Noční můra rodiny Rychtaříkových

16. červenec 2004
Pod kůži

Majetek pro mnohé znamená životní výhru. Díky restituci spousta lidí zbohatla a je i se svými potomky zabezpečena do konce života. Pravidelně pobírají rentu a mohou si užívat život, aniž je trápí existenční starosti. Jak ale zjistila redaktorka Martina Klímová, pro někoho se znovu nabytý majetek může stát noční můrou jako se to právě přihodilo v jedné rodině v Lubech u Klatov.

Martina Klímová: Hospodářská budova na okraji Klatov, kterou Rychtaříkovi dostali zpět v restituci, má rozměry 12 x 43 metrů. Když ale přijdete blíž, ucítíte pach chemikálií. Že jde o pozůstatek minulého režimu, zjistil Václav Rychtařík už v roce 1994, když chtěl budovu pronajmout.

Václav Rychtařík: Firma, která si to chtěla pronajmout, si nechala udělat rozbory. Zhruba asi 7 vzorků a ty si nechali udělat a tam se zjistila vysoká koncentrace DDT.

Martina Klímová: S tímto vědomím se už v roce 1995 Rychtaříkovi obrátili na soud, kde se dožadovali nápravy po státním podniku, který všechno způsobil. Soud trval 5 let a nakonec ho Rychtaříkovi kvůli procesním a formálním chybám prohráli. Proto se počátkem roku 2003 obrátili s prosbou o pomoc na ekologické sdružení Arnika, které podle Jindřicha Petrlíka udělalo průzkum nový.

Jindřich Petrlík: Aktuální stav je bohužel stejně špatný jako byl v polovině 90. let, kdy proběhla poslední měření. To znamená, že pořád ten objekt je významně kontaminovaný zbytky pesticidů jako DDT nebo Lindan, ale nově jsme také nechávali měřit hladiny dioxinů a ty třeba ve vejcích od Rychtaříkových překročily hygienickou normu.

Martina Klímová: Podle nařízení Státního zdravotního ústavu se v budově nesmí pohybovat lidé, protože koncentrace škodlivých látek jsou příliš vysoké. O zdraví svých blízkých se bojí i Hana Rychtaříková. Dům, kde rodina žije, stojí totiž v těsné blízkosti zamořené budovy.

Hana Rychtaříková: Určitě ani ne tak o své, ale spíše se bojím o své děti. Já mám prokázanou alergii u dítěte staršího, manželova maminka trpí alergickým onemocněním a stará babička, původní majitelka, která dnes už nežije, tak vlastně alergií trpěla také.

Martina Klímová: Rychtaříkovi logicky vzato znečištění nezavinili a zároveň jako soukromníci nemají tolik peněz, aby objekt nechali vyčistit. Ministerstvo životního prostředí ale jejich žádost o poskytnutí prostředků na sanaci objektu zamítlo. Jak dodává tisková mluvčí Karolína Šůlová, důvody byly hned dva.

Karolína Šůlová: Za prvé se nejedná o havárii, takže není možné zaplatit to z tohoto zdroje. Druhým důvodem je to, že ta stupnice stanovení ekologických zátěží je od nuly do deseti a zátěž toho objektu podle kritérií Ministerstva životního prostředí má hodnotu 2,3 a signalizuje, že tam nehrozí velké úniky do životního prostředí a že je opravdu velmi nízká.

Martina Klímová: Naděje Rychtaříkovým svitla po letošním vstupu do Evropské unie. Ministerstvo životního prostředí jim doporučilo obrátit se prostřednictvím Městského úřadu v Klatovech na strukturální fondy, odkud by mohly peníze na sanaci objektu získat. Podle klatovského starosty Karla Mráze má město také zájem na vyřešení problému.

Karel Mráz: V současné době jsme v trvalém kontaktu s panem Rychtaříkem a sám navrhuje, abychom se obrátili společně na kraj, čili tu jeho žádost samozřejmě podpoříme a chtěli bychom, aby zřejmě kraj požádal o uvolnění z nějakých evropských fondů na řešení té jejich zátěže.

Martina Klímová: Manželé Rychtaříkovi více než 10 let zkouší další možnosti a jsou odhodláni vytrvat, dokud se jim nepodaří uspět.

Hana Rychtaříková: Asi největší motivací je nenechat tenhle problém dětem po nás.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mkl
Spustit audio

Více z pořadu