Nezvládáte splácet své dluhy? Řešením může být osobní bankrot

Pokud vaše dluhy přerostly únosnou mez a nedaří se vám je splácet, můžete za splnění určitých podmínek vyhlásit osobní bankrot. Musíte splňovat tři hlavní kritéria: dlužit nejméně dvěma věřitelům, splácet své závazky s větším než 30denním zpožděním a být v takzvané platební neschopnosti.

Jak postupovat? Je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení u krajského soudu podle místa bydliště. Kromě výše uvedených podmínek je také nutné vysvětlit, jak k úpadku došlo, připojit seznam všech závazků a svého majetku.

Čtěte také

Návrh dále musí obsahovat údaje o vašich očekávaných příjmech v následujících pěti letech a o příjmech za poslední tři roky. Je třeba doložit, že dokážete během pěti let uhradit svým věřitelům aspoň třetinu dluhů, i když cílem je zaplatit maximum.

Když návrh splňuje všechny náležitosti, vydá soud vyhlášku o insolvenčním řízení, kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. Od té doby nemůže dojít k exekuci, i když je nařízená. Ta může opět začít jenom v případě, že soud insolvenční návrh neschválí.

Čtěte také

Když ho ale schválí a insolvenční řízení se rozběhne, mohou se začít hlásit věřitelé. Ti hlasují o tom, jestli k oddlužení dojde pomocí splátkového kalendáře, nebo prodejem vašeho majetku. Případně o tom rozhodne soud.

Na proces oddlužení celých pět let dohlíží insolvenční správce, kterého platíte vy. Pamatujte na to, že soud může oddlužení při porušení pravidel zastavit. Například v případě, když zatajíte nějaký další příjem neuvedený v návrhu.

Všechna pravidla a podmínky osobního bankrotu určuje insolvenční zákon.

Spustit audio