Novela zákona o účetnictví

25. listopad 2003
Dobrá rada

Poslanecká sněmovna bude na dnes zahájené schůzi projednávat také novelu zákona o účetnictví. Zřejmě ji schválí. Pokud se tak stane, pak největší změnou, kterou nastolí, bude zrušení jednoduchého účetnictví. Mnoho drobných podnikatelů má ze zavádění podvojného účetnictví obavy. Především pro ně připravujeme seriál dobrých rad. Dnes především pro členy zájmových sdružení a nadací.

Podvojné účetnictví budou muset vést fyzické osoby, které v předcházejícím roce měly obrat vyšší než 6 milionů korun. K přechodu se mohou dobrovolně rozhodnout i osoby s menším obratem. Budou místo toho vést zjednodušené podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci. Změny nastanou i u některých právnických osob, které mohly používat jednoduché účetnictví do konce tohoto roku. Jde například o občanská sdružení, nadace, myslivecká společenství nebo církevní instituce.

Březinová: Naplněním novely zákona o účetnictví, zřejmě od 1.ledna 2005, by tyto typy účetních jednotek také měly přejít na podvojné účetnictví.

Říká docentka Hana Březinová, ředitelka metodické sekce Svazu účetních. Vzhledem k charakteru fungování nadací a sdružení nebo podle návrhu senátorů i bytových družstev, budou používat především zjednodušenou formu podvojného účetnictví.

Březinová: V určitém rozsahu povedou zjednodušené podvojné účetnictví, některé osoby to mají jako povinnost, je to nařízeno třeba u organizačních složek státu a tyto účetní jednotky asi využijí systém softwaru, který bude připraven pro vedení zjednodušeného podvojného účetnictví.

Ve zjednodušeném účetnictví mohou tyto subjekty spojit deník a hlavní knihu, mohou zvolit účtový rozvrh s omezeným rozsahem účtů, nemusí vytvářet účetní opravné účetní položky a rezervy a neoceňovat reálnou hodnotu. Docentka Březinová také vysvětlila, proč právě těchto subjektů se bude změna týkat.

Březinová: Většina těchto jednotek představuje obecně prospěšné společnosti, veřejně fungující instituce, uživatelé účetnictví těchto jednotek představují osoby, které se potřebují seznámit s účetní závěrkou a jednoduché účetnictví takový nástroj neposkytuje.

autor: jhn
Spustit audio

Více z pořadu