Nezdravé bažení se může týkat i mobilního telefonu, upozorňuje Nešpor

7. prosinec 2017

Stačí jen malá dávka alkoholu, aby vyvolala silné „bažení”. I proto psychiatr Karel Nešpor vyléčeným alkoholikům doporučuje vyhýbat se alkoholu po celý zbytek života. „Zvládnout silné bažení je totiž nesmírně těžké,” vysvětluje v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Přestože se říká, že závislost je jen jedna, psychiatr a odborník na léčbu závislostí Karel Nešpor je s takovými tvrzeními opatrný. „Pojem závislost by se měl používat jen u návykových látek, dokonce ani u patologického hráčství nemluvíme o závislosti, ale o impulzivní a návykové poruše,” říká.

Ať už používáme jakákoliv slova, typickým rysem všech návykových nemocí je podle něj zhoršená schopnost sebeovládání. „Za určitých okolností může člověka ohrozit cokoliv. Často se hovoří o fyzické aktivitě jako formě závislosti - na to odpovídám, že fyzická aktivita není závislost, ale přirozená lidská potřeba. Naše těla jsou těla sedláků,” upozorňuje Karel Nešpor.

Co dělat, pokud vás popadne silné „bažení”?
1. Opusťte rizikové prostředí
2. Pracujte s motivací a uvědomte si rizika
3. Uklidněte se
4. Odložte své rozhodnutí, zda bažení podlehnete

Pokud jste nezdravému „bažení” (tedy nezvladatelné touze po něčem) byli sami někdy vystaveni, zřejmě víte, jak obtížné může být s ním bojovat. „Vnitřními spouštěči mohou být i emoce. Má-li člověk problémy, měl by zintenzivnit léčbu, například u psychoterapeuta,” radí Nešpor.

Rodiče, trvejte na jasných hranicích

„Bažení”, to ale nemusí být jen drogy, alkohol, nebo třeba nikotin. Stále více rodičů se dnes potýká s tím, že své děti nemohou dostat od telefonu, protože - jak to sami rodiče popisují - je jejich dítě na mobilu zkrátka „závislé”.

„Z hlediska prevence je nejúčinnější laskavá a vřelá výchova, ve které ale zároveň rodiče dokážou stanovit jasné hranice,” říká Karel Nešpor. „Na hranicích rodiče musí trvat: nejen ve vztahu k telefonu.”

autoři: lvb , als