Nesouhlas obyvatel se stavbou obalovny ve Velkém Rybníku

2. říjen 2003
Pod kůži

Těžké nákladní automobily, zápach a nepořádek. To jsou hlavní důvody nesouhlasu obyvatel obcí Velký Rybník a Onšovice na Pelhřimovsku se stavbou obalovny asfaltových směsí. I přestože studie vlivu na životní prostředí říká, že je vše v pořádku a limity znečištění a hluku nejsou překročeny, nesetkává se projekt obalovny s přízní občanů. Více už uslyšíte v reportáži redaktora Milana Kopeckého.

Velmi rušno bylo na veřejném projednávání stavby obalovny ve Velkém Rybníku na Pelhřimovsku. Prvně ale o co vůbec v obalovně jde. Pokračuje František Friš, zástupce investora.

František Friš: Dochází k úniku vodních par z vysoušecího bubnu, který vysouší to kamenivo před tím, než se obalí asfaltem. Samozřejmě je tam nějaký zbytkový únik prachu, který musí samozřejmě splňovat velice přísné limity, ten tam je, jinak v podstatě ta směs se nedostane ven, až vlastně na té stavbě, kde se položí.

Milan Kopecký: I přesto jsou obyvatelé proti.

Názory občanů: Přestěhoval jsem se sem z Pelhřimova do klidné vesnice jenom proto, abych si za dva roky potom nechal za barákem postavit fabriku? Je to bordel v tomhle státě.

Názory občanů: Kvůli dětem, jen kvůli tomu, že přecházejí dennodenně silnici. Nepřejdou ji teď, prostě já jezdím autem, já chci vyjet autem, není šance. Všechny se zvýší, nechci, prostě nechci.

Názory občanů: Nesouhlasíme, protože si myslíme, že hlavně ta doprava bude největší zátěž tady pro obec.

Názory občanů: Zásadně proti kvůli zvýšené přepravě a tak dále.

Stavba se týká i nedaleké obce Onšovice a jejich místních částí. Zastupitelstvo tady rozhodlo pravděpodobně bez vědomí občanů.

Názory občanů: Tam něco povolili na úkor vůbec petic a lidí. Podle mě by měli hájit trochu zájmy těch lidí, co tam žijí. Vůbec mě nikdo neinformoval prostě o něčem, co se tam děje. Nevím, asi nejednotnost.

A co na to starostka Jiřina Šeredová?

Jiřina Šeredová: Já si myslím, že útok na moji osobu není na místě. Myslím si, že občané obce Onšovice byli seznámeni, kde proběhla veřejná schůze, o záměru a výstavbě obalovny byli informováni. Byl pořádán zájezd do obce Sousedovic u Strakonic 15. 8. 2003, kde jsem vlastně informovala o tom, že ten zájezd bude pořádán.

Každý podobný záměr musí posoudit nejprve ekologičtí odborníci. Jak jsem se dozvěděl od Josef Charouska, žádné limity znečištění nebudou překročeny.

Josef Charousek: Uvažuje se nejhorší přicházející v úvahu stav. Na ty jsou počítány všechny hodnoty. Mohu vám říct jednoznačně, že jsem nezjistil jediný limit, který by v tomto případě byl překročen. Z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí není důvod tu obalovnu tady nepovolit.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mik
Spustit audio

Více z pořadu