Nové technologie = pasivita. Rodiče dávají i dvouletým dětem do ruky tablet, varuje odborník

26. březen 2016

Určitě znáte rčení, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Tak právě to se dobře hodí na výsledky výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, který upozorňuje, že celoživotní styl mladé generace je alarmující. Většina dětí neplní pohybová doporučení, tráví nadměrné množství času u počítače, roste obezita… Co proti tomu můžeme udělat?

„Zvyšováním úrovně pohybové aktivity se musíme zabývat v rodinách, ve škole, na úrovní komunální politiky,“ míní vedoucí Katedry rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík s tím, že prevence se nemá odvíjet pouze na rovině jednoho opatření, třeba zavedením třetí hodiny tělesné výchovy.

Ačkoliv sám považuje právě třetí hodinu tělocviku a aktivní přestávky ve školách za správná řešení, tak opatření musí být komplexní.

Ze studie také vyplývá, že děti, ale i dospělí, kteří sportují, jsou náchylnější ke konzumaci alkoholu. „Příčina ale není ve sportu!“ zdůrazňuje. Děti, které vyhledávají sport, tak mají společenské tendence a jsou tak více náchylné na rizikové faktory.

Čtěte také

Situace ohledně nezdravého životního stylu dětí v Česku se za posledních 15 let stále zhoršuje. Kde jsou příčiny? Především v rodině, ve škole, ale také v tom, jaké si utváříme prostředí na úrovni měst a obcí.


Hlavní závěry studie HBSC: České děti mají nedostatek pohybu, volný čas tráví u počítače a vynechávají snídaně a večere s rodinou. Nadprůměrné jsou také v pití alkoholu, užívání tabákových výrobků a kouření marihuany.

„Velká část rodičů je schopna dát dvouletému dítěti do ruky tablet, když chtějí, aby nezlobilo a aby se nepohybovalo,“ podotýká s tím, že s nástupem nových informačních technologií se životní styl mění v pasivní. „Jsme v situaci, kdy je potřeba, abychom měnili situaci zpátky,“ dodává.

Pohybová aktivita se tak vytratila z běžného života – děti do školy nechodí pěšky, mají často omluvenky z tělocviku, nejsou zavedené aktivní přestávky. A vzhledem k tomu, že celý den byl pasivní, tak ani jedna hodina ve sportovním kroužku nakonec situaci příliš nezlepší.

Audio záznam celého rozhovoru si můžete poslechnout kliknutím na odkaz přímo v tomto článku a také v iRadiu.

autor: prh
Spustit audio