrtého, ale peníze stále nemáme. Za tu dobu, co ta žádost běží přes kraj a přes ministerstvo, tak náš stavitel, který všechno dělá na dluh nebo ze svých prostředků, protože obec mu prostředky dát nemůže, postavil hrubou stavbu těch šesti domků. Já vám děkuji. Nashledanou.

Názor posluchače: Dobrý den. Tady Hlaváček Praha. Pane redaktore, já jsem se vás chtěl optat na jednu věc, tedy především ty odpovědi pana ministra byly dost na hranici nevysvětleného jako. A myslím si, že zasluhovaly třeba některý doplňující otázky z vaší strany, ale mě tam chyběla hlavní otázka na jeho chybu a to sice to bylo těch sedmdesát procent, který požadoval vracet z pojistné náhrady. To já se domnívám, že byl moment, pravicový ministr by měl odstoupit, protože to byla veliká chyba, protože tam ho levicoví ministři museli opravovat na třicet procent, což pokládám do nebe volající. Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumím otázce. Žádal jste mě o to, už je to věc dva a půl měsíce stará a vysvětlení k tomu Ministerstvo pro místní rozvoj podalo. Mě přišlo zajímavější bavit se o těch posledních poznatcích. Děkuji za váš názor a akceptuji ho. Na slyšenou. . Názor posluchače: Dobrý den. Kubeč Praha. Chtěl jsem se zeptat prosím vás. Tam jak bylo třicet procent, teď jsem zase slyšel nebo jestli je to fáma nebo není, že jak posílají v senátu všichni, takže zavedou jako kdo má spoření a důchodové připojištění, tak bude o to mít menší důchod. Jestli je to pravda nebo ne. On pan ministr nemůže odpovědět. No. Jako aby nedošlo k tomu, aby to chtěli brát lidem, že si spoří, že se pojistili. Nashledanou.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Tuček Praha 6. Já bych chtěl jen říct, že velice fandím v této nové činnosti panu ministrovi, protože já sám jsem se obrátil ještě za ministrování pana Špidly na ministerstvo s tím, aby udělalo hloubkovou kontrolu v charitativní organizaci Emauzy České republiky, kam putovaly státní peníze a celý ten postup byl ze strany ministerstva tak skandální, že prostě vůbec například se zpěčovali tu kontrolu udělat, potom vůbec nebyli schopni, jestli jí udělali. A hlavně vůbec odmítali mě říct s jakými výsledky. Prostě mé jednání s tehdejšími úředníky já nevím, jestli tam ještě jsou, byla to paní Merhauzová, paní Tůmová a hlavně náměstek ministra pan Průša. Pro mě byly samozřejmě traumatické. Děkuji.

Názor posluchače: Dobrý den. Růžička Třebíč. Mám takový dotaz. Jakým stylem se dostávají firmy do konsolidační společnosti nebo České konsolidační agentury?

Moderátor (Jan Pokorný): V tomto pořadu se na dotazy nedopovídá.

Názor posluchače: Dostala jsem se do této agentury, i když teď deset let platíme úvěr, tak jak máme. Nejsme dlužníci. Dostali jsme se tam nejen naše firma, ale desítky i stovky firem, které tam v podstatě nepatří a potom daňový poplatníci mají platit jakýsi dluh agentury. My jsme se z toho naštěstí dostali. My jsme si ty peníze půjčili od známých firem tady v Třebíči. Nashledanou.

Názor posluchače: Dobrý den, Závrana. Já musím říct, panu ministrovi poměrně fandím, ale na druhou stranu musím ho dost politovat, protože ta situace, kterou on tam převzal po tom panu Lachnitovi, to už asi není opravdu jednoduché. Myslím, že to bude spousta kostlivců za skříní. To tam bude vypadávat. Nashledanou.

Názor posluchače: Dobrý den. Stachová Praha 6. Pane Pokorný, já velice často poslouchám tyto rozhovory a velice ráda je poslouchám, ale jenom sliby, jenom neurčité odpovědi. Pokud jsou určité odpovědi, tak téměř nic neříkající. A můžu vám jenom říct, co jsem slyšela z těch Zálezlic. Tak to je proboha, až k pláči. Proboha, vždyť ty úředníci jsou námi voleni a co si na těch ministerstvech myslí? Jsou to jenom lidi. Nic jiného a že mají moc v ruce, tak prostě můžou všechno. Já myslím, že by se s tím vážně mělo něco dělat, ale nedoufám, že po dalších volbách, ať už komunálních, do senátu nebo jakýchkoliv, něco s tím bude. To se opakuje. Jistě mi dáte zapravdu, že ano.

Názor posluchače: Dobrý den. Glogar Lipov. My jsme firma, která se přihlásila do programu Sapart. Vytvořili jsem veškeré podmínky a do dneška nedošla odpověď. Údajně se veškeré podklady ztratily. Je to dost smutné, protože se jednalo o částky nějaký milion korun a jsme v regionu, kde je velká nezaměstnanost a nedošla nám do dneška odpověď a bylo nám řečeno, že se to ztratila. Pravděpodobně to vzala voda. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkuji za telefonát. Tímto neveselým konstatováním končí další vydání O kom se mluví. Hostem byl ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu